Zoekresultaten voor: "kuks"

Kuks, Jan

Neuroloog UMC Groningen. Stelt met opzet onjuiste diagnose. Weigert eerlijke diagnostiek, informatie en herstelbehandeling aan slachtoffer van medische fout. Het betreft de weigering van oa basale diagnostiek zoals meting bloeddruk en pols(hartritme),weigering om verzoek tot advies van collega-arts adequaat te beantwoorden, weigering om twee brieven te beantwoorden, het sturen van foutieve brieven naar collega-artsen en plegen van fraude in het medisch dossier. Publiceerde in strijd met beroepsgeheim medische gegevens over patiënte.

Falend neuroloog Kuks beschrijft slachtoffers van medische fouten als indringers in de spreekkamer en besmettelijke zaken die de mensheid schaden, Medisch Contact 27-5-2009. Zie: www.jankuks.com www.drkuks.comwww.jankuks.nl en www.rechterhenkwammes.info.
www.rechterunikenvenema.com is te raadplegen via webarchive.org

Op 25 sept. 2009 stond de rechtbank Groningen aan SIN-NL toe :
om de website zwartelijstartsen.nl online te handhaven en
om falend neuroloog Kuks te handhaven op zwartelijstartsen.nl

Neuroloog spande verschillende procedures aan tegen Mr Sophie Hankes stichting SIN-NL om de websites met feiten en documenten over zijn falen als arts offline te krijgen.
SIN-NL hecht aan het publiceren van de waarheid over de medische fout waardoor Sophie Hankes invalide werd en de kwalijke rol van falend neuroloog Kuks als prominent vertegenwoordiger van de KNMG  en zijn zwijgende collega’s. SIN-NL  handhaaft publicatie van de websites.
De websites bevatten feiten en documenten: medische verklaringen door artsen en wetenschappelijke artikelen door artsen, en zijn aldus juridisch gezien rechtmatig, in het kader van art 7 Grondwet en art 10 Europees Verdrag Rechten van de Mens Vrijheid van Meningsuiting.
Lees ook:

GeenDoofpot zet vraagtekens bij sommige zorgverleners

Waar zouden we zijn zonder de medische stand? Nederland staat bekend om zijn hoge niveau van zorgverlening. Dit is een groot goed, waarvoor gestreden mag worden. Hardwerkende, integere zorgprofessionals raken dag in dag uit de levens van iedereen. Wanneer er misstanden aan het licht komen op het gebied van medisch handelen, gaan bij allerlei instanties de alarmbellen rinkelen – en dat is maar goed ook. Maar soms lijkt het erop dat zorgverleners door de mazen glippen, of onvoldoende kritisch bekeken worden. Met alle gevolgen van dien, met name voor slachtoffers van medische fouten. GeenDoofpot gaat hier aandacht aan besteden.

We doen dit in samenwerking met Stichting SIN-NL. Deze Stichting richt zich zowel op het verbeteren van de situatie van slachtoffers van medische fouten (o.a. veroorzaakt door onjuiste diagnostiek en onjuiste behandeling), als op het verminderen van het aantal medische fouten. SIN-NL staat voor: Slachtoffers Iatrogene Nalatigheid-Nederland. Het woord ‘iatrogeen’ betekent letterlijk: ‘veroorzaakt door medisch handelen’. Stichting Geen Doofpot steunt dit initiatief en zal vanaf nu met regelmaat een dubieuze arts in de ‘spotlights’ zetten; om te voorkomen dat doofpotten ontstaan of misstanden worden vergeten. En om patiënten te waarschuwen voor artsen die er wel eens met de pet naar gooien.

Vandaag schenken we aandacht aan de kwestie van Prof. Kuks. Op de eerdergenoemde website lezen we dit over hem: “Neuroloog UMC Groningen. Stelt met opzet onjuiste diagnose. Weigert eerlijke diagnostiek, informatie en herstelbehandeling aan slachtoffer van medische fout. Het betreft de weigering van oa basale diagnostiek zoals meting bloeddruk en pols(hartritme), weigering om verzoek tot advies van collega-arts adequaat te beantwoorden, weigering om twee brieven te beantwoorden, het sturen van foutieve brieven naar collega-artsen en plegen van fraude in het medisch dossier. Publiceerde in strijd met beroepsgeheim medische gegevens over patiënte. Falend neuroloog Kuks beschrijft slachtoffers van medische fouten als indringers in de spreekkamer en besmettelijke zaken die de mensheid schaden, Medisch Contact 27-5-2009.”

