Informatie over falende artsen, tandartsen, verpleegkundigen, verloskundigen, psychologen, bestuurders, politici, juristen en rechters

CORONA-VIRUS
Blijf thuis, was uw handen, houd 1,5 meter afstand en houd vol.
SIN-NL wenst u gezondheid, kalmte en sterkte.

NIEUWS: GERECHTSHOF AMSTERDAM KIEST VOOR VRIJHEID VAN MENINGSUITING VAN GOOGLE OVER FALENDE ARTS 

Op 25 september 2009, stond de rechtbank Groningen uitdrukkelijk online publicatie van de zwarte lijst toe ECLI:NL:RBGRO:2009:BJ8795,  naar aanleiding van een verzoek van dr Kuks, neuroloog UMCG.
De rechter  gaf ook toestemming aan SIN-NL om neuroloog Kuks UMCG,  zonder tuchtrechtelijke veroordeling, op de zwarte lijst artsen te  handhaven.
Op 24 oktober 2018 bevestigde de rechter opnieuw de rechtmatigheid van www.zwartelijstartsen.nl.
SIN-NL mag E.F. Hillenaar, in 2010 twee keer doorgehaald in het BIG-register als GZ-psycholoog, handhaven op zwartelijstartsen.nl met feitelijke tekstuele toevoegingen.

De website  zwartelijstartsen.com is eigendom van de stichting SIN-NL. Vrijwel alle namen zijn afkomstig van het overzicht van het BIG-register van zorgverleners aan wie een maatregel is opgelegd door tuchtcolleges, het College van Medisch Toezicht , de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd of buitenlandse instanties, , zie www.bigregister.nl. 
Contacteer info at sin-nl.org voor meest actuele situatie over falende zorgverleners oa ivm aangaan relaties met patienten, door tuchtcolleges aangeduid als grensoverschrijdend gedrag.

9 februari 2020: schijn van partijdigheid
Gerechtshof Arnhem verwijst stichting SIN-NL naar Gerechtshof Amsterdam wegens brief president Gerechtshof Arnhem aan Google.

28 augustus 2019:
Google  USA, Californië wraakt met succes rechter raadsheer  Gerechtshof Amsterdam mw mr A. M. A. Verscheure beroep op zwarte lijst rechters en zwarte lijst artsen:
weer juridische erkenning nb door Gerechtshof Den Haag, dus grote  overwinning voor stichting SIN-NL: Raadsheer op zwarte lijst, wraking toegewezen

18 januari 2019:
Partijdige rechter mw mr R.A. Dudok van Heel laat Google bestrafte arts verzwijgen

Advies: kijk ook op de officiële zwarte lijst rechters van de stichting SIN-NL

Op 25 september 2009, stond de rechtbank Groningen uitdrukkelijk online publicatie van de zwarte lijst toe ECLI:NL:RBGRO:2009:BJ8795  naar aanleiding van een verzoek van dr Kuks, neuroloog UMCG.
De rechter  gaf ook toestemming aan SIN-NL om neuroloog Kuks UMCG,  zonder tuchtrechtelijke veroordeling, op de zwarte lijst artsen te  handhaven.
Op 24 oktober 2018 bevestigde de rechter opnieuw de rechtmatigheid van www.zwartelijstartsen.nl.
SIN-NL mag E.F. Hillenaar, in 2010 twee keer doorgehaald in het BIG-register als GZ-psycholoog, handhaven op zwartelijstartsen.nl met feitelijke tekstuele toevoegingen.

Lees kort interview met voorzitter stichting SIN-NL Mr Sophie Hankes
Lees reactie SIN-NL op kritiek op zwartelijstartsen.nl 18 okt 2018

Deze website dient om patiënten te informeren en te beschermen almede om falende zorgverleners alsmede anderen betrokken bij juridische oordeels- of beleidsvorming inzake gezondheidszorg ter verantwoording te roepen.
Deze website is niet bedoeld als leedtoevoeging of schandpaal.

Deze website wordt gepubliceerd in het kader van het algemeen belang, de vrijheid van meningsuiting en persvrijheid en is volledig gebaseerd op feiten en documenten.
SIN-NL houdt zich verre van lichtvaardige en ongefundeerde beschuldigingen.
De inhoud van deze website betreft witte boorden criminaliteit volgens de definitie van Edwin Sutherland.
Let op: tuchtcolleges leggen in minder dan 20 % een maatregel op aan falende zorgverleners en dan meestal een waarschuwing. De namen van falende zorgverleners aan wie een waarschuwing is opgelegd, worden niet gepubliceerd in het overzicht van het BIG-register.

