Informatie over falende artsen, tandartsen, verpleegkundigen, verloskundigen, psychologen, bestuurders, politici, juristen en rechters

Laatste update: 11 juli 2019, zie www.bigregister.nl voor meest recente overzicht met namen van zorgverleners met maatregel wegens onvoldoende zorgverlening.

30 januari 2019 :  Leidse huisarts Maarten B. 5,5 jaar cel, tbs en 5 jaar beroepsverbod

18 januari 2019:
Partijdige rechter mw mr R.A. Dudok van Heel laat Google bestrafte arts verzwijgen

Advies: kijk ook op de officiële zwarte lijst rechters van de stichting SIN-NL

Op 25 september 2009, stond de rechtbank Groningen uitdrukkelijk online publicatie van de zwarte lijst toe ECLI:NL:RBGRO:2009:BJ8795  naar aanleiding van een verzoek van dr Kuks, neuroloog UMCG.
De rechter  gaf ook toestemming aan SIN-NL om neuroloog Kuks UMCG,  zonder tuchtrechtelijke veroordeling, op de zwarte lijst artsen te  handhaven.
Op 24 oktober 2018 bevestigde de rechter opnieuw de rechtmatigheid van www.zwartelijstartsen.nl.
SIN-NL mag E.F. Hillenaar, in 2010 twee keer doorgehaald in het BIG-register als GZ-psycholoog, handhaven op zwartelijstartsen.nl met feitelijke tekstuele toevoegingen.

Lees kort interview met voorzitter stichting SIN-NL Mr Sophie Hankes
Lees reactie SIN-NL op kritiek op zwartelijstartsen.nl 18 okt 2018

Deze website dient om patiënten te informeren en te beschermen almede om falende zorgverleners alsmede anderen betrokken bij juridische oordeels- of beleidsvorming inzake gezondheidszorg ter verantwoording te roepen.
Deze website is niet bedoeld als leedtoevoeging of schandpaal.

Deze website wordt gepubliceerd in het kader van het algemeen belang, de vrijheid van meningsuiting en persvrijheid en is volledig gebaseerd op feiten en documenten.
SIN-NL houdt zich verre van lichtvaardige en ongefundeerde beschuldigingen.
De inhoud van deze website betreft witte boorden criminaliteit volgens de definitie van Edwin Sutherland.
Let op: tuchtcolleges leggen in minder dan 20 % een maatregel op aan falende zorgverleners en dan meestal een waarschuwing. De namen van falende zorgverleners aan wie een waarschuwing is opgelegd, worden niet gepubliceerd in het overzicht van het BIG-register.

Op 14 januari 2017 introduceerde SIN-NL het begrip sjoemelarts, met als voorbeeld neuroloog J.B.M.Kuks.

29 juni 2017: Minister Schippers besluit tot meer openbaarmakingen Inspectie Gezondheidszorg, in het kader van transparantie, het algemeen belang en het aanzetten tot verbeteren van kwaliteit van prestatie!

Artikel Mr Sophie Hankes, SIN-NL:
Openbaarmaking tuchtstraf maakt zorg beter.

Tuchtcollege 21 maart 2017:
waarschuwing aan P.M.S. Schröder, longarts Tergooiziekenhuis ivm overlijden van Rogier Mooij 21jr

Dr P. M. S. Schröder longarts is verantwoordelijk is voor de dood van Rogier Mooij en kreeg bovenstaande waarschuwing voor het onnodig overlijden van deze 21-jarige jongen….
De grote vraag is: waarom ging longarts Schröder om 17.00 uur naar huis, terwijl hij wist dat Rogier Mooij rond dat tijdstip per ambulance bij zijn ziekenhuis aankwam en  naar zijn afdeling werd gebracht.
Wat was er belangrijker?
Het leven van deze jongen en het leed dat de nabestaanden wordt aangedaan telt niet of nauwelijks….
De onderste steen moet boven.
Er moet helderheid komen over de onnodige dood van Rogier.
Wie waren betrokken, wie waren verantwoordelijk, wie waren nalatig.
Longarts Schröder  hoort zich in sowieso te zetten voor de verbetering van de kwaliteit van zorg en voor verbetering van de positie van slachtoffers van medische fouten en hun nabestaanden.

