Informatie over falende artsen, tandartsen, verpleegkundigen, verloskundigen, psychologen, bestuurders, politici, juristen en rechters

CORONA-VIRUS
Blijf thuis, was uw handen, houd 1,5 meter afstand en houd vol.
SIN-NL wenst u gezondheid, kalmte en sterkte.

Op 25 september 2009, stond de rechtbank Groningen uitdrukkelijk online publicatie van de zwarte lijst toe ECLI:NL:RBGRO:2009:BJ8795,  naar aanleiding van een verzoek van dr Kuks, neuroloog UMCG.
De rechter  gaf ook toestemming aan SIN-NL om neuroloog Kuks UMCG,  zonder tuchtrechtelijke veroordeling, op de zwarte lijst artsen te  handhaven.
Op 24 oktober 2018 bevestigde de rechter opnieuw de rechtmatigheid van www.zwartelijstartsen.nl.
SIN-NL mag E.F. Hillenaar, in 2010 twee keer doorgehaald in het BIG-register als GZ-psycholoog, handhaven op zwartelijstartsen.nl met feitelijke tekstuele toevoegingen.

De website  zwartelijstartsen.com is eigendom van de stichting SIN-NL. Vrijwel alle namen zijn afkomstig van het overzicht van het BIG-register van zorgverleners aan wie een maatregel is opgelegd door tuchtcolleges, het College van Medisch Toezicht , de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd of buitenlandse instanties, , zie www.bigregister.nl. 
Contacteer info at sin-nl.org voor meest actuele situatie over falende zorgverleners oa ivm aangaan relaties met patienten, door tuchtcolleges aangeduid als grensoverschrijdend gedrag.

9 februari 2020: schijn van partijdigheid
Gerechtshof Arnhem verwijst stichting SIN-NL naar Gerechtshof Amsterdam wegens brief president Gerechtshof Arnhem aan Google.

28 augustus 2019:
Google  USA, Californië wraakt met succes rechter raadsheer  Gerechtshof Amsterdam mw mr A. M. A. Verscheure beroep op zwarte lijst rechters en zwarte lijst artsen:
weer juridische erkenning nb door Gerechtshof Den Haag, dus grote  overwinning voor stichting SIN-NL: Raadsheer op zwarte lijst, wraking toegewezen

18 januari 2019:
Partijdige rechter mw mr R.A. Dudok van Heel laat Google bestrafte arts verzwijgen

Advies: kijk ook op de officiële zwarte lijst rechters van de stichting SIN-NL

Op 25 september 2009, stond de rechtbank Groningen uitdrukkelijk online publicatie van de zwarte lijst toe ECLI:NL:RBGRO:2009:BJ8795  naar aanleiding van een verzoek van dr Kuks, neuroloog UMCG.
De rechter  gaf ook toestemming aan SIN-NL om neuroloog Kuks UMCG,  zonder tuchtrechtelijke veroordeling, op de zwarte lijst artsen te  handhaven.
Op 24 oktober 2018 bevestigde de rechter opnieuw de rechtmatigheid van www.zwartelijstartsen.nl.
SIN-NL mag E.F. Hillenaar, in 2010 twee keer doorgehaald in het BIG-register als GZ-psycholoog, handhaven op zwartelijstartsen.nl met feitelijke tekstuele toevoegingen.

Lees kort interview met voorzitter stichting SIN-NL Mr Sophie Hankes
Lees reactie SIN-NL op kritiek op zwartelijstartsen.nl 18 okt 2018

Deze website dient om patiënten te informeren en te beschermen almede om falende zorgverleners alsmede anderen betrokken bij juridische oordeels- of beleidsvorming inzake gezondheidszorg ter verantwoording te roepen.
Deze website is niet bedoeld als leedtoevoeging of schandpaal.

Deze website wordt gepubliceerd in het kader van het algemeen belang, de vrijheid van meningsuiting en persvrijheid en is volledig gebaseerd op feiten en documenten.
SIN-NL houdt zich verre van lichtvaardige en ongefundeerde beschuldigingen.
De inhoud van deze website betreft witte boorden criminaliteit volgens de definitie van Edwin Sutherland.
Let op: tuchtcolleges leggen in minder dan 20 % een maatregel op aan falende zorgverleners en dan meestal een waarschuwing. De namen van falende zorgverleners aan wie een waarschuwing is opgelegd, worden niet gepubliceerd in het overzicht van het BIG-register.

Op 14 januari 2017 introduceerde SIN-NL het begrip sjoemelarts, met als voorbeeld neuroloog J.B.M.Kuks.

29 juni 2017: Minister Schippers besluit tot meer openbaarmakingen Inspectie Gezondheidszorg, in het kader van transparantie, het algemeen belang en het aanzetten tot verbeteren van kwaliteit van prestatie!