Het handelen van Prof. Dr. Kuks zoals dat hier is omschreven wordt ondersteund door dossiers die GeenDoofpot heeft ingezien. De bovengenoemde tekst mocht van de rechter [uitspraak d.d. 25 september 2009] ook gehandhaafd blijven. De website vermeldt daar nog over:
“Op 25 sept. 2009 stond de rechtbank Groningen aan SIN-NL toe om de website zwartelijstartsen.nl online te handhaven en om falend neuroloog Kuks te handhaven op zwartelijstartsen.nl. Deze neuroloog spande verschillende procedures aan tegen Mr Sophie Hankes stichting SIN-NL om de websites met feiten en documenten over zijn falen als arts offline te krijgen. SIN-NL hecht aan het publiceren van de waarheid over de medische fout waardoor Sophie Hankes invalide werd en de kwalijke rol van falend neuroloog Kuks als prominent vertegenwoordiger van de KNMG en zijn zwijgende collega’s. SIN-NL handhaaft publicatie van de websites.”

Bijzonder ‘detail’ is dat rechter Wammes samen met twee andere rechters van het Gerechtshof Arnhem op een gegeven moment Mr. Sophie Hankes persoonlijk veroordeelde tot betaling van een dwangsom van €150.000 voor de website drkuks.com, hoewel de website eigendom is van de stichting SIN-NL. Deze rechter bleek een buurman van de voorzitter van de Artsenfederatie KNMG, die Prof. Kuks in bescherming nam, en wellicht nog steeds neemt. Het bedrag van de dwangsom die Mr. Sophie Hankes maandelijks betaalt (bijna €1.200), vloeit rechtstreeks in de zakken van Prof. Kuks. Hier is volgens Hankes sprake van een arts die geld verdient aan het verzwijgen van een fout van een collega-arts, de Duitse Prof. M. Samii. Op basis van de feiten zoals stichting SIN-NL deze benoemt, hebben we te maken met een arts die profiteert van een doofpot die hij zelf in stand tracht te houden.
Zie voor meer informatie: www.jankuks.com, www.drkuks.com, www.jankuks.nl en www.rechterhenkwammes.info, ini-congress.org, ini-hannover.info, madjidsamiisociety.com, profsamii.de, professorsamii.info, tatagiba.de

Wij hebben nog geen reactie van Prof. Kuks ontvangen.

 

Kupka, R. W.

Naam
Kupka, Ralph
Beroep
Arts
Specialisatie
Pyschiatrie
BIG nummer
99022304701
BIG nummer
69022304716
Beroep
Pyschotherapeut
Plaats
Amsterdam
Maatregel
Berisping, hoger beroep is ingesteld bij het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

(*) Alle titels, functies en voorzitterschappen (waarvan alleen de eerste 3 vermeld worden in zijn verklaring)
  • Psychiater bij GGZinGeest
  • Psychiater bij Altrecht GGZ
  • Hoogleraar Bipolaire Stoornissen VU Medisch Centrum
  • Voorzitter van Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS)
  • Voorzitter van Richtlijncommisie Bipolaire Stoornissen (Multidisciplinaire Richtlijn Bipolaire stoornissen)
  • Vice-voorzitter Akwa GGZ (Alliantie kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg. Ontwikkelt Zorgstandaard Bipolaire Stoornissen)

———-
Commentaar SIN-NL
Beide psychiaters Ralph Kupka en Guus Postmes, hebben deze patiente ernstige schade toegebracht.
Psychiater Postmes was ervoor verantwoordelijk dat zij 11 dagen op de Intensive Care behandeld moest worden, ivm een intoxicatie met verschillende medicijnen die de heer Postmes voorschreef..
Psychiater Kupka, las zonder toestemmming van patiente, haar medisch dossier. Dit is wettelijk niet toegestaan, maar bovendien onprofessioneel en onethisch. Dit is geen fout, maar opzet. Ook heeft Kupka een onechte verklaring afgelegd om zo zijn collega de heer Postmes, bij het Centraal Tuchtcollege vrij te pleiten.
Het is bovendien onaanvaardbaar dat Kupka nauwelijks inzicht in zijn eigen handelen toont, en dit nb als hoogleraar psychiatrie.
De zaak doet sterk denken aan hoogleraar neurologie Jan Kuks die zijn beroepsgeheim schond door te publiceren over een slachtoffer van een medische fout van collega-neurochirurgen en hen ahw vrij te pleiten. Ook hij toont geen inzicht in zijn onprofessioneel, onethisch en onrechtmatig handelen. Sterker Prof Jan Kuks incasseert op basis van een onrechtmatig arrest, tot stand gekomen via een rechter-buurman van de voorzitter van de artsenorganisatie KNMG, 150.000 euro van het slachtoffer, lees www.drkuks.com
Lees bericht op www.sin-nl.org dd 29 mei 2019

