Informatie over falende artsen, tandartsen, verpleegkundigen, verloskundigen, psychologen, bestuurders, politici, juristen en rechters

Laatste update: 15 mei 2019, zie www.bigregister.nl voor meest recente overzicht met namen van zorgverleners met maatregel wegens onvoldoende zorgverlening.

30 januari 2019 :  Leidse huisarts Maarten B. 5,5 jaar cel, tbs en 5 jaar beroepsverbod

18 januari 2019:
Partijdige rechter mw mr R.A. Dudok van Heel laat Google bestrafte arts verzwijgen

Advies: kijk ook op de officiële zwarte lijst rechters van de stichting SIN-NL

Op 25 september 2009, stond de rechtbank Groningen uitdrukkelijk online publicatie van de zwarte lijst toe ECLI:NL:RBGRO:2009:BJ8795  naar aanleiding van een verzoek van dr Kuks, neuroloog UMCG. De rechter  gaf ook toestemming aan SIN-NL om neuroloog Kuks UMCG,  zonder tuchtrechtelijke veroordeling, op de zwarte lijst artsen te  handhaven.

Op 24 oktober 2018 bevestigde de rechter opnieuw de rechtmatigheid van www.zwartelijstartsen.nl.
SIN-NL mag E.F. Hillenaar, in 2010 doorgehaald in het BIG-register als GZ-psycholoog handhaven op zwartelijstartsen.nl met feitelijke tekstuele toevoegingen.

Lees kort interview met voorzitter stichting SIN-NL Mr Sophie Hankes
Lees reactie SIN-NL op kritiek op zwartelijstartsen.nl 18 okt 2018

Deze website dient om patiënten te informeren en te beschermen almede om falende zorgverleners alsmede anderen betrokken bij juridische oordeels- of beleidsvorming inzake gezondheidszorg ter verantwoording te roepen.
Deze website is niet bedoeld als leedtoevoeging of schandpaal.

Deze website wordt gepubliceerd in het kader van het algemeen belang, de vrijheid van meningsuiting en persvrijheid en is volledig gebaseerd op feiten en documenten.
SIN-NL houdt zich verre van lichtvaardige en ongefundeerde beschuldigingen.
De inhoud van deze website betreft witte boorden criminaliteit volgens de definitie van Edwin Sutherland.
Let op: tuchtcolleges leggen in minder dan 20 % een maatregel op aan falende zorgverleners en dan meestal een waarschuwing. De namen van falende zorgverleners aan wie een waarschuwing is opgelegd, worden niet gepubliceerd in het overzicht van het BIG-register.

Op 14 januari 2017 introduceerde SIN-NL het begrip sjoemelarts, met als voorbeeld neuroloog J.B.M.Kuks.

29 juni 2017: Minister Schippers besluit tot meer openbaarmakingen Inspectie Gezondheidszorg, in het kader van transparantie, het algemeen belang en het aanzetten tot verbeteren van kwaliteit van prestatie!

Artikel Mr Sophie Hankes, SIN-NL:
Openbaarmaking tuchtstraf maakt zorg beter.

Tuchtcollege 21 maart 2017:
waarschuwing aan P.M.S. Schröder, longarts Tergooiziekenhuis ivm overlijden van Rogier Mooij 21jr

Dr P. M. S. Schröder longarts is verantwoordelijk is voor de dood van Rogier Mooij en kreeg bovenstaande waarschuwing voor het onnodig overlijden van deze 21-jarige jongen….
De grote vraag is: waarom ging longarts Schröder om 17.00 uur naar huis, terwijl hij wist dat Rogier Mooij rond dat tijdstip per ambulance bij zijn ziekenhuis aankwam en  naar zijn afdeling werd gebracht.
Wat was er belangrijker?
Het leven van deze jongen en het leed dat de nabestaanden wordt aangedaan telt niet of nauwelijks….
De onderste steen moet boven.
Er moet helderheid komen over de onnodige dood van Rogier.
Wie waren betrokken, wie waren verantwoordelijk, wie waren nalatig.
Longarts Schröder  hoort zich in sowieso te zetten voor de verbetering van de kwaliteit van zorg en voor verbetering van de positie van slachtoffers van medische fouten en hun nabestaanden.