Deze rechters van het medisch tuchtcollege Amsterdam gaven hem slechts een waarschuwing:
mr. A.A.A.M. Schreuder, voorzitter,
drs. J.I. van der Spoel,
drs. J.J.C.M. Rooijmans – Rietjens
dr. J.P. van der Sluijs, leden – artsen beroepsgenoten,
mr. dr. A. Wilken, lid – jurist,
mr. S.S. van Gijn, secretaris

Let op onderstaande informatie is verstrekt door de BIG-Informatielijn Agentschap CIBG :
De Wet BIG maakt gebruik van de term ” doorhalen”:
-op verzoek van de ingeschrevene,
-op grond van een tucht- en/of strafrechtelijke maatregel of
-vanwege het verstrijken van de uiterste herregistratiedatum.
Wanneer er sprake is van een beroepsverbod, opgelegd door een Nederlandse of buitenlandse rechter, dan is de doorhaling als zodanig terug te vinden  in het overzicht van zorgverleners aan wie een maatregel of bevel is opgelegd, zie www.bigregister.nl.
Doorhaling in het BIG-register betekent dat de zorgverlener in Nederland niet mag werken in zijn beroep. Dit houdt niet in dat hij het beroep niet mag uitvoeren in het buitenland.

T:  BIG-informatielijn 0900-8998225  vanuit het buitenland, ook vanuit Nederland 0031 (0)70-3406600
F:  0031 (0) 70-3405966 E:  info@bigregister.nl W: http://www.bigregister.nl

Internationale Zwarte Lijsten

  • sst.dk, zorgverleners Denemarken
  • sak.no, zorgverleners Noorwegen

Stevens , H.P.J.D

Naam
Stevens , H.P.J.D (Hieronymus Petrus Josephus Dieudonné) roepnaam Jeroen
Geslacht
Man
BIG-nummer
99038726001
Beroepsgroep
Artsen
Specialisme
Plastische chirurgie (plastisch chirurg)
Maatregel
Waarschuwing Tuchtcollege Den Haag 11 aug 2015
in verband met tekortschieten:
– informatievoorziening: arts heeft eigen verantwoordelijkheid tav informed- consent,
– documentatie: consult ivm ernstige pijnklachten na behandeling niet geregistreerd in dossier  en
– nazorg , heeft zich reactief opgesteld na bekend worden van hevig pijnklachten en onvoldoende pro-actief, had initiatief moeten nemen wat betreft communicatie over oa pijnbestrijding en voorlichting.
——–
Via LinkedIn publiceert Stevens dat hij verschillende nieuwe plastisch-chirurgische technieken geintroduceerd heeft in Nederland en dat hij zeer regelmatig collega’s operaties laat bijwonen.
Ook publiceert hij dat hij een eigen bedrijf heeft Surgytec hoewel dit bij de KvK uitgeschreven is.

waardering zorgkaartnederland.nl 21 april 2016

Gemiddeld cijfer 1.8

Toelichting

Liposculpture ondergaan in de Bergman Clinics door dokter J. Stevens. Geen eerlijke arts en geen eerlijke kliniek. Arts heeft waarschuwing van het regionale tuchtcollege gekregen. Zeer slechte nazorg en onkundig verplegend personeel tijdens mijn verblijf. Klachtencommissie van de Bergman Clinics heeft mijn ‘klacht’ beoordeeld op o.a. gemanipuleerde voor en na foto’s aangeleverd door de heer Stevens zelf. De bittere waarheid is dat mijn lichaam is verminkt en ik nu een zwaar beschadigde zenuw heb. Arts en Kliniek geven geen antwoorden over wat er daadwerkelijk is gebeurd en lopen weg voor de waarheid. Als wat ik schrijf staat zwart op wit en is ook bij de directeur bekend. De heer Stevens komt zijn afspraken niet na en heeft nooit zijn verontschuldiging aangeboden.

