Informatie over falende artsen, tandartsen, verpleegkundigen, verloskundigen, psychologen, bestuurders, politici, juristen en rechters

CORONA-VIRUS
Blijf thuis, was uw handen, houd 1,5 meter afstand en houd vol.
SIN-NL wenst u gezondheid, kalmte en sterkte.

NIEUWS: GERECHTSHOF AMSTERDAM KIEST VOOR VRIJHEID VAN MENINGSUITING VAN GOOGLE OVER FALENDE ARTS 

Op 25 september 2009, stond de rechtbank Groningen uitdrukkelijk online publicatie van de zwarte lijst toe ECLI:NL:RBGRO:2009:BJ8795,  naar aanleiding van een verzoek van dr Kuks, neuroloog UMCG.
De rechter  gaf ook toestemming aan SIN-NL om neuroloog Kuks UMCG,  zonder tuchtrechtelijke veroordeling, op de zwarte lijst artsen te  handhaven.
Op 24 oktober 2018 bevestigde de rechter opnieuw de rechtmatigheid van www.zwartelijstartsen.nl.
SIN-NL mag E.F. Hillenaar, in 2010 twee keer doorgehaald in het BIG-register als GZ-psycholoog, handhaven op zwartelijstartsen.nl met feitelijke tekstuele toevoegingen.

De website  zwartelijstartsen.com is eigendom van de stichting SIN-NL. Vrijwel alle namen zijn afkomstig van het overzicht van het BIG-register van zorgverleners aan wie een maatregel is opgelegd door tuchtcolleges, het College van Medisch Toezicht , de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd of buitenlandse instanties, , zie www.bigregister.nl. 
Contacteer info at sin-nl.org voor meest actuele situatie over falende zorgverleners oa ivm aangaan relaties met patienten, door tuchtcolleges aangeduid als grensoverschrijdend gedrag.

9 februari 2020: schijn van partijdigheid
Gerechtshof Arnhem verwijst stichting SIN-NL naar Gerechtshof Amsterdam wegens brief president Gerechtshof Arnhem aan Google.

28 augustus 2019:
Google  USA, Californië wraakt met succes rechter raadsheer  Gerechtshof Amsterdam mw mr A. M. A. Verscheure beroep op zwarte lijst rechters en zwarte lijst artsen:
weer juridische erkenning nb door Gerechtshof Den Haag, dus grote  overwinning voor stichting SIN-NL: Raadsheer op zwarte lijst, wraking toegewezen

18 januari 2019:
Partijdige rechter mw mr R.A. Dudok van Heel laat Google bestrafte arts verzwijgen

Advies: kijk ook op de officiële zwarte lijst rechters van de stichting SIN-NL

Op 25 september 2009, stond de rechtbank Groningen uitdrukkelijk online publicatie van de zwarte lijst toe ECLI:NL:RBGRO:2009:BJ8795  naar aanleiding van een verzoek van dr Kuks, neuroloog UMCG.
De rechter  gaf ook toestemming aan SIN-NL om neuroloog Kuks UMCG,  zonder tuchtrechtelijke veroordeling, op de zwarte lijst artsen te  handhaven.
Op 24 oktober 2018 bevestigde de rechter opnieuw de rechtmatigheid van www.zwartelijstartsen.nl.
SIN-NL mag E.F. Hillenaar, in 2010 twee keer doorgehaald in het BIG-register als GZ-psycholoog, handhaven op zwartelijstartsen.nl met feitelijke tekstuele toevoegingen.

Lees kort interview met voorzitter stichting SIN-NL Mr Sophie Hankes
Lees reactie SIN-NL op kritiek op zwartelijstartsen.nl 18 okt 2018

Deze website dient om patiënten te informeren en te beschermen almede om falende zorgverleners alsmede anderen betrokken bij juridische oordeels- of beleidsvorming inzake gezondheidszorg ter verantwoording te roepen.
Deze website is niet bedoeld als leedtoevoeging of schandpaal.

Deze website wordt gepubliceerd in het kader van het algemeen belang, de vrijheid van meningsuiting en persvrijheid en is volledig gebaseerd op feiten en documenten.
SIN-NL houdt zich verre van lichtvaardige en ongefundeerde beschuldigingen.
De inhoud van deze website betreft witte boorden criminaliteit volgens de definitie van Edwin Sutherland.
Let op: tuchtcolleges leggen in minder dan 20 % een maatregel op aan falende zorgverleners en dan meestal een waarschuwing. De namen van falende zorgverleners aan wie een waarschuwing is opgelegd, worden niet gepubliceerd in het overzicht van het BIG-register.

