Informatie over falende artsen, tandartsen, verpleegkundigen, verloskundigen, psychologen, bestuurders, politici, juristen en rechters

Laatste update: 27 september 2019, zie www.bigregister.nl voor meest recente overzicht met namen van zorgverleners met maatregel wegens onvoldoende zorgverlening.

28 augustus 2019:
Google  USA, Californië doet met succes voor wraking van rechter raadsheer  Gerechtshof Amsterdam mw mr A. M. A. Verscheure beroep op zwarte lijst rechters en zwarte lijst artsen:
weer juridische erkenning nb door Gerechtshof Den Haag, dus grote  overwinning voor stichting SIN-NL: Raadsheer op zwarte lijst, wraking toegewezen

18 januari 2019:
Partijdige rechter mw mr R.A. Dudok van Heel laat Google bestrafte arts verzwijgen

Advies: kijk ook op de officiële zwarte lijst rechters van de stichting SIN-NL

Op 25 september 2009, stond de rechtbank Groningen uitdrukkelijk online publicatie van de zwarte lijst toe ECLI:NL:RBGRO:2009:BJ8795  naar aanleiding van een verzoek van dr Kuks, neuroloog UMCG.
De rechter  gaf ook toestemming aan SIN-NL om neuroloog Kuks UMCG,  zonder tuchtrechtelijke veroordeling, op de zwarte lijst artsen te  handhaven.
Op 24 oktober 2018 bevestigde de rechter opnieuw de rechtmatigheid van www.zwartelijstartsen.nl.
SIN-NL mag E.F. Hillenaar, in 2010 twee keer doorgehaald in het BIG-register als GZ-psycholoog, handhaven op zwartelijstartsen.nl met feitelijke tekstuele toevoegingen.

Lees kort interview met voorzitter stichting SIN-NL Mr Sophie Hankes
Lees reactie SIN-NL op kritiek op zwartelijstartsen.nl 18 okt 2018

Deze website dient om patiënten te informeren en te beschermen almede om falende zorgverleners alsmede anderen betrokken bij juridische oordeels- of beleidsvorming inzake gezondheidszorg ter verantwoording te roepen.
Deze website is niet bedoeld als leedtoevoeging of schandpaal.

Deze website wordt gepubliceerd in het kader van het algemeen belang, de vrijheid van meningsuiting en persvrijheid en is volledig gebaseerd op feiten en documenten.
SIN-NL houdt zich verre van lichtvaardige en ongefundeerde beschuldigingen.
De inhoud van deze website betreft witte boorden criminaliteit volgens de definitie van Edwin Sutherland.
Let op: tuchtcolleges leggen in minder dan 20 % een maatregel op aan falende zorgverleners en dan meestal een waarschuwing. De namen van falende zorgverleners aan wie een waarschuwing is opgelegd, worden niet gepubliceerd in het overzicht van het BIG-register.

Op 14 januari 2017 introduceerde SIN-NL het begrip sjoemelarts, met als voorbeeld neuroloog J.B.M.Kuks.

29 juni 2017: Minister Schippers besluit tot meer openbaarmakingen Inspectie Gezondheidszorg, in het kader van transparantie, het algemeen belang en het aanzetten tot verbeteren van kwaliteit van prestatie!

Artikel Mr Sophie Hankes, SIN-NL:
Openbaarmaking tuchtstraf maakt zorg beter.

Tuchtcollege 21 maart 2017:
waarschuwing aan P.M.S. Schröder, longarts Tergooiziekenhuis ivm overlijden van Rogier Mooij 21jr

Dr P. M. S. Schröder longarts is verantwoordelijk is voor de dood van Rogier Mooij en kreeg bovenstaande waarschuwing voor het onnodig overlijden van deze 21-jarige jongen….
De grote vraag is: waarom ging longarts Schröder om 17.00 uur naar huis, terwijl hij wist dat Rogier Mooij rond dat tijdstip per ambulance bij zijn ziekenhuis aankwam en  naar zijn afdeling werd gebracht.
Wat was er belangrijker?
Het leven van deze jongen en het leed dat de nabestaanden wordt aangedaan telt niet of nauwelijks….
De onderste steen moet boven.
Er moet helderheid komen over de onnodige dood van Rogier.
Wie waren betrokken, wie waren verantwoordelijk, wie waren nalatig.
Longarts Schröder  hoort zich in sowieso te zetten voor de verbetering van de kwaliteit van zorg en voor verbetering van de positie van slachtoffers van medische fouten en hun nabestaanden.