 

Crommentuyn, R.

Robert Crommentuyn (1966), journalist vanaf 1998 redacteur en vanaf 20111 adjunct-hoofdredacteur Medisch Contact, weekblad der artsen in Nederland.
Schreef in 2009 het interview met Sophie Hankes over haar rol als voorzitter van SIN-NL en inzet ter verbetering van de positie van slachtoffers van medische fouten. Hierop reageerde falend neuroloog Kuks met zijn ingezonden brief in Medisch Contact 27 mei 2009 waarin hij slachtoffers van medische fouten indringers in de spreekkamer noemde.
Vanaf dit moment begon neuroloog Kuks UMCG zijn kruistocht tegen Sophie Hankes.
Met behulp van de corrupte rechters mr H. Uniken Venema, tot 1.3.2016 voorzitter van de rechtbank Midden Nederland en mr H. Wammes rechter-raadsheer Gerechtshof Arnhem int Kuks onrechtmatig 150.000 ivm een nietig arrest.
Het arrest is nietig omdat mr Wammes de directe buurman blijkt te zijn van Prof. Dr R-J vd Gaag, tot 1.3.2016 voorzitter van artsenorganisatie KNMG die Kuks steunde.
Voor meer informatie lees: www.jankuks.com, www.drkuks.com, www.jankuks.nl en www.rechterhenkwammes.info, ini-congress.org, ini-hannover.info, madjidsamiisociety.com, profsamii.de, professorsamii.info, tatagiba.de

Aartsen, J. F. M.

Mr J.F.M. Aartsen (Jos) Sinds 1.7.2012 voorzitter Raad van Bestuur van het UMCG.
Sinds mei 2008 lid van de Raad van Bestuur UMCG.
Kiest voor het handhaven bij het UMCG van neuroloog J.B.M. Kuks, ondanks zijn plaatsing op zwartelijstartsen.nl, met toestemming van de rechtbank Groningen 2009.
Neuroloog Kuks UMCG:
stelt met opzet foutieve diagnose,weigert eerlijke diagnostiek, informatie en herstelbehandeling aan slachtoffer van medische fout.
Het betreft de weigering van oa basale diagnostiek zoals meting bloeddruk en pols(hartritme),weigering om verzoek tot advies van collega-arts adequaat te beantwoorden, weigering om twee brieven te beantwoorden, het sturen van foutieve brieven naar collega-artsen en plegen van fraude in het medisch dossier. Publiceerde in strijd met beroepsgeheim medische gegevens over patiënte.

Falend neuroloog Kuks beschrijft slachtoffers van medische fouten als indringers in de spreekkamer en besmettelijke zaken die de mensheid schaden, Medisch Contact 27-5-2009. Zie: www.jankuks.com www.drkuks.comwww.jankuks.nl en www.rechterhenkwammes.info.
www.rechterunikenvenema.com is te raadplegen via webarchive.org

Op 25 sept. 2009 stond de rechtbank Groningen aan SIN-NL toe :
om de website zwartelijstartsen.nl online te handhaven en
om falend neuroloog Kuks te handhaven op zwartelijstartsen.nl

Neuroloog spande verschillende procedures aan tegen Mr Sophie Hankes stichting SIN-NL om de websites met feiten en documenten over zijn falen als arts offline te krijgen.
SIN-NL hecht aan het publiceren van de waarheid over de medische fout waardoor Sophie Hankes invalide werd en de kwalijke rol van falend neuroloog Kuks als prominent vertegenwoordiger van de KNMG  en zijn zwijgende collega’s. SIN-NL  handhaaft publicatie van de websites.
De websites bevatten feiten en documenten: medische verklaringen door artsen en wetenschappelijke artikelen door artsen, en zijn aldus juridisch gezien rechtmatig, in het kader van art 7 Grondwet en art 10 Europees Verdrag Rechten van de Mens Vrijheid van Meningsuiting.

