Informatie over falende artsen, tandartsen, verpleegkundigen, verloskundigen, psychologen, bestuurders, politici, juristen en rechters

CORONA-VIRUS
Blijf thuis, was uw handen, houd 1,5 meter afstand en houd vol.
SIN-NL wenst u gezondheid, kalmte en sterkte.

Op 25 september 2009, stond de rechtbank Groningen uitdrukkelijk online publicatie van de zwarte lijst toe ECLI:NL:RBGRO:2009:BJ8795,  naar aanleiding van een verzoek van dr Kuks, neuroloog UMCG.
De rechter  gaf ook toestemming aan SIN-NL om neuroloog Kuks UMCG,  zonder tuchtrechtelijke veroordeling, op de zwarte lijst artsen te  handhaven.
Op 24 oktober 2018 bevestigde de rechter opnieuw de rechtmatigheid van www.zwartelijstartsen.nl.
SIN-NL mag E.F. Hillenaar, in 2010 twee keer doorgehaald in het BIG-register als GZ-psycholoog, handhaven op zwartelijstartsen.nl met feitelijke tekstuele toevoegingen.

De website  zwartelijstartsen.com is eigendom van de stichting SIN-NL. Vrijwel alle namen zijn afkomstig van het overzicht van het BIG-register van zorgverleners aan wie een maatregel is opgelegd door tuchtcolleges, het College van Medisch Toezicht , de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd of buitenlandse instanties, , zie www.bigregister.nl. 
Contacteer info at sin-nl.org voor meest actuele situatie over falende zorgverleners oa ivm aangaan relaties met patienten, door tuchtcolleges aangeduid als grensoverschrijdend gedrag.

9 februari 2020: schijn van partijdigheid
Gerechtshof Arnhem verwijst stichting SIN-NL naar Gerechtshof Amsterdam wegens brief president Gerechtshof Arnhem aan Google.

28 augustus 2019:
Google  USA, Californië wraakt met succes rechter raadsheer  Gerechtshof Amsterdam mw mr A. M. A. Verscheure beroep op zwarte lijst rechters en zwarte lijst artsen:
weer juridische erkenning nb door Gerechtshof Den Haag, dus grote  overwinning voor stichting SIN-NL: Raadsheer op zwarte lijst, wraking toegewezen

18 januari 2019:
Partijdige rechter mw mr R.A. Dudok van Heel laat Google bestrafte arts verzwijgen

Advies: kijk ook op de officiële zwarte lijst rechters van de stichting SIN-NL

Op 25 september 2009, stond de rechtbank Groningen uitdrukkelijk online publicatie van de zwarte lijst toe ECLI:NL:RBGRO:2009:BJ8795  naar aanleiding van een verzoek van dr Kuks, neuroloog UMCG.
De rechter  gaf ook toestemming aan SIN-NL om neuroloog Kuks UMCG,  zonder tuchtrechtelijke veroordeling, op de zwarte lijst artsen te  handhaven.
Op 24 oktober 2018 bevestigde de rechter opnieuw de rechtmatigheid van www.zwartelijstartsen.nl.
SIN-NL mag E.F. Hillenaar, in 2010 twee keer doorgehaald in het BIG-register als GZ-psycholoog, handhaven op zwartelijstartsen.nl met feitelijke tekstuele toevoegingen.

Lees kort interview met voorzitter stichting SIN-NL Mr Sophie Hankes
Lees reactie SIN-NL op kritiek op zwartelijstartsen.nl 18 okt 2018

Deze website dient om patiënten te informeren en te beschermen almede om falende zorgverleners alsmede anderen betrokken bij juridische oordeels- of beleidsvorming inzake gezondheidszorg ter verantwoording te roepen.
Deze website is niet bedoeld als leedtoevoeging of schandpaal.

Deze website wordt gepubliceerd in het kader van het algemeen belang, de vrijheid van meningsuiting en persvrijheid en is volledig gebaseerd op feiten en documenten.
SIN-NL houdt zich verre van lichtvaardige en ongefundeerde beschuldigingen.
De inhoud van deze website betreft witte boorden criminaliteit volgens de definitie van Edwin Sutherland.
Let op: tuchtcolleges leggen in minder dan 20 % een maatregel op aan falende zorgverleners en dan meestal een waarschuwing. De namen van falende zorgverleners aan wie een waarschuwing is opgelegd, worden niet gepubliceerd in het overzicht van het BIG-register.

Op 14 januari 2017 introduceerde SIN-NL het begrip sjoemelarts, met als voorbeeld neuroloog J.B.M.Kuks.

29 juni 2017: Minister Schippers besluit tot meer openbaarmakingen Inspectie Gezondheidszorg, in het kader van transparantie, het algemeen belang en het aanzetten tot verbeteren van kwaliteit van prestatie!

Artikel Mr Sophie Hankes, SIN-NL:
Openbaarmaking tuchtstraf maakt zorg beter.