Deze rechters van het medisch tuchtcollege Amsterdam gaven hem slechts een waarschuwing:
mr. A.A.A.M. Schreuder, voorzitter,
drs. J.I. van der Spoel,
drs. J.J.C.M. Rooijmans – Rietjens
dr. J.P. van der Sluijs, leden – artsen beroepsgenoten,
mr. dr. A. Wilken, lid – jurist,
mr. S.S. van Gijn, secretaris

Let op onderstaande informatie is verstrekt door de BIG-Informatielijn Agentschap CIBG :
De Wet BIG maakt gebruik van de term ” doorhalen”:
-op verzoek van de ingeschrevene,
-op grond van een tucht- en/of strafrechtelijke maatregel of
-vanwege het verstrijken van de uiterste herregistratiedatum.
Wanneer er sprake is van een beroepsverbod, opgelegd door een Nederlandse of buitenlandse rechter, dan is de doorhaling als zodanig terug te vinden  in het overzicht van zorgverleners aan wie een maatregel of bevel is opgelegd, zie www.bigregister.nl.
Doorhaling in het BIG-register betekent dat de zorgverlener in Nederland niet mag werken in zijn beroep. Dit houdt niet in dat hij het beroep niet mag uitvoeren in het buitenland.

T:  BIG-informatielijn 0900-8998225  vanuit het buitenland, ook vanuit Nederland 0031 (0)70-3406600
F:  0031 (0) 70-3405966 E:  info@bigregister.nl W: http://www.bigregister.nl

Internationale Zwarte Lijsten

    • sst.dk, zorgverleners Denemarken
    • sak.no, zorgverleners Noorwegen

Beek, G. J. van

G. van Beek, voormalig cardioloog Ruwaard van Putten ziekenhuis tot najaar 2012. Medeverantwoordelijk voor onnodig overlijden van meerdere patiënten.
Kreeg  28 okt 2014 een berisping van het medisch tuchtcollege.
Hiertegen is hoger beroep ingesteld door de Inspectie Gezondheidszorg.
Dit bleek tevergeefs. Op 22 dec 2015 handhaafde het Centraal Tuchtcollege de berisping…zie hieronder-
in strijd met het besluit van de Raad van State dat op non-actief stelling november 2012 terecht was.
Zie doofpotdossier RvPziekenhuis.
BIG-register
Naam
G.J. van Beek Gerard Johannes van
Geslacht
Man
BIG-nummer
39019843301
Beroepsgroep
Artsen
Specialisme
Cardiologie (cardioloog) 
Plaats
Duitsland (laatst bekende woonplaats)
Beperking
Bij de inschrijving in het register van artsen is per 22 december 2015 aangetekend dat deze zorgverlener een berisping is opgelegd. De maatregel is opgelegd vanwege: geen of onvoldoende zorgverlening.

 

Beek, J.L.M. van der

Naam
J.L.M. van der Beek
Geslacht
Man
BIG-nummer
99019848716
Beroepsgroep
Psychotherapeuten
Beperking BIG-register
De inschrijving in het register van Psychotherapeuten is per 10 januari 2007 doorgehaald.

Beekman, W.H.

Naam
Beekman, Werner Hubert
Geslacht
Man
BIG-nummer
29019852801
Beroepsgroep
Artsen
Specialisme
Plastische chirurgie (plastisch chirurg)

Plaats

Soest
Aantekening
Bij de inschrijving in het register van artsen is per 15 augustus 2017 aangetekend dat deze zorgverlener een berisping is opgelegd. De maatregel is opgelegd vanwege: onjuiste behandeling en/of verkeerde diagnose.

Beers, J.J.M. van

Naam
J.J.M. van Beers
Geslacht
Man
BIG-nummer doorgehaald
39033067804
Beroepsgroep
Fysiotherapeuten
Beperking BIG-register
De inschrijving in het register van fysiotherapeuten is per 2 september 2011 doorgehaald.

Beerstecher, H. J.

Update

Achternaam
Beerstecher, Hendrik Johan
Geslacht
Man
BIG-nummer
09019861901

Beroep
Arts
Maatregel
Per 9 juli 2019 is deze zorgverlener opnieuw ingeschreven in het register van artsen, nadat zijn inschrijving op 15 februari 2019 was doorgehaald.

Achternaam
Beerstecher, Hendrik Johan
Geslacht
Man
BIG-nummer
9019861901

De zorgverlener mag niet meer werken in dit beroep.
Beroep
Arts
Plaats

Kent, UK
Maatregel
De inschrijving in het register van artsen is per 15 februari 2019 doorgehaald. De maatregel is opgelegd vanwege: grensoverschrijdend gedrag.

