Informatie over falende artsen, tandartsen, verpleegkundigen, verloskundigen, psychologen, bestuurders, politici, juristen en rechters

CORONA-VIRUS
Blijf thuis, was uw handen, houd 1,5 meter afstand en houd vol.
SIN-NL wenst u gezondheid, kalmte en sterkte.

NIEUWS: GERECHTSHOF AMSTERDAM KIEST VOOR VRIJHEID VAN MENINGSUITING VAN GOOGLE OVER FALENDE ARTS 

Op 25 september 2009, stond de rechtbank Groningen uitdrukkelijk online publicatie van de zwarte lijst toe ECLI:NL:RBGRO:2009:BJ8795,  naar aanleiding van een verzoek van dr Kuks, neuroloog UMCG.
De rechter  gaf ook toestemming aan SIN-NL om neuroloog Kuks UMCG,  zonder tuchtrechtelijke veroordeling, op de zwarte lijst artsen te  handhaven.
Op 24 oktober 2018 bevestigde de rechter opnieuw de rechtmatigheid van www.zwartelijstartsen.nl.
SIN-NL mag E.F. Hillenaar, in 2010 twee keer doorgehaald in het BIG-register als GZ-psycholoog, handhaven op zwartelijstartsen.nl met feitelijke tekstuele toevoegingen.

De website  zwartelijstartsen.com is eigendom van de stichting SIN-NL. Vrijwel alle namen zijn afkomstig van het overzicht van het BIG-register van zorgverleners aan wie een maatregel is opgelegd door tuchtcolleges, het College van Medisch Toezicht , de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd of buitenlandse instanties, , zie www.bigregister.nl. 
Contacteer info at sin-nl.org voor meest actuele situatie over falende zorgverleners oa ivm aangaan relaties met patienten, door tuchtcolleges aangeduid als grensoverschrijdend gedrag.

9 februari 2020: schijn van partijdigheid
Gerechtshof Arnhem verwijst stichting SIN-NL naar Gerechtshof Amsterdam wegens brief president Gerechtshof Arnhem aan Google.

28 augustus 2019:
Google  USA, Californië wraakt met succes rechter raadsheer  Gerechtshof Amsterdam mw mr A. M. A. Verscheure beroep op zwarte lijst rechters en zwarte lijst artsen:
weer juridische erkenning nb door Gerechtshof Den Haag, dus grote  overwinning voor stichting SIN-NL: Raadsheer op zwarte lijst, wraking toegewezen

18 januari 2019:
Partijdige rechter mw mr R.A. Dudok van Heel laat Google bestrafte arts verzwijgen

Advies: kijk ook op de officiële zwarte lijst rechters van de stichting SIN-NL

Op 25 september 2009, stond de rechtbank Groningen uitdrukkelijk online publicatie van de zwarte lijst toe ECLI:NL:RBGRO:2009:BJ8795  naar aanleiding van een verzoek van dr Kuks, neuroloog UMCG.
De rechter  gaf ook toestemming aan SIN-NL om neuroloog Kuks UMCG,  zonder tuchtrechtelijke veroordeling, op de zwarte lijst artsen te  handhaven.
Op 24 oktober 2018 bevestigde de rechter opnieuw de rechtmatigheid van www.zwartelijstartsen.nl.
SIN-NL mag E.F. Hillenaar, in 2010 twee keer doorgehaald in het BIG-register als GZ-psycholoog, handhaven op zwartelijstartsen.nl met feitelijke tekstuele toevoegingen.

Lees kort interview met voorzitter stichting SIN-NL Mr Sophie Hankes
Lees reactie SIN-NL op kritiek op zwartelijstartsen.nl 18 okt 2018

Deze website dient om patiënten te informeren en te beschermen almede om falende zorgverleners alsmede anderen betrokken bij juridische oordeels- of beleidsvorming inzake gezondheidszorg ter verantwoording te roepen.
Deze website is niet bedoeld als leedtoevoeging of schandpaal.

Deze website wordt gepubliceerd in het kader van het algemeen belang, de vrijheid van meningsuiting en persvrijheid en is volledig gebaseerd op feiten en documenten.
SIN-NL houdt zich verre van lichtvaardige en ongefundeerde beschuldigingen.
De inhoud van deze website betreft witte boorden criminaliteit volgens de definitie van Edwin Sutherland.
Let op: tuchtcolleges leggen in minder dan 20 % een maatregel op aan falende zorgverleners en dan meestal een waarschuwing. De namen van falende zorgverleners aan wie een waarschuwing is opgelegd, worden niet gepubliceerd in het overzicht van het BIG-register.