Crul, B.

Ben Crul, arts. redactie H&W, vz Fietsmaatjes LeidenLd, ex-sr medisch adviseur Zilv Kruis, ex-hoofdredacteur, Medisch Contact. ex-huisarts, ex hoofdinspecteur SodM. Was in 2009 hoofdredacteur Medisch Contact en heeft ingezonden brief van falend neuroloog Kuks met smaad en laster jegens Mr. Sophie Hankes, voorzitter stichting SIN-NL geplaatst.

Cohen Tervaert, J. W.

Internist-immunoloog, verzwijgt gevolgen ernstige medische fout in medisch dossier en weigert adequate diagnostiek en medische zorg aan slachtoffer van medische fout door collega-artsen.
Was werkzaam in UMCG, MUMC, Reinaertkliniek Maastricht en sinds okt. 2017  werkzaam Director, Division of Rheumatology,  University of Alberta, Canada.
Was aldus oud-collega van neuroloog Kuks, UMCG, zie drkuks.com
Gaf direct na consult een geprint verslag met de mededeling: Er staan fouten in.
Patient zei: fouten kunnen hersteld worden. Cohen Tervaert liep weg.
Kreeg 500 euro betaald voor 1 consult en bloedonderzoek in 2016.
Cohen Tervaert diende aanvankelijk factuur in voor 1000 euro…..
Publiceert nuttig onderzoek naar ASIA syndroom na implantaten*, maar vindt soms het beschermen van falende collega-artsen blijkbaar belangrijker
* 2018 Oct 12. pii: S1568-9972(18)30239-8. doi: 10.1016/j.autrev.2018.07.003.

Autoinflammatory/autoimmunity syndrome induced by adjuvants (ASIA; Shoenfeld’s syndrome): A new flame. Cohen Tervaert JW1.

Abstract
In the present review, recent findings regarding autoimmune/inflammatory syndrome by adjuvants (ASIA) are described. Patients with ASIA present with complaints such as fatigue, cognitive impairment, arthralgias, myalgias, pyrexia, dry eyes and dry mouth.
During the last few years, it has been postulated that these symptoms in patients with foreign body implants are due to a chronic inflammatory process and an adjuvant effect of the implanted biomaterial. Ultimately, these inflammatory reactions result in (an increase of) allergies, autoimmune diseases, immune deficiency and/or lymphomas.
Pre-existent allergic disease has been found to be an important risk factor for the development of ASIA after foreign body implantation.
Explantation of the foreign body results in the majority of patients in an amelioration of the symptoms. There is an urgent need to start adequately adjusted epidemiological studies to obtain better evidence which percentage of patients does develop symptoms and/or diseases such as ASIA, immune deficiency, and/or autoimmune diseases after implant surgery.

KEYWORDS:
ALCL – Anaplastic large cell lymphoma; ASIA- autoimmune/inflammatory syndrome by adjuvants; Explantation; Immune deficiency; Mesh implants; Silicone breast implants
PMID:30316995
DOI:10.1016/j.autrev.2018.07.003

 

Keuter, E.

Emile Keuter, neuroloog te Meppel.
Keuter kiest voor een directe openbare aanval op Mr Sophie Hankes,  slachtoffer van medische fouten.
Zij werd aantoonbaar levenslang invalide door het experimenteel plaatsen van een implantaat bij haar hersenstam door buitenlandse neurochirurgen, waarnaar zij verwezen werd.

Keuter stelt  als neuroloog, dus  hij is niet bevoegd tot het stellen van psychiatrische diagnose, desalniettemin een psychiatrische diagnose  over een patiënt die hij nooit gesproken, of gezien heeft, hetgeen in verschillende opzichten tuchtrechtelijk verwijtbaar is.

Kiest voor negeren feiten en documenten op drkuks.com
Toont hiermee een volledig gebrek aan basale integriteit als arts en als mens.