Deze rechters van het medisch tuchtcollege Amsterdam gaven hem slechts een waarschuwing:
mr. A.A.A.M. Schreuder, voorzitter,
drs. J.I. van der Spoel,
drs. J.J.C.M. Rooijmans – Rietjens
dr. J.P. van der Sluijs, leden – artsen beroepsgenoten,
mr. dr. A. Wilken, lid – jurist,
mr. S.S. van Gijn, secretaris

Let op onderstaande informatie is verstrekt door de BIG-Informatielijn Agentschap CIBG :
De Wet BIG maakt gebruik van de term ” doorhalen”:
-op verzoek van de ingeschrevene,
-op grond van een tucht- en/of strafrechtelijke maatregel of
-vanwege het verstrijken van de uiterste herregistratiedatum.
Wanneer er sprake is van een beroepsverbod, opgelegd door een Nederlandse of buitenlandse rechter, dan is de doorhaling als zodanig terug te vinden  in het overzicht van zorgverleners aan wie een maatregel of bevel is opgelegd, zie www.bigregister.nl.
Doorhaling in het BIG-register betekent dat de zorgverlener in Nederland niet mag werken in zijn beroep. Dit houdt niet in dat hij het beroep niet mag uitvoeren in het buitenland.

T:  BIG-informatielijn 0900-8998225  vanuit het buitenland, ook vanuit Nederland 0031 (0)70-3406600
F:  0031 (0) 70-3405966 E:  info@bigregister.nl W: http://www.bigregister.nl

Internationale Zwarte Lijsten

    • sst.dk, zorgverleners Denemarken
    • sak.no, zorgverleners Noorwegen

Takar, A. M.

Deze arts heeft zich uitgeschreven uit het BIG-register, blijkt 11 jan 2018

Naam
Takar, Abdirashid Mohamud
Beroep
Arts
Plaats
Leicester (UK)
BIG nummer
19050361301
Maatregel
Gedeeltelijke ontzegging om beroep uit te oefenen per 4 januari 2018

 

Tan, E.S.

Naam
Tan, Eng Shiong
Geslacht
Man
BIG-nummer
19024213401
Beroepsgroep
Artsen
Specialisme
Cardiologie (cardioloog)
Plaats
Groningen
Aantekening
Bij de inschrijving in het register van artsen is per 18 mei 2017 aangetekend dat deze zorgverlener een berisping is opgelegd. De maatregel is opgelegd vanwege: verstrekking van onvoldoende informatie.

Tan, Sian Hwie

Tandarts Sian Hwie Tan is per 1 juli 2008 doorgehaald in het BIG-register en mag haar beroep niet langer uitvoeren.

Tan-de Sonnaville, Mr M.

Tan-de Sonnaville op zwarte lijst

Juriste, senior raadsheer Gerechtshof Den Haag. Voorzitter Medisch Tuchtcollege Den Haag: gaf de drie ernstig falende cardiologen Baldew, van Beek en Salomonsz van het voormalig Ruwaard van Putten ziekenhuis slechts berisping op 28 okt 2014. Let wel deze cardiologen zijn verantwoordelijk voor de onnodige dood van tientallen patiënten en het faillissement van het Ruwaard van Puttenziekenhuis.
De Inspectie Gezondheidszorg stelt hoger beroep in bij het Centraal Tuchtcollege.

Lees: doofpotdossier misstanden cardiologie Ruwaard van Putten ziekenhuis

Lees  de uitspraken tegen de cardiologen

  1. Beslissing RTG Den Haag inzake de klacht van de IGZ tegen cardioloog A uit het voormalig Ruwaard van Putten Ziekenhuis, uitgesproken op 28 oktober 2014 (2013-308a)
  2.  Beslissing RTG Den Haag inzake de klacht van de IGZ tegen cardioloog B uit het voormalig Ruwaard van Putten Ziekenhuis, uitgesproken op 28 oktober 2014 (2013-308b)
  3.  Beslissing RTG Den Haag inzake de klacht van de IGZ tegen cardioloog C uit het voormalig Ruwaard van Putten Ziekenhuis, uitgesproken op 28 oktober 2014 (2013-308c)

Tanghe, A.J.P.H.

De inschrijving van deze zorgverlener is doorgehaald. Deze zorgverlener mag niet werken in zijn/haar beroep.

Naam
A.J.P.H. Tanghe
Geslacht
Man
BIG-nummer
39048374516
Beroepsgroep
Psychotherapeuten
BIG-nummer
69048374501
Beroepsgroep
Artsen
Beperking
De inschrijving in het register van psychotherapeuten is per 17 juli 2015 doorgehaald. De maatregel is opgelegd vanwege: grensoverschrijdend gedrag, onjuiste behandeling en/of verkeerde diagnose en onzorgvuldige dossiervorming.
Beperking
De inschrijving in het register van artsen is per 17 juli 2015 doorgehaald. De maatregel is
opgelegd vanwege: grensoverschrijdend gedrag, onjuiste behandeling en/of verkeerde diagnose en onzorgvuldige dossiervorming.
Blijkens de website pscyho-bc.be is Tanghe nog steeds werkzaam als psychiater zowel bij de groepspraktijk in Nederland als in Belgie……