Op 14 januari 2017 introduceerde SIN-NL het begrip sjoemelarts, met als voorbeeld neuroloog J.B.M.Kuks.

29 juni 2017: Minister Schippers besluit tot meer openbaarmakingen Inspectie Gezondheidszorg, in het kader van transparantie, het algemeen belang en het aanzetten tot verbeteren van kwaliteit van prestatie!

Artikel Mr Sophie Hankes, SIN-NL:
Openbaarmaking tuchtstraf maakt zorg beter.

Tuchtcollege 21 maart 2017:
waarschuwing aan P.M.S. Schröder, longarts Tergooiziekenhuis ivm overlijden van Rogier Mooij 21jr

Dr P. M. S. Schröder longarts is verantwoordelijk is voor de dood van Rogier Mooij en kreeg bovenstaande waarschuwing voor het onnodig overlijden van deze 21-jarige jongen….
De grote vraag is: waarom ging longarts Schröder om 17.00 uur naar huis, terwijl hij wist dat Rogier Mooij rond dat tijdstip per ambulance bij zijn ziekenhuis aankwam en  naar zijn afdeling werd gebracht.
Wat was er belangrijker?
Het leven van deze jongen en het leed dat de nabestaanden wordt aangedaan telt niet of nauwelijks….
De onderste steen moet boven.
Er moet helderheid komen over de onnodige dood van Rogier.
Wie waren betrokken, wie waren verantwoordelijk, wie waren nalatig.
Longarts Schröder  hoort zich in sowieso te zetten voor de verbetering van de kwaliteit van zorg en voor verbetering van de positie van slachtoffers van medische fouten en hun nabestaanden.

Deze rechters van het medisch tuchtcollege Amsterdam gaven hem slechts een waarschuwing:
mr. A.A.A.M. Schreuder, voorzitter,
drs. J.I. van der Spoel,
drs. J.J.C.M. Rooijmans – Rietjens
dr. J.P. van der Sluijs, leden – artsen beroepsgenoten,
mr. dr. A. Wilken, lid – jurist,
mr. S.S. van Gijn, secretaris

Let op onderstaande informatie is verstrekt door de BIG-Informatielijn Agentschap CIBG :
De Wet BIG maakt gebruik van de term ” doorhalen”:
-op verzoek van de ingeschrevene,
-op grond van een tucht- en/of strafrechtelijke maatregel of
-vanwege het verstrijken van de uiterste herregistratiedatum.
Wanneer er sprake is van een beroepsverbod, opgelegd door een Nederlandse of buitenlandse rechter, dan is de doorhaling als zodanig terug te vinden  in het overzicht van zorgverleners aan wie een maatregel of bevel is opgelegd, zie www.bigregister.nl.
Doorhaling in het BIG-register betekent dat de zorgverlener in Nederland niet mag werken in zijn beroep. Dit houdt niet in dat hij het beroep niet mag uitvoeren in het buitenland.

T:  BIG-informatielijn 0900-8998225  vanuit het buitenland, ook vanuit Nederland 0031 (0)70-3406600
F:  0031 (0) 70-3405966 E:  info@bigregister.nl W: http://www.bigregister.nl

Internationale Zwarte Lijsten

    • sst.dk, zorgverleners Denemarken
    • sak.no, zorgverleners Noorwegen
    • baddoctordatabase.tumblr.com artsen in USA
  • badhospitaldatabase.tumblr.com ziekenhuizen in USA

Alhan, C. C.

Naam
Alhan, Cafer Cumhur
Geslacht
Man
BIG-nummer
09062796201
Beroepsgroep
Artsen
Plaats
Verenigd Koninkrijk
Aantekening
Bij de inschrijving in het register van artsen is per 13 maart 2017 aangetekend dat de bevoegdheid van deze zorgverlener om dit beroep uit te oefenen tijdelijk gedeeltelijk beperkt is.
De maatregel houdt in dat deze zorgverlener alleen het beroep van arts onder directe supervisie van een arts, ingeschreven in het Register Geneeskundig Specialisten, mag uitoefenen en dat deze zorgverlener pas weer mag werken in de functie van arts nadat hij een door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) geaccordeerde supervisieovereenkomst heeft gesloten.

Heel opmerkelijk: het BIG-register vermeldt in het naamsoverzicht van zorgverleners aan wie een maatregel is opgelegd dat deze arts per 23 juni 2018 een gedeeltelijke ontzegging heeft van de bevoegheid zijn beroep uit te oefenen.
Bij zijn naam staat echter per 13 maart 2017.

Alphen, Arie van

Longarts en bestuurder diverse ziekenhuizen.