Waardering op zorgkaartnederland.nl 28 april 2016

Gemiddeld cijfer 1.7
Toelichting

Lipofilling ondergaan bij de Bergman Clinics in Den Haag (nu Rijswijk). De heer Stevens komt overeengekomen afspraken niet na. Hij weigerde bij mij de behandeling uit te voeren zoals eerder overeengekomen. Hij raakte geïrriteerd toen ik hem hieraan herinnerde. Tijdens mijn behandeling zijn er twee ‘gasten’ zonder mijn toestemming aanwezig geweest. Ik heb hiervoor nooit mondeling of schriftelijk toestemming gegeven. Gedurende de hele behandeling keken deze gasten/fellows mee.
De heer Stevens heeft de hele behandeling in het Engels ‘les’ gegeven en had zijn hoofd niet bij mij.
Ik heb veel pijn gehad omdat de verdoving nog niet werkte. De heer Stevens ging gewoon door met ‘lesgeven’. De gasten keken gedurende de hele behandeling (over mij heen) mee. Al liggend kon ik hun gezichten zien. Ik heb dit als zeer intimiderend ervaren. Onaardig personeel, alles moest snel.
Ik heb niet het gevoel gehad in een privé kliniek te zijn behandeld.

Stikvoort, C.A.E.M.

Naam
C.A.E.M. Stikvoort
Geslacht
Man
BIG-nummer
79024108801
Beroepsgroep
Artsen
Beperking BIG-register
De inschrijving in het register van artsen is per 11 juni 2013 geschorst voor de duur van één jaar verminderd met de tijd dat de inschrijving in het BIG register ingevolge art. 48 lid 8 Wet BIG is geschorst. Omdat de inschrijving sinds 20 april 2012 bij wijze van voorlopige voorziening was geschorst, is de opgelegde schorsing per 11 juni 2013 beëindigd. De maatregel is opgelegd vanwege: grensoverschrijdend gedrag.
Begindatum maatregel
20-04-2012
Einddatum maatregel
11-06-2013

Lees ook: skipr.nl

5242-huisarts-krijgt-alsnog-vertrekpremie-na-affaire.html

Stockx, L.

Luc Stockx, radioloog. Ontkent medische fout, weigert adequate diagnostiek, informatie en herstelbehandeling aan slachtoffer medische fout, in strijd met ethische, professionele en wettelijke zorgplicht.

Streefkerk, C.A. (Kees)

Rechter lid Hoge Raad (1955). Medeverantwoordelijk voor arrest dd 20 dec. 2013 inzake drkuks.com in strijd met art 7 Grondwet en art 10 EVRM vrijheid van meningsuiting, alsmede art 6 EVRM eerlijk proces.

 • 1978-1979 wetenschappelijk medewerker Universiteit Leiden
 • 1979-1981 stafmedewerker voor International Fellowship of Evangelical Students in Vlaanderen
 • 1981-1988 wetenschappelijk medewerker Universiteit Tilburg
 • 1989-1993 rechter rechtbank Breda
 • 1993-2001 raadsheer hof Amsterdam
 • 2001-2004 vice-president hof Amsterdam
 • per 1-10-2004 raadsheer Hoge Raad

 

Striebich, Alfons Andreas

Tandarts Alfons Andreas Striebich is per 3 oktober 2014 uit het BIG register geschreven. De maatregel is opgelegd vanwege geen of onvoldoende zorgverlening, onheuse bejegening.

Strik, M. M. J.