Op 14 januari 2017 introduceerde SIN-NL het begrip sjoemelarts, met als voorbeeld neuroloog J.B.M.Kuks.

29 juni 2017: Minister Schippers besluit tot meer openbaarmakingen Inspectie Gezondheidszorg, in het kader van transparantie, het algemeen belang en het aanzetten tot verbeteren van kwaliteit van prestatie!

Artikel Mr Sophie Hankes, SIN-NL:
Openbaarmaking tuchtstraf maakt zorg beter.

Tuchtcollege 21 maart 2017:
waarschuwing aan P.M.S. Schröder, longarts Tergooiziekenhuis ivm overlijden van Rogier Mooij 21jr

Dr P. M. S. Schröder longarts is verantwoordelijk is voor de dood van Rogier Mooij en kreeg bovenstaande waarschuwing voor het onnodig overlijden van deze 21-jarige jongen….
De grote vraag is: waarom ging longarts Schröder om 17.00 uur naar huis, terwijl hij wist dat Rogier Mooij rond dat tijdstip per ambulance bij zijn ziekenhuis aankwam en  naar zijn afdeling werd gebracht.
Wat was er belangrijker?
Het leven van deze jongen en het leed dat de nabestaanden wordt aangedaan telt niet of nauwelijks….
De onderste steen moet boven.
Er moet helderheid komen over de onnodige dood van Rogier.
Wie waren betrokken, wie waren verantwoordelijk, wie waren nalatig.
Longarts Schröder  hoort zich in sowieso te zetten voor de verbetering van de kwaliteit van zorg en voor verbetering van de positie van slachtoffers van medische fouten en hun nabestaanden.

Deze rechters van het medisch tuchtcollege Amsterdam gaven hem slechts een waarschuwing:
mr. A.A.A.M. Schreuder, voorzitter,
drs. J.I. van der Spoel,
drs. J.J.C.M. Rooijmans – Rietjens
dr. J.P. van der Sluijs, leden – artsen beroepsgenoten,
mr. dr. A. Wilken, lid – jurist,
mr. S.S. van Gijn, secretaris

Let op onderstaande informatie is verstrekt door de BIG-Informatielijn Agentschap CIBG :
De Wet BIG maakt gebruik van de term ” doorhalen”:
-op verzoek van de ingeschrevene,
-op grond van een tucht- en/of strafrechtelijke maatregel of
-vanwege het verstrijken van de uiterste herregistratiedatum.
Wanneer er sprake is van een beroepsverbod, opgelegd door een Nederlandse of buitenlandse rechter, dan is de doorhaling als zodanig terug te vinden  in het overzicht van zorgverleners aan wie een maatregel of bevel is opgelegd, zie www.bigregister.nl.
Doorhaling in het BIG-register betekent dat de zorgverlener in Nederland niet mag werken in zijn beroep. Dit houdt niet in dat hij het beroep niet mag uitvoeren in het buitenland.

T:  BIG-informatielijn 0900-8998225  vanuit het buitenland, ook vanuit Nederland 0031 (0)70-3406600
F:  0031 (0) 70-3405966 E:  info@bigregister.nl W: http://www.bigregister.nl

Internationale Zwarte Lijsten

    • sst.dk, zorgverleners Denemarken
    • sak.no, zorgverleners Noorwegen
    • baddoctordatabase.tumblr.com artsen in USA
  • badhospitaldatabase.tumblr.com ziekenhuizen in USA

Bonroy, G.A.H.

Update:
Naam
G.A.H. Bonroy
Geslacht
man
BIG-nummer
59020125701
Maatregel
Bij de voormalige inschrijving in het register van artsen is per 6 november 2020 aangetekend dat deze zorgverlener het recht is ontzegd om zich opnieuw in te schrijven in het BIG-register. De maatregel is opgelegd vanwege: geen of onvoldoende zorgverlening, onjuiste behandeling en/of verkeerde diagnose en onzorgvuldige dossiervorming.

—————-
Door zich uit te schrijven uit het BIG-register voorkomt heer Bonroy tuchtrechtelijke vervolging en veroordeling, zoals berisping, schorsing of doorhaling in het BIG-register.
De uitschrijving gebeurt met medeweten van de Inspectie Gezondheidszorg, die dus willens en wetens heer Bonroy in bescherming neemt.