Interim- Voorzitter van de Raad van Bestuur, Diakonessenhuis Utrecht september 2014 – 15 december 2015.
Ondertekende een rapport van Prof. dr. R. Slappendel met conclusie dat er geen sprake was van calamiteit, hoewel de 34- jarige kraamvrouw  26 december 2014 wel degelijk was overleden door medische fouten van oa gynaecologen en artsen van de intensive care.

25 10 2016: zorgnu.avrotros.nl :Geen onderzoek

In plaats van gedegen onderzoek in te zetten naar de toedracht van haar overlijden, houdt men in het ziekenhuis dit onderzoek juist af. Een hoogleraar Veiligheid en Kwaliteit van de Zorg, die in die maanden is aangesteld als extern onderzoeker, verdiept zich niet in het dossier en geeft geen opdracht tot een reconstructie van de gebeurtenissen. De voorzitter van de Raad van Bestuur van het ziekenhuis zet zijn handtekening onder een rapport van deze hoogleraar, Rob Slappendel, waarin het overlijden niet als calamiteit wordt bestempeld. Pas wanneer de familie het zelf meldt bij de IGZ komt het ziekenhuis in beweging.

8 oktober 2015 bron: www.diakonessenhuis.nl
Marten Oosting, voorzitter van de Raad van Toezicht van het Diakonessenhuis: “Wij zijn verheugd over de benoeming van John Taks. Met zijn kwaliteiten gaat hij, samen met de medische staf en de medewerkers, het Diakonessenhuis verder profileren als een kwalitatief hoogwaardig algemeen ziekenhuis.
Van Alphen heeft met grote voortvarendheid impulsen gegeven aan belangrijke verandertrajecten in het ziekenhuis. De Raad van Toezicht is hem daarvoor zeer erkentelijk.

Zie doofpotdossier Diakonessenhuis overlijden moeder Naziha kraambed.

Alvim de Castro, O.M.F.

Naam
O.M.F. Alvim de Castro, Oscar Miguel Frazao
Geslacht
Man
BIG-nummer
19916931602
Beroepsgroep
Tandartsen
Plaats
Purmerend
Beperking
Op 24 maart 2014 is de inschrijving van de heer Alvim de Castro in het register van tandartsen doorgehaald. Per 1 december 2015 is de heer Alvim de Castro opnieuw ingeschreven in het register van tandartsen.

Ameling, E.H.

Naam
Ameling,  Ernst Hendrik
Geslacht
Man
BIG-nummer
69051236425
Beroep
Gezondheidszorgpsycholoog
Plaats

Diemen
Maatregel
Bij de inschrijving in het register van Gz-psychologen is per 16 januari 2018 aangetekend dat deze zorgverlener een berisping is opgelegd. De maatregel is opgelegd vanwege: geen of onvoldoende zorgverlening.
Maatregel
Bij de inschrijving in het register van Gz-psychologen is per 6 juni 2018 aangetekend dat deze zorgverlener een berisping is opgelegd. De maatregel is opgelegd vanwege: afgifte van een onjuiste verklaring of rapport.

Andel, P. H. J. K. van

Naam
P.H.J.K. van Andel  (Pieter Huibert Johannes Kant)
Geslacht
Man
BIG-nummer
09032992404
Beroepsgroep
Fysiotherapeuten
Plaats
Eck en Wiel
Aantekening
Bij de inschrijving in het register van fysiotherapeuten is per 14 juni 2016 aangetekend dat deze zorgverlener een berisping is opgelegd. De maatregel is opgelegd vanwege: onjuiste behandeling en/of verkeerde diagnose.

Andersen Roëd, R. (Rik)

Huisarts, in 2014 voorwaardelijk geschorst als arts in verband met grensoverschrijdend gedrag jegens een vrouwelijke patient. Dit betekent dat deze arts een seksuele relatie met een vrouwelijke patient is aangegaan. Anno 2014 werkzaam als orthomanueel arts. Musculoskeletal Physician at Rugpoli Brabant in Tilburg and in Teteringen LinkedIn bron, Breda Area, Netherlands Thans: Rugpoli Brabant en Praktijk Orthomanuele Geneeskunde Teteringen Voorheen Gezondheidscentrum Het Zomerhuis, Andersen Röed en HAP Breda Opleiding: University of Nijmegen

Naam
H. Andersen Röed
Geslacht
Man
BIG-nummer geschorst tot 24 april 2014 proeftijd tot en met 24 april 2016
69019693001
Beroepsgroep
Artsen
Beperking BIG-register
De inschrijving in het register van artsen is per 25 februari 2014 geschorst voor de duur van twee maanden tot en met 24 april 2014. De maatregel is opgelegd vanwege: grensoverschrijdend gedrag.
Beperking BIG-register
De inschrijving in het register van artsen is per 25 april 2014 voorwaardelijk geschorst voor de duur van tien maanden met een proeftijd van twee jaren. De proeftijd is ingegaan op 25 april 2014 en loopt tot en met 24 april 2016. De zorgverlener moet aan de volgende voorwaarden voldoen: hij mag zich binnen de gestelde proeftijd niet opnieuw schuldig maken aan enig tuchtrechtelijk verwijtbaar gedrag. De maatregel is opgelegd vanwege: grensoverschrijdend gedrag.
Begindatum proeftijd
25-04-2014
Einddatum proeftijd
25-04-2016

Andringa, A. H.

