Informatie over falende artsen, tandartsen, verpleegkundigen, verloskundigen, psychologen, bestuurders, politici, juristen en rechters

Laatste update: 6 november 2019, zie www.bigregister.nl voor meest recente overzicht met namen van zorgverleners met maatregel wegens onvoldoende zorgverlening.

28 augustus 2019:
Google  USA, Californië doet met succes voor wraking van rechter raadsheer  Gerechtshof Amsterdam mw mr A. M. A. Verscheure beroep op zwarte lijst rechters en zwarte lijst artsen:
weer juridische erkenning nb door Gerechtshof Den Haag, dus grote  overwinning voor stichting SIN-NL: Raadsheer op zwarte lijst, wraking toegewezen

18 januari 2019:
Partijdige rechter mw mr R.A. Dudok van Heel laat Google bestrafte arts verzwijgen

Advies: kijk ook op de officiële zwarte lijst rechters van de stichting SIN-NL

Op 25 september 2009, stond de rechtbank Groningen uitdrukkelijk online publicatie van de zwarte lijst toe ECLI:NL:RBGRO:2009:BJ8795  naar aanleiding van een verzoek van dr Kuks, neuroloog UMCG.
De rechter  gaf ook toestemming aan SIN-NL om neuroloog Kuks UMCG,  zonder tuchtrechtelijke veroordeling, op de zwarte lijst artsen te  handhaven.
Op 24 oktober 2018 bevestigde de rechter opnieuw de rechtmatigheid van www.zwartelijstartsen.nl.
SIN-NL mag E.F. Hillenaar, in 2010 twee keer doorgehaald in het BIG-register als GZ-psycholoog, handhaven op zwartelijstartsen.nl met feitelijke tekstuele toevoegingen.

Lees kort interview met voorzitter stichting SIN-NL Mr Sophie Hankes
Lees reactie SIN-NL op kritiek op zwartelijstartsen.nl 18 okt 2018

Deze website dient om patiënten te informeren en te beschermen almede om falende zorgverleners alsmede anderen betrokken bij juridische oordeels- of beleidsvorming inzake gezondheidszorg ter verantwoording te roepen.
Deze website is niet bedoeld als leedtoevoeging of schandpaal.

Deze website wordt gepubliceerd in het kader van het algemeen belang, de vrijheid van meningsuiting en persvrijheid en is volledig gebaseerd op feiten en documenten.
SIN-NL houdt zich verre van lichtvaardige en ongefundeerde beschuldigingen.
De inhoud van deze website betreft witte boorden criminaliteit volgens de definitie van Edwin Sutherland.
Let op: tuchtcolleges leggen in minder dan 20 % een maatregel op aan falende zorgverleners en dan meestal een waarschuwing. De namen van falende zorgverleners aan wie een waarschuwing is opgelegd, worden niet gepubliceerd in het overzicht van het BIG-register.

Op 14 januari 2017 introduceerde SIN-NL het begrip sjoemelarts, met als voorbeeld neuroloog J.B.M.Kuks.

29 juni 2017: Minister Schippers besluit tot meer openbaarmakingen Inspectie Gezondheidszorg, in het kader van transparantie, het algemeen belang en het aanzetten tot verbeteren van kwaliteit van prestatie!

Artikel Mr Sophie Hankes, SIN-NL:
Openbaarmaking tuchtstraf maakt zorg beter.

Tuchtcollege 21 maart 2017:
waarschuwing aan P.M.S. Schröder, longarts Tergooiziekenhuis ivm overlijden van Rogier Mooij 21jr

Dr P. M. S. Schröder longarts is verantwoordelijk is voor de dood van Rogier Mooij en kreeg bovenstaande waarschuwing voor het onnodig overlijden van deze 21-jarige jongen….
De grote vraag is: waarom ging longarts Schröder om 17.00 uur naar huis, terwijl hij wist dat Rogier Mooij rond dat tijdstip per ambulance bij zijn ziekenhuis aankwam en  naar zijn afdeling werd gebracht.
Wat was er belangrijker?
Het leven van deze jongen en het leed dat de nabestaanden wordt aangedaan telt niet of nauwelijks….
De onderste steen moet boven.
Er moet helderheid komen over de onnodige dood van Rogier.
Wie waren betrokken, wie waren verantwoordelijk, wie waren nalatig.
Longarts Schröder  hoort zich in sowieso te zetten voor de verbetering van de kwaliteit van zorg en voor verbetering van de positie van slachtoffers van medische fouten en hun nabestaanden.