Naam
Bonroy, Gaston A. H.
Geslacht
Man
BIGnummer
uitgeschreven uit het BIG-register per 1 december 2018
Beroep
Arts
Specialisme
Psychiatrie
Plaats
Breda
Maatregel
opheffing per  12 december 2018 van praktijk voor kinder en jeugd-psychiatrie na aanwijzing Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, zie bericht op sin-nl.org 14 maart 2019

Boodt, B. – J. ,

Naam
B.J. Boodt (Bart-Jan)
Geslacht
Man
BIG-nummer
09051314801
Beroepsgroep
Artsen
Specialisme
Urologie (uroloog)
Plaats
Amsterdam
Aantekening
Bij de inschrijving in het register van artsen is per 4 mei 2016 aangetekend dat deze zorgverlener een berisping is opgelegd. De maatregel is opgelegd vanwege: onjuiste behandeling en/of verkeerde diagnose.

Op zorgkaartnederland.nl staan 4 positieve waarderingen en 3 negatieve waarderingen.

Waardering op zorgkaartnederland.nl
Gemiddeld cijfer 2.8
Toelichting
Ik las het relaas van een patient van deze urloog inzake blaaskanker. Zelf ben ik een patient met een vergevorderd stadium van niercelkanker. En het ergste van alles is dat deze uroloog niet werkt volgens landelijke richtlijnen. Hierdoor heb ik ruim een 1,5 jaar met kanker in mijn lichaam rondgelopen, omdat deze arts je naar huis stuurt zonder zich te vergewissen welk risico een patient loopt door het niet onderzoeken van een afwijking. Sorry maar een uroloog die in het Slotervaart ziekenhuis heeft gewerkt waarbij je dagelijks tegen het Nederlands Kanker Instituut aan kijkt en die ook nog in het AMC heeft gewerkt is het betreurenswaardig dat een toch nog redelijk jonge uroloog zijn kennis niet op pijl heeft dan zich niets aantrekt van landelijke richtlijnen.

Waardering op zorgkaartnederland 4.2

Toelichting
Mijn eerste afspraak met dr. Boodt leek op zich goed te verlopen. Zijn beslissing om 3 maanden iets aan te kijken waarvan een andere arts aangeeft dat die het altijd meteen zou verwijderen geeft het gevoel van onnodig risico’s nemen zonder dat ik de informatie heb gekregen om zelf een goede afweging te kunnen maken. Bij het 2e onderzoek bleek het plekje gegroeid, zei Dr. Boodt dat het geen kanker was maar dat het er wel uit moest en dat er misschien een buisje geplaatst moest worden (ik kreeg deze info terwijl ik me in de onderzoekskamer aan het aankleden was). Ik ging naar buiten met het idee dat er een poliepje verwijderd moest worden en de dokter had aangegeven dat er geen reden voor zorg of spoed bij was, maar het is wel schrikken als je bij de receptie van de poli te horen krijgt dat er een tumor verwijderd moet worden. Behoorlijk in de war gingen we naar huis, mijn echtgenote deelde mijn waarneming dat het allemaal een (veel te) haastige indruk gaf. waarbij er amper tijd was voor vragen. Op maandagochtend werd ik gebeld voor de operatie met de mededeling dat er spoed bij was. Dat deed voor mij de deur dicht. Mijn vrouw is via deze site op zoek gegaan naar een andere uroloog en met veel succes. Het pleit voor dr. Boodt dat hij me wel heeft gebeld met de vraag wat mijn redenen waren om te veranderen van specialist. De werkwijze in het Flevoziekenhuis zelf met afspraken op verschillende momenten/dagen is erg klantonvriendelijk, ik heb in het ziekenhuis waar ik naar over ben gestapt gezien hoe het veel beter kan nl. alles in een tijdsbestek van enkele uren (1e kennismaking, bloed- urine- en blaasonderzoek, en 2e bespreking met dezelfde specialist om het plan van aanpak door te nemen. Daar zou het Flevoziekenhuis als organisatie ook een voorbeeld aan kunnen nemen. De 6 voor de medewerkers ligt vooral aan het feit dat je je bij iedere balie met je identiteitsbewijs met melden.

Waardering op zorgkaartnederland 2.5
Toelichting
Zeer slecht,werkt op basis van verkeerde aannames en het kan je leven kosten en dit is niet overdreven. Ik moet nu nog leven met de niet behandelde kanker alleen al omdat er mijns inziens niet gewerkt is volgens de richtlijnen en protocollen.