Artikel Mr Sophie Hankes, SIN-NL:
Openbaarmaking tuchtstraf maakt zorg beter.

Tuchtcollege 21 maart 2017:
waarschuwing aan P.M.S. Schröder, longarts Tergooiziekenhuis ivm overlijden van Rogier Mooij 21jr

Dr P. M. S. Schröder longarts is verantwoordelijk is voor de dood van Rogier Mooij en kreeg bovenstaande waarschuwing voor het onnodig overlijden van deze 21-jarige jongen….
De grote vraag is: waarom ging longarts Schröder om 17.00 uur naar huis, terwijl hij wist dat Rogier Mooij rond dat tijdstip per ambulance bij zijn ziekenhuis aankwam en  naar zijn afdeling werd gebracht.
Wat was er belangrijker?
Het leven van deze jongen en het leed dat de nabestaanden wordt aangedaan telt niet of nauwelijks….
De onderste steen moet boven.
Er moet helderheid komen over de onnodige dood van Rogier.
Wie waren betrokken, wie waren verantwoordelijk, wie waren nalatig.
Longarts Schröder  hoort zich in sowieso te zetten voor de verbetering van de kwaliteit van zorg en voor verbetering van de positie van slachtoffers van medische fouten en hun nabestaanden.

Deze rechters van het medisch tuchtcollege Amsterdam gaven hem slechts een waarschuwing:
mr. A.A.A.M. Schreuder, voorzitter,
drs. J.I. van der Spoel,
drs. J.J.C.M. Rooijmans – Rietjens
dr. J.P. van der Sluijs, leden – artsen beroepsgenoten,
mr. dr. A. Wilken, lid – jurist,
mr. S.S. van Gijn, secretaris

Let op onderstaande informatie is verstrekt door de BIG-Informatielijn Agentschap CIBG :
De Wet BIG maakt gebruik van de term ” doorhalen”:
-op verzoek van de ingeschrevene,
-op grond van een tucht- en/of strafrechtelijke maatregel of
-vanwege het verstrijken van de uiterste herregistratiedatum.
Wanneer er sprake is van een beroepsverbod, opgelegd door een Nederlandse of buitenlandse rechter, dan is de doorhaling als zodanig terug te vinden  in het overzicht van zorgverleners aan wie een maatregel of bevel is opgelegd, zie www.bigregister.nl.
Doorhaling in het BIG-register betekent dat de zorgverlener in Nederland niet mag werken in zijn beroep. Dit houdt niet in dat hij het beroep niet mag uitvoeren in het buitenland.

T:  BIG-informatielijn 0900-8998225  vanuit het buitenland, ook vanuit Nederland 0031 (0)70-3406600
F:  0031 (0) 70-3405966 E:  info@bigregister.nl W: http://www.bigregister.nl

Internationale Zwarte Lijsten

    • sst.dk, zorgverleners Denemarken
    • sak.no, zorgverleners Noorwegen
    • baddoctordatabase.tumblr.com artsen in USA
  • badhospitaldatabase.tumblr.com ziekenhuizen in USA

Borghouts, H.

Voorzitter raad van bestuur IJsselmeerziekenhuizen tot najaar 2009. Weigert verantwoordelijkheid te nemen voor ernstige medische fouten en financieel wanbeleid.Vertrek zonder sancties en vermoedelijk met ruime vertrekregeling. Per 1-12-09 weg als commissaris van de koningin te Noord-Holland en bestuurder van het ABP. Talrijke commissariaten.

Bos, D.

Naam
D. Bos
Geslacht
Man
BIG-nummer
39050204225
Beroepsgroep
Gz-psychologen
Beperking BIG-register
Bij de inschrijving in het register van GZ-psychologen is per 20 maart 2013 een bevoegdheidsbeperkend bevel van de IGZ aangetekend. De inhoud van dit bevel luidt als volgt: De heer Bos mag met onmiddellijke ingang geen werkzaamheden meer verrichten als gezondheidszorgpsycholoog. Op grond van de geconstateerde gezondheidsproblemen acht de Inspectie hem momenteel niet in staat om verantwoorde zorg te leveren. IGZ heeft op 16 mei 2014 bepaald dat het bevel niet langer meer van kracht is.
Begindatum bevel
20-03-2013
Einddatum bevel
16-05-2013

Bos, E. van den

Achternaam
Bos, Evita van den
Geslacht
Vrouw
BIG-nummer
69916221530
Beroep
Verpleegkundige

Plaats

Apeldoorn
Maatregel
De inschrijving in het register van verpleegkundigen is per 22 januari 2020 bij wijze van voorlopige voorziening geschorst. De maatregel blijft van kracht totdat de beslissing tot doorhaling van de inschrijving onherroepelijk is geworden of in hoger beroep is vernietigd. Tegen deze beslissing tot doorhaling van de inschrijving kan een rechtsmiddel worden ingesteld. De maatregel is opgelegd vanwege: financieel onjuist handelen.