Op 14 januari 2017 introduceerde SIN-NL het begrip sjoemelarts, met als voorbeeld neuroloog J.B.M.Kuks.

29 juni 2017: Minister Schippers besluit tot meer openbaarmakingen Inspectie Gezondheidszorg, in het kader van transparantie, het algemeen belang en het aanzetten tot verbeteren van kwaliteit van prestatie!

Artikel Mr Sophie Hankes, SIN-NL:
Openbaarmaking tuchtstraf maakt zorg beter.

Tuchtcollege 21 maart 2017:
waarschuwing aan P.M.S. Schröder, longarts Tergooiziekenhuis ivm overlijden van Rogier Mooij 21jr

Dr P. M. S. Schröder longarts is verantwoordelijk is voor de dood van Rogier Mooij en kreeg bovenstaande waarschuwing voor het onnodig overlijden van deze 21-jarige jongen….
De grote vraag is: waarom ging longarts Schröder om 17.00 uur naar huis, terwijl hij wist dat Rogier Mooij rond dat tijdstip per ambulance bij zijn ziekenhuis aankwam en  naar zijn afdeling werd gebracht.
Wat was er belangrijker?
Het leven van deze jongen en het leed dat de nabestaanden wordt aangedaan telt niet of nauwelijks….
De onderste steen moet boven.
Er moet helderheid komen over de onnodige dood van Rogier.
Wie waren betrokken, wie waren verantwoordelijk, wie waren nalatig.
Longarts Schröder  hoort zich in sowieso te zetten voor de verbetering van de kwaliteit van zorg en voor verbetering van de positie van slachtoffers van medische fouten en hun nabestaanden.

Deze rechters van het medisch tuchtcollege Amsterdam gaven hem slechts een waarschuwing:
mr. A.A.A.M. Schreuder, voorzitter,
drs. J.I. van der Spoel,
drs. J.J.C.M. Rooijmans – Rietjens
dr. J.P. van der Sluijs, leden – artsen beroepsgenoten,
mr. dr. A. Wilken, lid – jurist,
mr. S.S. van Gijn, secretaris

Let op onderstaande informatie is verstrekt door de BIG-Informatielijn Agentschap CIBG :
De Wet BIG maakt gebruik van de term ” doorhalen”:
-op verzoek van de ingeschrevene,
-op grond van een tucht- en/of strafrechtelijke maatregel of
-vanwege het verstrijken van de uiterste herregistratiedatum.
Wanneer er sprake is van een beroepsverbod, opgelegd door een Nederlandse of buitenlandse rechter, dan is de doorhaling als zodanig terug te vinden  in het overzicht van zorgverleners aan wie een maatregel of bevel is opgelegd, zie www.bigregister.nl.
Doorhaling in het BIG-register betekent dat de zorgverlener in Nederland niet mag werken in zijn beroep. Dit houdt niet in dat hij het beroep niet mag uitvoeren in het buitenland.

T:  BIG-informatielijn 0900-8998225  vanuit het buitenland, ook vanuit Nederland 0031 (0)70-3406600
F:  0031 (0) 70-3405966 E:  info@bigregister.nl W: http://www.bigregister.nl

Internationale Zwarte Lijsten

    • sst.dk, zorgverleners Denemarken
    • sak.no, zorgverleners Noorwegen
    • baddoctordatabase.tumblr.com artsen in USA
  • badhospitaldatabase.tumblr.com ziekenhuizen in USA

Boekhorst Carillo, M. H. M.

M.H.M. Boekhorst Carillo, rechter- raadsheer Gerechtshof Leeuwarden.  Sprak falende maagchirurg Reijnen vrij ondanks opzettelijke weigering van Reijnen om adequaat onderzoek te doen bij patiënte via röntgenonderzoek naar het verdwenen wondgaasje. Patiënte leed onnodig 3 maanden ernstig pijn. Zij werd ten slotte adequaat gediagnosticeerd en geheropereerd door een chirurg in een ander ziekenhuis. Zie verder: www.sin-nl.org

Boer, A.P. de

Achternaam
Boer,  Anna Paulina de
Geslacht
Vrouw
BIG-nummer
89020062302
Beroep
Tandarts
Plaats

Baarn
Maatregel
Bij de inschrijving in het register van tandartsen is per 28 augustus 2018 aangetekend dat deze zorgverlener een berisping is opgelegd. De maatregel is opgelegd vanwege: geen of onvoldoende zorgverlening, verstrekking van onvoldoende informatie en schending van het beroepsgeheim.