Deze rechters van het medisch tuchtcollege Amsterdam gaven hem slechts een waarschuwing:
mr. A.A.A.M. Schreuder, voorzitter,
drs. J.I. van der Spoel,
drs. J.J.C.M. Rooijmans – Rietjens
dr. J.P. van der Sluijs, leden – artsen beroepsgenoten,
mr. dr. A. Wilken, lid – jurist,
mr. S.S. van Gijn, secretaris

Let op onderstaande informatie is verstrekt door de BIG-Informatielijn Agentschap CIBG :
De Wet BIG maakt gebruik van de term ” doorhalen”:
-op verzoek van de ingeschrevene,
-op grond van een tucht- en/of strafrechtelijke maatregel of
-vanwege het verstrijken van de uiterste herregistratiedatum.
Wanneer er sprake is van een beroepsverbod, opgelegd door een Nederlandse of buitenlandse rechter, dan is de doorhaling als zodanig terug te vinden  in het overzicht van zorgverleners aan wie een maatregel of bevel is opgelegd, zie www.bigregister.nl.
Doorhaling in het BIG-register betekent dat de zorgverlener in Nederland niet mag werken in zijn beroep. Dit houdt niet in dat hij het beroep niet mag uitvoeren in het buitenland.

T:  BIG-informatielijn 0900-8998225  vanuit het buitenland, ook vanuit Nederland 0031 (0)70-3406600
F:  0031 (0) 70-3405966 E:  info@bigregister.nl W: http://www.bigregister.nl

Internationale Zwarte Lijsten

    • sst.dk, zorgverleners Denemarken
    • sak.no, zorgverleners Noorwegen

Berg, J.J.J. van den

Naam
J.J.J. van den Berg
Geslacht

Man
Werkadres 1
A.H. Kooistrastraat 130 2441CP NIEUWVEEN
BIG-nummer
29003301730 
Beroepsgroep
Verpleegkundigen
Beperking
De inschrijving in het register van verpleegkundige is per 3 november 2015 bij wijze van voorlopige voorziening geschorst. De maatregel blijft van kracht totdat de beslissing tot doorhaling van de inschrijving onherroepelijk is geworden of in hoger beroep is vernietigd. De maatregel is opgelegd vanwege: geen of onvoldoende zorgverlening en grensoverschrijdend gedrag.

Berg, P.J. van den

Naam
P.J. van den Berg
Geslacht
Vrouw
BIG-nummer doorgehaald
99045594430
Beroepsgroep
Verpleegkundigen
Beperking BIG-register
De inschrijving in het register van verpleegkundigen is per 2 september 2011 doorgehaald.

Berg, R. van den

Naam
R. van den Berg (Robert)
Geslacht
Man
BIG-nummer
89052628630
Beroepsgroep
Verpleegkundigen
Plaats
Hengelo
Beperking
De inschrijving in het register van verpleegkundigen is per 4 januari 2016 voorwaardelijk geschorst voor de duur van 3 maanden met een proeftijd van 2 jaar. De proeftijd is ingegaan op 4 januari 2016 en loopt tot en met 3 januari 2018. De zorgverlener moet aan de volgende voorwaarden voldoen: zorgverlener mag zich tijdens de proeftijd van twee jaren niet schuldig maken aan het behartigen van de financiële belangen van een patiënt en/of het beheren van diens administratie. De maatregel is opgelegd vanwege: geen of onvoldoende zorgverlening

Bergeijk, J.D. van

Naam
J.D. van Bergeijk
Geslacht
Man
BIG-nummer
09019921601
Beroepsgroep
Artsen
Specialisme
Maag-darm-leverziekten (maag-darm-leverarts)
Beperking BIG-register
Bij de inschrijving in het register van artsen is per 31 augustus 2012 aangetekend dat deze zorgverlener een berisping is opgelegd. De maatregel is opgelegd vanwege: afgifte van een onjuiste verklaring of rapport.
Datum maatregel
31-08-2012

Berger, R.M.F.