Boogers, F.

Achternaam
Boogers, Frans-André
geslacht
Man
BIG-nummer
49051865601
De zorgverlener is momenteel niet geregistreerd voor dit beroep.
Beroep
Arts
Plaats
Mortsel (Belgie)
Maatregel
Bij de voormalige inschrijving in het register van artsen is per 4 november 2019 aangetekend dat deze zorgverlener met onmiddellijke ingang het recht is ontzegd om zich opnieuw in te schrijven in het BIG-register. De maatregel is opgelegd vanwege onheus handelen. Tegen deze beslissing kan een rechtsmiddel worden ingesteld.

Bookelmann, A.M.

Naam
A.M. Bookelmann
Geslacht
Man
Werkadres 1
Kerkstraat 51 7135 JJ HARREVELD
BIG-nummer
89006629130
Beroepsgroep
Verpleegkundigen
Beperking
De inschrijving in het register van verpleegkundigen is per 11 december 2014 voorwaardelijk geschorst voor de duur van 12 maanden met een proeftijd van 2 jaar. De proeftijd is ingegaan op 11-12-2014 en loopt tot en met 10-12-2016. De zorgverlener moet aan de volgende voorwaarden voldoen: a) dat hij zich onder psychologische behandeling als bedoeld in rechtsoverweging 4.20 stelt bij een gz-psycholoog met een frequentie van tenminste eenmaal per maand; b) dat hij binnen 3 maanden na deze uitspraak bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) opgave doet van de persoon van de gz-psycholoog en hem ervan in kennis stelt dat de IGZ bij de gz-psycholoog informatie kan inwinnen over de aard, globale inhoud en frequentie van de behandeling; c) dat hij de IGZ schriftelijk laat weten indien de psychologische behandeling met instemming van de gz-psycholoog is voltooid en dat de deze een verklaring ten bewijze van zijn instemming mede ondertekent. De maatregel is opgelegd vanwege: grensoverschrijdend gedrag.
Begindatum  proeftijd
11-12-2014
Einddatum proeftijd
11-12-2016

Boot, G.C. Mr.

Mr G.C. Boot, rechter-raadsheer Gerechtshof Amsterdam. Oordeelde ten onrechte dat patient geen recht heeft op kopie van medisch adviseur van Centramed aansprakelijkheidsverzekeraar inzake aansprakelijkheid voor medische fout, zie verder sin-nl.org.
————–
bron:www.leidenuniv.nl 27 mrt 2016

Prof. mr. G.C. Boot

Functie:

  • hoogleraar arbeidsrecht

Expertise:

  • arbeidsrecht
Faculteit / Onderdeel: Faculteit Rechtsgeleerdheid, Instituut voor Publiekrecht, Sociaal Recht
Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer A155

 


Gerrard Boot zal op het gebied van arbeidsrecht onderwijs geven in de bachelor en master Rechtsgeleerdheid en in het post-academisch onderwijs. Zijn onderzoek zal plaatsvinden in het programma Hervorming van sociale regelgeving. Hij behoort tot het Instituut Publiekrecht, afdeling Sociaal recht.
Gerrard Boot is daarnaast werkzaam als kantonrechter in de rechtbank Amsterdam. Daarvoor was hij werkzaam in de sociale en commerciële advocatuur bij o.a. Kennedy Van der Laan te Amsterdam. Hij is tevens redacteur van het Tijdschrift ArbeidsRecht en annotator bij Uitspraken Sociale Zekerheid.
In 2005 is Gerrard Boot in Leiden gepromoveerd op een proefschrift getiteld: “Arbeidsrechtelijke bescherming”. Zijn promotor was prof. mr. Guus J.J. Heerma van Voss. In 2011 verscheen van zijn hand Arbeidsrecht geschetst, Ars Aequi.

Bordás, A.

Achternaam
Bordás, Adrienn
Geslacht
Vrouw
BIG-nummer
49916376330
De zorgverlener mag niet meer werken in dit beroep.
Beroep
Verpleegkundige

Plaats

Belfast Noord-Ierland, V.K.
Maatregel
Bij de voormalige inschrijving in het register van verpleegkundigen is per 24 juli 2019 aangetekend dat deze zorgverlener de bevoegdheid om dit beroep uit te oefenen blijvend geheel heeft verloren.
———

How was lying nurse struck off for her incompetence able to get five jobs here in just 10 months?