De zorgverlener mag niet meer werken in dit beroep.

Naam
Andringa, Alida Helena
Geslacht
Vrouw
BIG-nummer
49003978230
Beroep
Verpleegkundige
Plaats
Amsterdam
Maatregel
De inschrijving in het register van verpleegkundigen is per 9 april 2018 doorgehaald.

Aouw Yong, T.T.

Gepensioneerd cardioloog in het Ziekenhuis Lievensberg te Bergen op Zoom. Veroorzaakte ernstige medische fout en bijna het overlijden van patient. Weigerde informatie en herstelbehandeling. Prof Verheugt cardioloog zei over hem en zijn collega cardioloog Uppal: dat zijn de slechtste cardiologen van Nederland. Verheugt weigerde een deskundigen-rapport op te stellen en deed niets om patiënten tegen deze notoire slechte cardiologen te beschermen.

Appelo, M.

Naam
Appelo, Martinus Theodoor
Geslacht
Man
BIG-nummer
29049838525
Beroepsgroep
Gz-psychologen
Plaats
Den Andel
Aantekening
Bij de inschrijving in het register van GZ-psychologen is per 11 januari 2017 aangetekend dat deze zorgverlener een berisping is opgelegd.
De maatregel is opgelegd vanwege: onheuse bejegening en schending van het beroepsgeheim.
Aantekening
Bij de inschrijving in het register van GZ-psychologen is per 8 maart 2018 aangetekend dat deze zorgverlener een berisping is opgelegd. De maatregel is opgelegd vanwege: afgifte van een onjuiste verklaring of rapport.
—————–

Een Groninger psycholoog riskeert een straf van het medisch tuchtcollege omdat hij de ex-partner van een patiënt ‘dader’ noemde.

De bekende psycholoog/schrijver/spreker Martin Appelo uit Den Andel moest zich deze week verantwoorden omdat hij in de ogen van het tuchtcollege wat te voortvarend was opgekomen voor een patiënt. Hij behandelde een vrouw die een posttraumatische stressstoornis had opgelopen nadat ze was mishandeld door haar ex-partner.

Het stel was na een rechtszaak over de scheiding door een rechter verplicht tot mediation. Maar psycholoog Appelo vond die mediation niet verstandig omdat zijn patiënt nog helemaal in de war was van de mishandeling.

Tuchtcollege

Hij schreef daarom een brief aan de mediator om uitstel te vragen, vanwege de mishandeling, en noemde de ex-man daarin ‘dader’. Als bewijs daarvoor voegde hij stukken toe over een boete die de man had moeten betalen na de mishandeling en een verslag van een huisarts over haar verwondingen.

De ex-man diende klachten in bij het tuchtcollege. De tucht-rechters lieten tijdens de zitting al doorschemeren dat Appelo waarschijnlijk buiten zijn boekje is gegaan. ,,Volgens de NIP-beroepscode voor psychologen mag een behandelaar alleen over zijn eigen patiënt rapporteren en niet over anderen’’, zei de voorzitter van het college. ,,U hebt toestemming van de betrokkene nodig om over hem of haar te rapporteren aan derden’’, zei een collega-tuchtrechter.

Bescherming

De psycholoog reageerde dat hij alleen zijn patiënt maar wilde beschermen. ,,De NIP-code vraagt dat ook van mij als behandelaar. Ik heb naar mijn idee te goeder trouw gehandeld. Om mijn patiënte te kunnen beschermen had ik dus aan de man die haar mishandelde moeten vragen of ik aan zijn daden had mogen refereren. De kans dat die man dan ‘nee’ had gezegd, lijkt mij 100 procent, terwijl het wel deze man was waartegen ik mijn patiënte wilde beschermen.’’

Het is de tweede keer in korte tijd dat Appelo voor het medisch tuchtcollege moet verschijnen.
Onlangs kreeg hij een berisping vanwege zijn confronterende aanpak bij een relatietherapie, waarin hij de vrouw ‘dramaqueen’ noemde.

—————-

Zie een beschrijving van zijn werkzaamheden:www.behoudenhuys.nl