Tuchtcollege 21 maart 2017:
waarschuwing aan P.M.S. Schröder, longarts Tergooiziekenhuis ivm overlijden van Rogier Mooij 21jr

Dr P. M. S. Schröder longarts is verantwoordelijk is voor de dood van Rogier Mooij en kreeg bovenstaande waarschuwing voor het onnodig overlijden van deze 21-jarige jongen….
De grote vraag is: waarom ging longarts Schröder om 17.00 uur naar huis, terwijl hij wist dat Rogier Mooij rond dat tijdstip per ambulance bij zijn ziekenhuis aankwam en  naar zijn afdeling werd gebracht.
Wat was er belangrijker?
Het leven van deze jongen en het leed dat de nabestaanden wordt aangedaan telt niet of nauwelijks….
De onderste steen moet boven.
Er moet helderheid komen over de onnodige dood van Rogier.
Wie waren betrokken, wie waren verantwoordelijk, wie waren nalatig.
Longarts Schröder  hoort zich in sowieso te zetten voor de verbetering van de kwaliteit van zorg en voor verbetering van de positie van slachtoffers van medische fouten en hun nabestaanden.

Deze rechters van het medisch tuchtcollege Amsterdam gaven hem slechts een waarschuwing:
mr. A.A.A.M. Schreuder, voorzitter,
drs. J.I. van der Spoel,
drs. J.J.C.M. Rooijmans – Rietjens
dr. J.P. van der Sluijs, leden – artsen beroepsgenoten,
mr. dr. A. Wilken, lid – jurist,
mr. S.S. van Gijn, secretaris

Let op onderstaande informatie is verstrekt door de BIG-Informatielijn Agentschap CIBG :
De Wet BIG maakt gebruik van de term ” doorhalen”:
-op verzoek van de ingeschrevene,
-op grond van een tucht- en/of strafrechtelijke maatregel of
-vanwege het verstrijken van de uiterste herregistratiedatum.
Wanneer er sprake is van een beroepsverbod, opgelegd door een Nederlandse of buitenlandse rechter, dan is de doorhaling als zodanig terug te vinden  in het overzicht van zorgverleners aan wie een maatregel of bevel is opgelegd, zie www.bigregister.nl.
Doorhaling in het BIG-register betekent dat de zorgverlener in Nederland niet mag werken in zijn beroep. Dit houdt niet in dat hij het beroep niet mag uitvoeren in het buitenland.

T:  BIG-informatielijn 0900-8998225  vanuit het buitenland, ook vanuit Nederland 0031 (0)70-3406600
F:  0031 (0) 70-3405966 E:  info@bigregister.nl W: http://www.bigregister.nl

Internationale Zwarte Lijsten

    • sst.dk, zorgverleners Denemarken
    • sak.no, zorgverleners Noorwegen
    • baddoctordatabase.tumblr.com artsen in USA
  • badhospitaldatabase.tumblr.com ziekenhuizen in USA

Balkenende, J.P.

Voormalig Minister-President van Nederland van 2002-2010. Weigerde gedurende zijn gehele ambtsperiode om de positie van slachtoffers van medische fouten te verbeteren. Ging wel carnaval vieren, maar had geen tijd voor overleg met vertegenwoordigers van SIN-NL en IEU-Alliance.

Balzer, J.

Medisch specialist NR-Westfalen . Weigert eerlijke diagnostiek, informatie en herstelbehandeling aan slachtoffer van medische fout.

Arzt NR-Westfalen Verweigert ehrliche Diagnostik, Information und Behandlung an Medizingeschädigte Patient.

Barelds-van den Barselaar, Y.

Naam
Y. Barelds-van den Barselaar
Geslacht
Vrouw
Werkadres 1
Dr. Molewaterplein 60 3015GJ ROTTERDAM
BIG-nummer
59017145330
Beroepsgroep
Verpleegkundigen
Beperking BIG-register
Bij de inschrijving in het register van verpleegkundigen is per 26 februari 2014 aangetekend dat deze zorgverlener een berisping is opgelegd. De maatregel is opgelegd vanwege: geen of onvoldoende zorgverlening.
Datum maatregel
26-02-2014

Barels, I.H.

Arts, weigert te voldoen aan zorgplicht jegens slachtoffer medische fout nb na verwijzing. Komt afspraak niet na. Verzwijgt neurologische en cardiologische gevolgen medische fout in dossier.

Baris-van den Berg, S.