Bos, E. van den

De inschrijving in het register van verpleegkundigen is per 4 maart 2020 doorgehaald.

Naam
Bos, Evita van den
Geslacht
Vrouw
BIG-nummer
69916221530
De zorgverlener mag niet meer werken in dit beroep.
Beroep
Verpleegkundige
Plaats
Apeldoorn
Maatregel
De inschrijving in het register van verpleegkundigen is per 22 januari 2020 bij wijze van voorlopige voorziening geschorst. De maatregel blijft van kracht totdat de beslissing tot doorhaling van de inschrijving onherroepelijk is geworden of in hoger beroep is vernietigd.
De maatregel is opgelegd vanwege: financieel onjuist handelen.
De inschrijving in het register van verpleegkundigen is per 4 maart 2020 doorgehaald.
De maatregel is opgelegd vanwege: financieel onjuist handelen.

Bos, G.A.W.

Naam
Bos, Gustaaf Arthur William
Geslacht
Man
BIG-nummer
09050888125 inschrijving is doorgehaald
Beroepsgroep
Gz-psychologen
Plaats
Leiden
Beperking BIG-register
De inschrijving in het register van Gz-psychologen is per 17 september 2014 doorgehaald. De maatregel is opgelegd vanwege: onjuiste behandeling/verkeerde diagnose.

Bos, J.H.L.W.

Naam
Bos, J.H.L.W. Johan Henri Louis Willebrord
Geslacht
Man
BIG-nummer
99020174501
Beroepsgroep
Artsen
Specialisme
Arbeid en gezond – bedrijfsgeneeskunde
Plaats

Deurne
Aantekening
Bij de inschrijving in het register van artsen is per 24 januari 2017 aangetekend dat deze zorgverlener een berisping is opgelegd. De maatregel is opgelegd vanwege: afgifte van een onjuiste verklaring of rapport.
—————–
tuchtrecht.overheid.nl : berisping bedrijfsarts

—————–

 Berisping bedrijfsarts uit Deurne
DEURNE – Bedrijfsarts J. Bos uit Deurne is berispt wegens afgifte van een onjuiste verklaring. De maatregel is opgenomen in het beroepsregister van werkers in de gezondheidszorg (BIG).

De maatregel betekent dat Bos verwijtbaar heeft gehandeld en dat hij daarvoor wordt terechtgewezen. Wel blijft hij volledig bevoegd om het beroep van bedrijfsarts uit te oefenen. Wat de arts precies wordt verweten wordt niet openbaar gemaakt. De maatregel is openbaar gemaakt in advertenties en in een vermelding op de website bigregister.nl.

De maatregel is opgelegd door het CIBG, een onderdeel van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dat het BIG-register beheert.

Bos, M.

De inschrijving in het register van verpleegkundigen is per 4 juni 2018 doorgehaald.

Naam
Bos, Marinus
Geslacht
Man
BIG-nummer
69000436830
De zorgverlener mag niet meer werken in dit beroep.
Beroep
Verpleegkundige

Plaats
Apeldoorn
Maatregel
De inschrijving in het register van verpleegkundigen is per 4 juni 2018 doorgehaald.
De maatregel is opgelegd vanwege: grensoverschrijdend gedrag.
Maatregel
De inschrijving in het register van verpleegkundigen is per 20 april 2018 bij wijze van voorlopige voorziening geschorst. De maatregel blijft van kracht totdat de beslissing tot doorhaling van de inschrijving onherroepelijk is geworden of in hoger beroep is vernietigd. De maatregel is opgelegd vanwege: grensoverschrijdend gedrag.
Lees de uitspraak van het medisch tuchtcollege.

Bosch, A.B. van den

 De zorgverlener mag niet meer werken in dit beroep.
Naam
Bosch, Albertus Bernardus van den
Geslacht
Man
BIG-nummer
29049677725
 De zorgverlener mag niet meer werken in dit beroep.
Beroep
Gezondheidszorgpsycholoog
Plaats
Terneuzen
Maatregel
Bij de voormalige inschrijving in het register van Gz-psychologen is per 31 mei 2017 aangetekend dat deze zorgverlener het recht is ontzegd om zich opnieuw in te schrijven in het BIG register. De maatregel is opgelegd vanwege: afgifte van een onjuiste verklaring of rapport.

 

Bosland, F. B.

Naam
Bosland, Frank Bernardus
Geslacht
Man
BIG-nummer
19031071430
Beroep
Verpleegkundige
Woonplaats
Haarlem
Maatregel
De inschrijving in het register van verpleegkundigen is per 15 mei 2020 geschorst voor de duur van één jaar tot en met 14 mei 2021. De maatregel is opgelegd vanwege: grensoverschrijdend gedrag.