Boer, H.M. de

Naam
H.M. de Boer
Geslacht
Man
BIG-nummer
19020066601
Beroepsgroep
Artsen
Specialisme
Arbeid en gezondheid – verzekeringsgeneeskunde
Beperking BIG-register
Bij de inschrijving in het register van artsen is per 5 maart 2015 aangetekend dat deze zorgverlener een berisping is opgelegd. De maatregel is opgelegd vanwege: geen of onvoldoende zorgverlening en afgifte van een onjuiste verklaring of rapport.
Datum maatregel
05-03-2015

Boer, J.T. de

Naam
J.T. de Boer
Geslacht
Man
BIG-nummer doorgehaald
69044632016
Beroepsgroep
Psychotherapeuten
BIG-nummer
49044632025
Beroepsgroep
Gz-psychologen
Beperking
De inschrijving in het register van GZ-psychologen is per 9 oktober 2007 doorgehaald.

Boer, K. de

Naam
K. de Boer
Geslacht
Man
BIG-nummer
19029980001
Beroepsgroep
Artsen
Specialisme
Arbeid en gezond – bedrijfsgeneeskunde
Beperking BIG-register
Bij de inschrijving in het register van artsen is per 24 juni 2014 aangetekend dat deze zorgverlener een berisping is opgelegd. De maatregel is opgelegd vanwege: afgifte van een onjuiste verklaring of rapport.
Datum maatregel
24-06-2014

Boer, R. de

Voormalig voorzitter raad van bestuur Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, 100 leden tellend. Weigert de positie van slachtoffers van medische fouten concreet te verbeteren en continueert dagelijkse mishandeling van de slachtoffers/nabestaanden.

Boerboom, S.K.

De inschrijving van deze zorgverlener is doorgehaald. Deze zorgverlener mag niet werken in zijn/haar beroep.

Naam
S.K. Boerboom
Geslacht
Man
BIG-nummer doorgehaald
39032411001
Beroepsgroep
Arts
Specialisatie
psychiater
Beperking BIG-register
De inschrijving in het register van artsen is per 12 juni 2014 doorgehaald. De maatregel is opgelegd vanwege: geen of onvoldoende zorgverlening..

Op 22 februari 2016 plaatste de NRC een interview met Boerboom

Bohlmeijer, W.C.

Naam
W.C. Bohlmeijer
Geslacht
Man
BIG-nummer
69020096116
Beroepsgroep
Psychotherapeuten
BIG-nummer
99020096101
Beroepsgroep
Artsen
Specialisme
Psychiatrie (psychiater)
Beperking BIG-register
Bij de inschrijving in het register van artsen is per 21 mei 2013 aangetekend dat deze zorgverlener een berisping is opgelegd. De maatregel is opgelegd vanwege: geen of onvoldoende zorgverlening, onjuiste behandeling/verkeerde diagnose en verstrekking van onvoldoende informatie.
Datum maatregel
21-05-2013

Bohnenn, V.A.

Naam
V.A. Bohnenn
Geslacht
Man
BIG-nummer
79044948517
Beroepsgroep
Apothekers
Beperking BIG-register
Bij de inschrijving in het register van apothekers is per 24 november 2014 aangetekend dat deze zorgverlener een berisping is opgelegd. De maatregel is opgelegd vanwege: onheuse bejegening.
Datum maatregel
24-11-2014

Bonnemayers, G.P.M.

Naam
Bonnemayers Gerardus Petrus Maria
Geslacht
Man
BIG-nummer
79020125401
Beroepsgroep
Artsen
Specialisme
Arbeid en gezond – bedrijfsgeneeskunde

Plaats
Maastricht
Aantekening
Bij de inschrijving in het register van artsen is per 9 maart 2017 aangetekend dat deze zorgverlener een berisping is opgelegd. De maatregel is opgelegd vanwege: geen of onvoldoende zorgverlening en afgifte van een onjuiste verklaring of rapport.