Zie ook zijn website in Engeland http://www.111crs.co.uk/

Doctor, 55, is suspended after secretly filming government inspectors who gave his surgery a bad rating and joking he’d change sex to get a better score

  • Doctor was angry at ratings in Care Quality Commission report on his surgery
  • He posted jokey comments and videos of inspectors online in bid to hit back
  • But he face misconduct hearing after posts got him in trouble with authorities
  • He has now been  
Family GP Hendrik Beerstecher has been suspended for posting videos of inspectors online amid claims reports were 'biased'

Family GP Hendrik Beerstecher has been suspended for posting videos of inspectors online amid claims reports were ‘biased’

A disgruntled doctor who made secret films of government inspectors then posted them online because he thought reports were ‘biased’ has been suspended.

Family GP Hendrik Beerstecher, who runs a surgery in Sittingborne, Kent, was angry after the Care Quality Commission gave his practice ‘inadequate’ ratings in some categories in 2016.

The 55-year-old doctor posted videos of inspectors on YouTube under headings including ‘orchestrated smear’. He insisted he wanted ‘to allow people to judge for themselves’ whether the regulator was up to scratch.

But his actions landed him in hot water when the videos were seen by officials and he was hauled before Medical Practitioners Tribunal Service, which has now suspended him for two months.

He avoided any more serious punishment after he was described as a ‘caring doctor who was highly regarded by his patents’.

A report in 2001 found Dr Beerstecher had developed ‘an above-average patient satisfaction rating’ with 86% saying their experience of the surgery was ‘good overall and would recommend it to others’.

But in a report in 2016, the CQC gave the practice ‘inadequate’ ratings for the ‘safety’ and ‘well-led’ categories and said it required improvement in the ‘effective’ and ‘responsive’ categories.

It warned the surgery must improve within six months to avoid it possibly being shut down.

He insisted people should be able to judge for themselves how good the health regulator is, but a tribunal found his actions were 'unprofessional'

He insisted people should be able to judge for themselves how good the health regulator is, but a tribunal found his actions were ‘unprofessional’

The tribunal heard Dr Beerstecher, who is originally from Leiden in the Netherlands, posted sarcastic comments online after inspectors questioned the lack of female doctors at his single-doctor surgery.

He wrote: ‘To resolve the problem, Dr Beerstecher was going to undergo gender reassignment so that he could be female on Tuesdays and Thursdays and male on the other days to offer a choice of female GP. Our nurse could become white British on four of the five weekdays.’

He also secretly filmed inspectors, something he described as ‘sad necessity after numerous bad experiences with various NHS authorities’.

After seeing his footage online, the CQC ordered it was taken down, saying it ‘led colleagues to feel a sense of intrusion and distress’.

He will not be able to treat patients at his Sittingbourne surgery for two months

He will not be able to treat patients at his Sittingbourne surgery for two months

At the tribunal this week, the doctor’s lawyer insisted: ‘He was entitled to raise concerns and that the intention of good medical practice is not to stifle free speech. There is no evidence of any ongoing upset caused to the inspectors.

‘Dr Beerstecher is providing a clinical service to patients which is at a good and safe level. He is held in high regard by his patients.’

The tribunal found the comments posted were ‘inflammatory’ and showed ‘a level of unprofessionalism’ and ‘apparent contempt for the CQC’ and suspended him from practising as a doctor for two months.

Tribunal chairman Kim Parsons said: ‘The Tribunal is mindful that Dr Beerstcher is a caring doctor and noted that no patients have come to harm but suspension would send a message to him, the profession and to the public that the misconduct was serious.’

Bel, C. R.

Naam
C.R. Bel
Geslacht
Man
BIG-nummer doorgehaald
29019873901
Beroepsgroep
Artsen
Beperking BIG-register
De inschrijving in het register van artsen is per 19 augustus 2014 doorgehaald.

Beld, A. G. van den

A.G. van den Beld. Tandarts, particuliere praktijk en CBT Rijnstate.
Weigert te voldoen aan ethische, professionele en wettelijke informatie-dossier- en zorgplicht WGBO.

 

Berends, M. L.