Naam
S. Baris-van den Berg  (Stijntje)
Geslacht
Vrouw
BIG-nummer
39053165030
Beroepsgroep
Verpleegkundigen
Plaats
Vierpolders
Aantekening
De inschrijving in het register van verpleegkundigen is per 25 mei 2016 voorwaardelijk geschorst voor de duur van 6 maanden met een proeftijd van 2 jaren.
De proeftijd is ingegaan op 25 mei 2016 en loopt tot en met 24 mei 2018.
De zorgverlener moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
de zorgverlener mag zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig maken aan tuchtrechtelijk verwijtbaar gedrag en moet zich onder behandeling stellen van een GZ-psycholoog of psychotherapeut, waarbij de behandeling gericht is op het voorkomen van het overschrijden van de persoonlijke en professionele grenzen binnen een behandelrelatie.
De maatregel is opgelegd vanwege: grensoverschrijdend gedrag

Barton, Jane

Dr Jane Barton, doctor who prescribed morphine and killed hundreds of patients in Gosport hospital.
Please watch BBC Panorama documentary by Richard Bilton 2018:

BBC Panorama Killed in hospital 26 January 2019

———————————-

Dr Jane Barton blames ‘inadequate resources’ as she breaks silence over Gosport hospital deaths

The doctor at the centre of the Gosport scandal which saw the lives of more than 600 people cut short by the use of powerful painkillers has said she always did “the best for her patients” while struggling to deal with “inadequate” resources.

Dr Jane Barton emerged from hiding on Wednesday to issue a brief statement in response to a damning independent report which last week held her responsible for policies which led to the deaths of 656 patients at Gosport War Memorial Hospital.

Speaking on her behalf, her husband Tim said: “Jane would like to thank her family, friends, colleagues, former patients and the many others for their continued support and loyalty through this protracted inquiry.

“She has always maintained that she was a hard-working, dedicated doctor, doing the best for her patients in a very inadequately resourced part of the health service.”

In a move likely to anger relatives of those who died at the hospital while under her care between 1988 and 2000, Mr Barton went on to ask for privacy on his wife’s behalf at what described as “this difficult time”.

Dr. Jane Barton with her husband Tim Barton
Dr Jane Barton’s husband Tim read out the statement on her behalf Credit: Morten Watkins/Solent News & Photo Agency 

Dr Barton, now 70 and retired, remained silent during the short statement and returned inside her home in Gosport immediately after her husband finished speaking.

The couple were at one stage thought to have fled to the Spanish island of Menorca following the publication of the report.

The Gosport Independent Panel found that there was “disregard for human life” at the hospital and that patients who were viewed as a “nuisance” were given drugs on syringe drivers which killed them within days.

Dr Jane Barton
Dr Jane Barton outside her home in Gosport on Wednesday morning Credit: Morten Watkins/Solent News & Photo Agency 

Health Secretary Jeremy Hunt said the police and CPS would “carefully examine” whether new charges should be brought after families of the dead urged the authorities to prosecute those responsible.

The report drew parallels with the case of Harold Shipman, the Manchester GP who was found by an inquiry to have killed 250 people, and with Beverley Allitt, the Lincolnshire nurse who killed four children in the 1960s.

The figures place the hospital among the worst scandals in NHS history, alongside the Mid-Staffordshire crisis, in which poor care at Stafford hospital was found to have led to excess patient deaths.

Concerns were first raised as early as 1988 by nurses at the hospital who warned managers that strong opioids such as diamorphine were being inappropriately prescribed.

Anita Tubbritt, a staff nurse at the hospital, along with several nursing colleagues, raised concerns with hospital management but they were dismissed as “a small group of night staff who are ‘making waves’”.

The families of some of the patients whose lives were cut short at Gosport hospital have begun raising money for possible private prosecutions after losing faith in the police.

Bastiaans, E.

De zorgverlener mag niet meer werken in dit beroep.

Naam
Bastiaans, Ehud
Geslacht
Man
BIG-nummer
79064138001
Beroep
Arts
Maatregel
Bij de voormalige inschrijving in het register van artsen is per 25 mei 2018 aangetekend dat deze zorgverlener met onmiddellijke ingang het recht is ontzegd om zich opnieuw in te schrijven in het BIG register. De maatregel is opgelegd vanwege misbruik van opiumwetmiddelen.
Maatregel
Bij de voormalige inschrijving in het register van artsen is per 11 april 2019 een doorhaling aangetekend. De maatregel is opgelegd vanwege: alcohol misbruik.

Bastiaanse, Yvonne Bernadette Maria

Tandarts Yvonne Bernadette Maria Bastiaanse is per 7 november 2013 een berisping opgelegd, deze is opgenomen in het BIG-register. De maatregel is haar opgelegd vanwege onjuiste behandeling, verkeerde diagnose en verstrekking van onvoldoende informatie.

Batema, S.

Achternaam
Batema, Sijbrigje
Geslacht
Vrouw
BIG-nummer
29025175130
Beroep
Verpleegkundige

Plaats

Nes
Maatregel
Bij de inschrijving in het register van verpleegkundigen is per 13 november 2018 aangetekend dat deze zorgverlener een berisping is opgelegd. De maatregel is opgelegd vanwege: geen of onvoldoende zorgverlening.