Neuroloog Keuter steunt  zijn opleider en  collega dr K neuroloog UMCG die nb 150.000 euro incasseert op basis van aantoonbare leugens over Sophie Hankes, die willens en wetens door rechter-vriendjes genegeerd worden. Van bescheidenheid en integriteit is ook bij deze neuroloog aldus geen sprake.

Neuroloog K. UMCG won deze rechtszaak omdat de voorzitter van de artsenorganisatie KNMG R-J. van der Gaag buurman is van rechter H. Wammes van Gerechtshof Arnhem, die het vonnis medebepaalde….
Na bekendmaking door SIN-NL van deze belangenverstrengeling, trad van der Gaag per 1 maart 2016 snel af.

Mr H. Wammes Rechter- Raadsheer Gerechtshof Arnhem, Albert Cuypstraat 27, Arnhem.
Buurman van voorzitter R-J van der Gaag, voorzitter KNMG, per 1 maart 2016 oud-voorzitter.

zie mini docu Leugens van dr Kuks en corrupte rechters  home pagina www.sin-nl.org 6.20-7.33 min.
Mr H. Wammes is mede-verantwoordelijk voor de  aantoonbaar  onrechtmatige rechterlijke uitspraak ten nadele van slachtoffer medische fout, door negeren van ingediende feiten en documenten in strijd met art 6 (eerlijk proces) EVRM.

Dudok van Heel, R. A. Mr.

Rechter rechtbank Amsterdam: Remmine Antoinette Dudok van Heel geboren 23 april 1965 te Leidschendam.
Bepaalde dat  herstel operatie s PIP borst-implantaten voor rekening zorgverzekeraars, oftewel de zorgverzekerden , vonnis 20 jan. 2016.
Dit vonnis is in strijd met de conclusie van het proefschrift van Mr. J. Hiemstra 2018, waarin zij concludeert dat de aansprakelijkheid voor defecte hulpmiddelen in beginsel bij de zorgverlener ligt. Zie SIN-NL doofpotdossier PIP borst-implantaten. 
Bepaalde 18 juli 2018 dat Google zoekresultaten inzake falende plastisch chirurge uit Zwolle, door medisch tuchtcollege veroordeeld tot voorwaardelijke schorsing, niet mocht publiceren.
Deze rechter negeerde het vonnis van 25 sept. 2009 van de rechtbank Groningen die officeel toestemming verleende aan SIN-NL tot online publicatie van zwartelijstartsen.nl en officeel toestemming verleende om falend neuroloog J.B.M.  Kuks hoogleraar UMCG op zwartelijstartsen.nl te handhaven.
Deze rechter had nooit de zaak van Google mogen behandelen omdat rechter Remmine Dudok van Heel zelf op zwartelijstrechters.org en zwartelijstartsen.nl staat en er dus sprake is van belangenverstrengeling en de schijn van partijdigheid.
Google staat heel sterk om het hoger beroep te winnen.

 

 

mini-docu medische fouten

Deze mini-documentaire met fragmenten uit Nederlandse tv programma’s toont aan dat artsen veelal hun medische fouten en die van collega-artsen verzwijgen naar patiënten. Ook komt het verzwijgen en weigeren van zorg aan Mr Sophie Hankes, voorzitter SIN-NL, invalide door een medische fout aan de orde. Prof M. Samii, dr M. Tatagiba en Dr. J.Kuks maken zich hieraan schuldig in strijd met hun zorgplicht.
Zie verder:

 

Missotten, T.O.A. R.

T.O.A. R. Misotten (Tom), oogarts Oogziekenhuis Rotterdam. Ook werkzaam als oogarts Havenziekenhuis Rotterdam en Instituut voor Tropische Ziekten, Rotterdam.
Kreeg  21 juli 2015  een waarschuwing van Medisch Tuchtcollege Den Haag wegens niet voldoen aan informatieplicht Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst-WGBO (informed consent), ondanks het feit dat hij aantoonbaar verkeerd behandelde en ernstige gezondheidsschade veroorzaakte.
Het Medisch Tuchtcollege is als volgt tot deze conclusie gekomen:
“Voorop staat dat verweerder als behandelaar op basis van de op hem rustende informatieplicht verantwoordelijk is voor de aan klaagster verstrekte informatie voorafgaand aan de voorgestelde behandeling, alsmede gedurende deze behandeling. (…) In zijn algemeenheid geldt dat naarmate de aard van de ingreep en de mogelijke complicaties ingrijpender zijn, er een verzwaarde informatieplicht geldt.”