Naam
R.M.F. Berger
Geslacht
Man
BIG-nummer
39019920901
Beroepsgroep
Artsen
Specialisme
Kindergeneeskunde (kinderarts)
Beperking BIG-register
Bij de inschrijving in het register van artsen is per 15 januari 2015 aangetekend dat deze zorgverlener een berisping is opgelegd. De maatregel is opgelegd vanwege: onjuiste behandeling/verkeerde diagnose.
Datum maatregel
15-01-2015

Bergh, P.M. van den

Naam
P.M. van den Bergh
Geslacht
Man
BIG-nummer
99049205025
Beroepsgroep
Gz-psychologen
Beperking BIG-register
Bij de inschrijving in het register van Gz-psychologen is per 25 juni 2015 aangetekend dat deze zorgverlener een berisping is opgelegd. De maatregel is opgelegd vanwege: afgifte van een onjuiste verklaring of rapport.

Berkel, L.J.J. van

Naam
Berkel, Leonardus Johan Johanna van
Geslacht
Man
BIG-nummer
39019935302
Beroep
Tandarts
Plaats

Waalre
Maatregel
Bij de inschrijving in het register van tandartsen is per 8 maart 2018 aangetekend dat deze zorgverlener een berisping is opgelegd. De maatregel is opgelegd vanwege:- het niet afnemen van een gezondheidsverklaring en – het onvoldoende voorbereidingen treffen voor de te verrichten werkzaamheden. Dit is vastgesteld door het Centraal Tuchtcollege 8 maart 2017, bij beslissing C2017.187.
Het Centraal Tuchtcollege vernietigde het besluit  van het Regionaal Tuchtcollege Eindhoven 22 maart 2017, nr 1694 dat tandarts van Berkel zich schuldig had gemaakt aan onzorgvuldige behandeling en/of verkeerde diagnose en onzorgvuldige dossiervorming.

Waarderingen over tandarts van Berkel op www.zorgkaartnederland.nl

Tandarts Berkel, L.J.J. van

Tandarts

GeslachtMan

Zijn deze gegevens onjuist of onvolledig? Meld het hier

Deze zorgverlener heeft 4 waarderingen in totaal, waarvan 4 bij zijn/haar huidige werkgever(s) en 0 waarderingen bij zijn/haar eerdere werkgever(s), waaronder:

Berssenbrugge, P.R.J.M.

Naam
Berssenbrugge,  Pius Robertus Johannes Maria
Geslacht
Man
BIG-nummer
59019946502
Beroepsgroep
Tandartsen
Plaats
Den Haag
Aantekening
De inschrijving in het register van tandartsen is per 21 augustus 2014 voorwaardelijk geschorst voor de duur van drie maanden met een proeftijd van twee jaren. De proeftijd is ingegaan op 21 augustus 2014 en loopt tot en met 20 augustus 2016. De zorgverlener moet aan de volgende voorwaarden voldoen: hij mag zich binnen de gestelde proeftijd niet opnieuw schuldig maken aan enig tuchtrechtelijk verwijtbaar gedrag. De maatregel is opgelegd vanwege: onjuiste behandeling/verkeerde diagnose.
Aantekening
De inschrijving in het register van tandartsen is per 21 juni 2017 voorwaardelijk geschorst voor de duur van drie maanden met een proeftijd van twee jaren. De proeftijd is ingegaan op 21 juni 2017 en loopt tot en met 20 juni 2019. De zorgverlener moet aan de volgende voorwaarden voldoen: de zorgverlener mag zich gedurende de proeftijd niet opnieuw schuldig maken aan tuchtrechtelijk verwijtbaar gedrag. De maatregel is opgelegd vanwege: onjuiste behandeling en/of verkeerde diagnose.

Bertelink, B.P.

Naam
B.P. Bertelink
Geslacht
Man
BIG-nummer
89027053601
Beroepsgroep
Artsen
Specialisme
Heelkunde (chirurg)
Beperking BIG-register
Bij de inschrijving in het register van artsen is per 24 april 2014 aangetekend dat deze zorgverlener een berisping is opgelegd. De maatregel is opgelegd vanwege: onjuiste behandeling/verkeerde diagnose.
Datum maatregel
24-04-2014

Bettray, A. M.

Naam
A.M. Bettray (Arnold Maria)
Geslacht
Man
BIG-nummer
69057398302
Beroepsgroep
Tandartsen
Plaats
Emmerich
Aantekening
Bij de inschrijving in het register van tandartsen is per 30 mei 2016 aangetekend dat deze zorgverlener een berisping is opgelegd. De maatregel is opgelegd vanwege: onjuiste behandeling en/of verkeerde diagnose.