Adrienn Bordas provided false references to Belfast Trust
Adrienn Bordas provided false references to Belfast Trust

By Lisa Smyth

It has emerged that despite a litany of serious failings by Adrienn Bordas, she was able to get five different jobs and worked for 10 months before she was referred to the Nursing and Midwifery Council (NMC).

Concerns were raised over the ability of Ms Bordas to meet basic nursing standards at three out of four care homes she worked at between April 2016 and February 2017.

Within a matter of days of leaving her final job at a care home, she started a job in the ENT surgery ward at the Royal Victoria Hospital in Belfast.

However, concerns were quickly raised about her ability to carry out her tasks in a safe and adequate manner.

Issues during her employment on the ward included mistaking thyroid medication for drugs used to treat heart failure, not washing her hands between patients, not cleaning wounds properly and not washing her hands after cleaning a wound.

When she failed to meet required standards, in spite of additional support provided by the trust, it was discovered that she had provided false references when applying for the job.

She initially lied when challenged about this.

Ms Bordas – who worked for Brooklands Healthcare, Domnall Intermediate Care Centre, Glenmachan Tower House and Movilla House Nursing Home before taking up her post at the Royal – was referred to the NMC by the Belfast Trust on June 19, 2017. The fact that she was able to move from job to job despite the fact consecutive employers identified alarming failings has raised concerns.

Aidan Hanna from NI Patient Voice said: “The Regulation Quality and Improvement Authority (RQIA) should be looking at disciplinary cases at each care home inspection so it is worrying that a nurse can leave or be dismissed from four care homes in such a short period of time without the RQIA identifying a trend.

“It is also worrying that a nurse can get a job at a nursing home without the previous employer being spoken to.

“It is very worrying that a nurse can get a job at a hospital without the previous employer being spoken to or without the knowledge that the nurse had been dismissed from four care homes.

“Why did none of the four care homes refer the nurse to the NMC if they were concerned about capability or competency?”

The NMC panel heard from a number of Ms Bordas’ former colleagues.

One witness said: “For somebody who was qualified and who had worked as a nurse previously, I felt I had to explain things to the registrant over and over again which shouldn’t have needed repeating.

“For instance, I told the registrant that she needed to improve her standards of personal care, because she was doing things such as cleaning during personal hygiene from bottom up, rather than top-down as she should have done.”

Another witness described her knowledge of medication as “notably poor”, while the panel was also told that she did not seek clarification on the dosage of a medication when a prescription was illegible.

The regulatory body was also told that Ms Bordas forgot to wash her hands before and after cleaning wounds and that the wounds did not look any cleaner after she had finished.

Taking into consideration the evidence before them, the panel found that Ms Bordas supplied false references in a “premeditated and pre-planned act of dishonesty”.

They said it was done “with the sole purpose of deceiving her employer into believing she was a competent nurse”.

The panel continued: “Her actions were solely for her own personal gain, with a total disregard for the safety of patients. The panel found that this amounted to serious misconduct.”

In its determination, the panel deemed that the public would be horrified if Ms Bordas were to be allowed to continue working unrestricted.

It ruled that a striking-off order was the only sanction that would be sufficient in light of Ms Bordas’ “deplorable” dishonesty.

Belfast Telegraph

 

Bordes, J. P.

Mr. J. P. Bordes, rechter raadsheer Hof Arnhem wegens aantoonbare fraude in procesverbaal zitting Gerechtshof, wegens onrechtmatig niet gegrond verklaren van wraking van rechter raadsheer en wegens buiten behandeling laten van wrakingsverzoek wrakingskamer en alle leden van Gerechtshof Arnhem. Bewijs middels arrest Hof Arnhem dd 24 januari 2020. Hierbij is op grond van art 62b Wet op Rechterlijke Organisatie behandeling van het art 12 Sv beklag verwezen naar Gerechtshof Amsterdam, wegens brief van president  Gerechtshof Arnhem Mr. A. R. van der Winkel aan Google, zie bericht op www.sin-nl.org.

Borg, H.R.J. ter

Naam
H.R.J. ter Borg
Geslacht
Man
BIG-nummer
79049909525
Beroepsgroep
Gz-psychologen
Beperking BIG-register
Bij de inschrijving in het register van Gz-psychologen is per 6 maart 2013 aangetekend dat deze zorgverlener een berisping is opgelegd. De maatregel is opgelegd vanwege: afgifte van een onjuiste verklaring of rapport.
Datum maatregel
06-03-2013