Lees de uitspraak en waarschuwing tegen oogarts Missotten, Rotterdam

————

Op 12 april 2016 verwierp het Centraal Tuchtcollege (CT) het hoger beroep van de patient tegen de ongegrondverklaring van de tweede klacht wegens onjuiste behandeling tegen Missotten, hoewel uit een door haar advocaat ingediende medische expertise  bevestigd was dat er sprake was van een niet juiste  oogheelkundige behandeling.
De waarschuwing tegen oogarts Misotten wegens schending van de informed consent verplichting blijft in stand.
De twee arts-leden van het CT waren:
Prof. P.J. Ringens, oogarts
Drs. F.M. M. van Exter, huisarts
De keuze voor en de opstelling van de twee leden artsen van het CT roept de schijn van partijdigheid op.

-De heer Ringens is de enige oogarts die in het tuchtcollege zat.
Hij heeft banden met het oogziekenhuis Rotterdam omdat hij daar jarenlang werkzaam is geweest, van 1991-2004.

Eerst wilde men oogarts Bollemeyer in het CT laten plaats nemen. Oogarts Bollemeyer is nota bene de directe collega van Missotten in het oogziekenhuis Rotterdam! Hierover is geklaagd en toen is oogarts Bollemeyer (collega Missotten) vervangen door oogarts Ringens.
Deze oogarts Ringens deed het ochtend programma voor het Centraal tuchtcollege die dag, de middagen werden ingevuld door oogarts Bollemeyer.

De huisarts : F.M.M. van Exter.
Praktijk: www.frankenslag.nl Adres: Frankenslag 160 te Den Haag.
Missotten is woonachtig (en staat ingeschreven) op adres: van Speijkstraat 3 te Den Haag.
Huisarts van Exter en oogarts Missotten zijn aldus buurtgenoten.

Leden-juristen:
voorzitter Mr J.M. Rowel- van derLinde
Mr L.F. Gerritsen-Visser
Mr A. Smeeing van Hees: let op deze “dame” is als lid van het Gerechtshof Arnhem  mede-verantwoordelijk voor het aantoonbaar onrechtmatige arrest jegens SIN-NL en Mr Sophie Hankes, inzake falend neuroloog Kuks.
Ook deze rechter wekt de schijn van partijdigheid op.
Dit betekent dat drie van de leden van het CT in deze casus vervangen hadden moeten worden!
Terecht kan gesteld worden dat dit oordeel van het CT juridisch gezien nietig is.

bron Zorgkaart: cijfer 3.2
Deze oogarts heeft mij niet gewaarschuwd voor de mogelijke gevolgen van ooginjecties, namelijk Cataract. Ik ben een jaar blind ben geweest. Om dit te verhelpen ben ik in een ander ziekenhuis geopereerd maar ondervind nog dagelijks de gevolgen van de kunstlens die ik noodgedwongen nodig had. Bij het Regionaal Medisch Tuchtcollege heeft oogarts Missotten als tuchtmaatregel een waarschuwing opgelegd gekregen vanwege geen informed consent zoals dat heet.

Eerder stond onderstaande waardering op Zorgkaart maar deze werd vervangen door bovenstaande tekst:
bron Zorgkaart Waardering op Zorgkaart:

Mijn echtgenote is behandeld door deze arts. Zij had slechts zicht in één oog want haar andere oog was al sinds haar jeugd blind. Deze arts gaf ooginjecties (voor een reeds bestaand probleem) zonder te waarschuwen voor het risico van staar waardoor mijn echtgenote een jaar blind heeft rond gelopen en hierdoor uit het leven wilde stappen, de euthanasie verklaring lag al bij de huisarts.
Gelukkig heeft een operatie in een ander ziekenhuis haar oog kunnen redden.
Wij hebben het medisch tuchtrecht hiervoor ingeschakeld en deze arts heeft van de tuchtrechter een waarschuwing gekregen.
Mijn echtgenote heeft nooit een excuus gekregen.
De klachtencommissie van het oogziekenhuis is een lacher; zeggen gewoon dat ze een rechtszaak met vertrouwen tegemoet zien, tja. Een gewaarschuwd mens telt voor twee dus denk goed na voordat u zich door deze arts laat behandelen. De keuze is uiteraard geheel aan u.