Achternaam
Strik, Martin Martinus Johannes
Geslacht
Man
BIG-nummer
29914006230
Beroep
Verpleegkundige
Plaats
Brecht, Belgie
Maatregel
Bij de inschrijving in het register van verpleegkundigen is per 31 augustus 2017 aangetekend dat deze zorgverlener een berisping is opgelegd. De maatregel is opgelegd vanwege: geen of onvoldoende zorgverlening.

Stroink, F.H.

Naam
F.H. Stroink
Geslacht
Man
BIG-nummer geschorst
29052022025
Beroepsgroep
Gz-psychologen
Beperking BIG-register
De inschrijving in het register van Gz-psychologen is per 9 april 2015 geschorst voor de duur van twaalf maanden tot en met 8 april 2016. De maatregel is opgelegd vanwege: grensoverschrijdend gedrag en onjuiste behandeling en/of verkeerde diagnose.
Begindatum maatregel
09-04-2015
Einddatum maatregel
09-04-2016

Stubenitsky, B.

Plastisch chirurg.
Verrichtte schedeloperaties bij babys in UMC Utrecht met verkeerde operatietechniek in strijd met richtlijn, bron: zembla.vara.nl 2 maart 2016 NPO 21.15

UMC Utrecht opereert kinderschedels in strijd met richtlijn

Een chirurg van het UMC Utrecht heeft schedeloperaties uitgevoerd bij drie baby’s die volgens een landelijke richtlijn hadden moeten worden doorverwezen naar daarvoor gespecialiseerde centra. Ook heeft de chirurg een operatietechniek toegepast die deze richtlijn niet voorschrijft.
De drie operaties in Utrecht zijn niet goed gegaan, waardoor de baby’s opnieuw moeten worden geopereerd, dit keer in het Erasmus MC in Rotterdam. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft twee gevallen onderzocht en deze aangemerkt als calamiteiten. Het UMC Utrecht heeft nagelaten deze calamiteiten zelf te melden. De IGZ heeft het ziekenhuis opgedragen met deze behandeling te stoppen. Dat blijkt uit de correspondentie tussen de IGZ en de betrokken ouders die in handen is van ZEMBLA, en uit de verklaringen van deze ouders in de uitzending van ZEMBLA.
RICHTLIJN CRANIOSYNOSTOSE
In de periode november 2012 tot november 2013 zijn bij drie baby’s in het UMC Utrecht schedeloperaties niet goed gegaan, wat tot grote gevolgen voor deze kinderen heeft geleid. De baby’s lijden aan craniosynostose, een zeldzame aandoening waarbij één of meer schedelnaden al zijn dichtgegroeid, wat onder meer tot ongewenste hersendruk leidt. Op basis van een nationale richtlijn, die al in 2012 door de betrokken medisch-wetenschappelijke verenigingen is vastgesteld, moeten patiënten met craniosynostose worden doorverwezen naar twee gespecialiseerde centra: het Erasmus MC in Rotterdam en het Radboudumc in Nijmegen.
Ook heeft de behandelende arts, plastisch chirurg Stubenitsky, een verkeerde operatietechniek toegepast die afwijkt van de landelijke richtlijn.
Volgens een woordvoerder van het Erasmus MC wist het UMC Utrecht af van de richtlijn.
Hij laat ZEMBLA weten: “Alle specialisten zijn betrokken geweest bij de totstandkoming van de landelijke afspraken. De specialisten in Utrecht zijn volledig op de hoogte en van die afspraken en zijn er ook op gewezen.”

Desgevraagd laat het UMC Utrecht weten dat de landelijke afspraken niet bindend waren.

Marcel Daniëls, voorzitter Raad Kwaliteit van de Federatie van Medisch Specialisten, zegt in ZEMBLA dat patiënten erop moeten kunnen vertrouwen dat behandelrichtlijnen worden nageleefd: “Als jij denkt dat je naar een centrum of dokter gaat waar je vertrouwen in hebt dat daar een ingreep gaat gebeuren, dan moet je er ook op kunnen vertrouwen dat die dokter de kennis en kunde met zich meebrengt zoals we met z’n allen in Nederland hebben afgesproken.”