Naam
Berends, Maximiliaan Leendert
Geslacht
Man
BIG-nummer
39044574801
Beroepsgroep
Artsen
Specialisme
Huisartsgeneeskunde (huisarts)
Plaats praktijk
Geertruidenberg
Woonplaats
Uitwijk
Aantekening
De inschrijving in het register van artsen is per 3 januari 2017 geschorst voor de duur van zes maanden tot en met 2 juli 2017. De maatregel is opgelegd vanwege: grensoverschrijdend gedrag.
——————————————
bron: www.qvb-huisartsen.nl

 Dokter Berends

Geneeskunde studie in Groningen, huisartsen opleiding in Middlesbrough (Engeland)
Werkte voorheen als huisarts in Engeland, Falkland Eilanden en Australie

Vaste vrije dag: dinsdag.
Huisartsopleider, CHBB Echografie

——————————————

bron: ad.nl Martijn Verwaaijen 10-01-17

Huisarts had relatie met patiënte

Een verhouding met een patiënte is de reden dat huisarts M.L. Berends uit het Brabantse Uitwijk voor een half jaar is geschorst. De schorsing is hem opgelegd door het Regionaal Tuchtcollege in Eindhoven.

De man wordt grensoverschrijdend gedrag verweten. Hij heeft volgens het college de gedragsregels voor artsen aan zijn laars gelapt door een verhouding aan te gaan met een patiënte. De vrouw werd op het moment dat de man een streep onder de relatie zette, zo kwaad dat zij een klacht indiende bij het Tuchtcollege. Dat resulteerde in een dusdanige schorsing dat hij een half jaar lang niet als arts mag optreden.

Klacht
Grensoverschrijdend gedrag is de reden dat de huisarts, die werkte in een praktijk in Geertruidenberg, een half jaar zijn beroep niet mag uitoefenen. De man had sinds oktober 2015 een seksuele relatie met een patiënte. Op het moment dat hij er een streep onder wilde zetten, diende de vrouw een klacht tegen hem in bij het Regionaal Tuchtcollege in Eindhoven. Tijdens de zitting in oktober vorig jaar verklaarde de arts dat hij zich gechanteerd voelde door de vrouw. De vrouw op haar beurt vond dat de huisarts haar had gedumpt. Toen bleek dat de man de relatie verbrak dreigde zij naar het tuchtcollege te stappen. Ook zijn advies aan de vrouw om een andere huisarts te kiezen legde zij naast zich neer.

Sauna
Tussen de arts en de patiënte ontstond in oktober 2015 een relatie. De man kwam bij de vrouw thuis waar zij seksueel contact hadden. Ook gingen ze beiden naar de sauna. Uiteindelijk, toen de partner van de man het ontdekte, besloot de arts de relatie te beëindigen.

Tuchtraad
Uit het verslag van de zitting van de tuchtraad wordt duidelijk dat de vrouw dit niet accepteerde en dreigde naar de tuchtraad te stappen. Zij voelde zich gebruikt door de man, verklaarde zij op de zitting. In zijn verweer heeft de arts aangegeven dat hij al snel nadat de relatie was begonnen er een streep onder wilde zetten. ,,Maar steeds als hij dat ter sprake bracht, dreigde zij met een tuchtklacht. Hij heeft zich gechanteerd gevoeld. In de hoop dat zij van het indienen van een klacht af zou zien, stuurde hij af en toe nog een vriendelijk berichtje”, vertelde zijn advocaat op de zitting.

‘Niet geloofwaardig’
In de uitspraak van het college staat dat de arts terdege is te verwijten dat hij een relatie heeft aangeknoopt met de vrouw. ,,De stelling dat de relatie langer heeft geduurd dan hij wilde vanwege haar bedreigende gedrag is gezien de inhoud van WhatsApp-berichten niet geloofwaardig.”

Het tuchtcollege rekent de arts zwaar aan dat hij de ‘gedragsregels voor artsen’, waarin seksueel contact tussen arts en patiënt sterk wordt veroordeeld, aan zijn laars heeft gelapt. Hij is daarom tot 2 juli geschorst.

Berg, J.J.J. van den

Naam
J.J.J. van den Berg
Geslacht

Man
Werkadres 1
A.H. Kooistrastraat 130 2441CP NIEUWVEEN
BIG-nummer
29003301730 
Beroepsgroep
Verpleegkundigen
Beperking
De inschrijving in het register van verpleegkundige is per 3 november 2015 bij wijze van voorlopige voorziening geschorst. De maatregel blijft van kracht totdat de beslissing tot doorhaling van de inschrijving onherroepelijk is geworden of in hoger beroep is vernietigd. De maatregel is opgelegd vanwege: geen of onvoldoende zorgverlening en grensoverschrijdend gedrag.

Uw browser is erg verouderd!

Update de browser om deze website correct te bekijken. Update mijn browser nu

×