CALAMITEITEN NIET GEMELD BIJ INSPECTIE

Nadat de ouders van de betrokken baby’s bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg aan de bel trekken, draagt de IGZ in juni 2015 het UMC Utrecht op met de behandeling te stoppen. Ook merkt de IGZ twee van de drie mislukte ingrepen aan als calamiteiten. Het UMC Utrecht heeft de gevolgen van de operaties niet zelf bij de IGZ gemeld.

Marcel Daniëls van de Federatie van Medisch Specialisten laakt in ZEMBLA deze handelswijze van het UMC Utrecht: “Dat is waar de Federatie van Medisch Specialisten dus voortdurend op hamert: dat is niet wat kan. Een calamiteit wordt gemeld. En een calamiteit wordt uitgezocht zodat we met z’n allen in Nederland er van kunnen leren.”

Ook hoogleraar Patiëntveiligheid Jan Klein, verbonden aan de TU Delft, onderstreept in ZEMBLA het belang van calamiteitenmeldingen door het ziekenhuis: “Als ziekenhuis heb je de plicht om te leren van je fouten. En in dat kader is het heel belangrijk dat je je eigen fouten onderzoekt en probeert om herhaling van fouten te voorkomen. Daarnaast heb je de plicht om de Inspectie te informeren.”
——————

Dr. Bart Stubenitsky – Plastisch chirurg bron: rtl.nl download 2 maart 2016
Dr. Bart Stubenitsky (1971) volgde zijn medische studie en promoveerde aan de Universiteit van Maastricht. Hij is opgeleid tot plastisch chirurg in het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Daarna specialiseerde hij zich verder in de reconstructieve en cosmetische aangezichtschirurgie in Toronto, Canada.
Operation Smile
Dr. Stubenitsky brengt elk jaar tijd door in Afrika, waar hij kinderen met hazenlippen en brandwonden opereert voor de stichting Operation Smile.
Balans
“In het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht behandel ik kinderen met aangeboren aangezicht- en schedelafwijkingen, in het Sint Antonius Ziekenhuis werk ik als reconstructief chirurg en opereer ik volwassen met aangezichtsafwijkingen na eerdere operaties, na een ongeval of na ingrepen in verband met kwaadaardige ziekten. Binnen Velthuis kliniek kan ik me helemaal richten op de esthetische chirurgie van het aangezicht. Dat geeft samen een fraaie balans in mijn werk.”
Specialisatie
“Ik heb me gespecialiseerd in aangezichtschirurgie en in het bijzonder neuscorrecties. Het gaat bij een correctie in het gezicht altijd om ‘gevoelige’ chirurgie, aangezien het resultaat voor iedereen zichtbaar is. In het aangezicht kunnen kleine veranderingen een groot verschil maken. Bij elke ingreep streeft je naar een zo natuurlijk mogelijk resultaat.”

Suurmond-Bakker, A.H.M.

Naam
Suurmond-Bakker, Alice Heilwine Marieke
Geslacht
Vrouw
BIG-nummer
89051463125
Beroep
Gezondheidszorgpsycholoog
Plaats
Den Haag
Maatregel
Bij de inschrijving in het register van gezondheidszorgpsychologen is per 9 januari 2018 aangetekend dat deze zorgverlener een berisping is opgelegd. De maatregel is opgelegd vanwege: afgifte van een onjuiste verklaring of rapport.

Swaay-Willemsen, M.A.P. van

Merijn van Swaay-Willemsen, kaakchirurg LUMC.

Zei – ondanks verwijsbrief van tandarts -afspraken af met patiënt, zonder geldige reden, in strijd met ethische, professionele en wettelijke zorgplicht.
Patiënt had hierdoor geen toegang tot noodzakelijke tandheelkundige zorg.
Derhalve is er sprake van zorgweigering.