Eerdere Beperking BIG-register: schorsing
De inschrijving in het register van psychotherapeuten is per 7 april 2015 bij wijze van voorlopige voorziening geschorst. De maatregel blijft van kracht totdat de beslissing tot doorhaling van de inschrijving onherroepelijk is geworden of in hoger beroep is vernietigd. De maatregel is opgelegd vanwege: grensoverschrijdend gedrag, onjuiste behandeling en/of verkeerde diagnose en onzorgvuldige dossiervorming.
Beperking BIG-register
De inschrijving in het register van artsen is per 7 april 2015 bij wijze van voorlopige voorziening geschorst. De maatregel blijft van kracht totdat de beslissing tot doorhaling van de inschrijving onherroepelijk is geworden of in hoger beroep is vernietigd. De maatregel is opgelegd vanwege: grensoverschrijdend gedrag, onjuiste behandeling en/of verkeerde diagnose en onzorgvuldige dossiervorming.
Begindatum maatregel
07-04-2015
Einddatum maatregel
De schorsing is bij wijze van voorlopige voorziening opgelegd. De inschrijving blijft geschorst totdat de beslissing tot doorhaling van de inschrijving onherroepelijk is geworden of in beroep is vernietigd.

 

Tatagiba, M.

Hankes wheelchair meets Tatagiba jun 19 2017

Sophie Hankes became disabled after experimental neurosurgery – without consent- by Prof. M. Samii and dr M. Tatagiba, nov 2000.
16 years later, June 19th 2017 she meets Prof Tatagiba, who claims he doesnt remember her.
This is highly unlikely. Sophie Hankes writes him regularly and dedicated a website to him.
He has NEVER responded.
Please note that a neurosurgeon who suffers from serious memory loss is not competent anymore to operate on patients. We will inform the authorities.

————————————————————–

Verrichtte experimentele neurochirurgie zonder voorafgaande informatie te verschaffen aan de patient en zonder toestemming van de patient. Na de medische fout weigert Tatagiba eerlijke informatie en herstelbehandeling.

Experimentelle Neurochirurgie ohne Information und ohne Zustimmung von der Patientin. Verweigert seine berufliche Verantwortlichkeit zu nehmen.

Experimental neurosurgery without informed consent, causing major disablility. Violated duty of care by abandonment of patient, see www.tatagiba.de.

Teeuw, A.H.


Naam

Teeuw, Arianne Helene
Geslacht
Vrouw
BIG-nummer
89024228701
Beroep
Arts
Specialisme
Kindergeneeskunde (kinderarts)
Plaats
Amsterdam
Maatregel
Bij de inschrijving in het register van artsen is per 13 december 2017 aangetekend dat deze zorgverlener een berisping is opgelegd. De maatregel is opgelegd vanwege: afgifte van een onjuiste verklaring of rapport.

Thiessen, R. J. F. Mr.

Mr R.F.J. Thiessen, rechter-raadsheer Gerechtshof Amsterdam. Oordeelde ten onrechte dat patient geen recht heeft op kopie van medisch adviseur van Centramed aansprakelijkheidsverzekeraar inzake aansprakelijkheid voor medische fout, zie verder sin-nl.org.

—————
bron: ors.openstate.eu

Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
“dhr. mr. R.J.F. Thiessen “

Beroepsgegevens

Functie
senior raadsheer
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum ingang
01-01-2013
In deze functie wordt betrokkene niet ingezet.

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid beroepscommissie Kifid
Instantie
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-06-2008
Soort bedrijf/instantie
klachteninstelling betreffende financiële producten of diensten
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid beroepscommissie DSI
Instantie
Dutch Securities Institute (DSI)
Plaats
Den Haag
Datum ingang
18-03-2005
Soort bedrijf/instantie
het werk van DSI is gericht op het bevorderen van de deskundigheid en de integriteit van de financiele dienstverlening
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior raadsheer
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-01-2006
Datum eind
31-12-2012
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
23-06-1998
Datum eind
31-12-2005
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Haarlem
Datum ingang
26-05-1993
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Zaandam
Datum ingang
26-05-1993
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
24-08-1992
Datum eind
22-06-1998
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
13-11-1991
Datum eind
23-08-1992
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Hoge Raad
Datum ingang
01-03-1989
Datum eind
12-11-1991
 De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)

Tilanus, M.G.J.

Van 2008 tot december 2017 afdelingshoofd Transplantatie Immunologie en Weefseltypering MUMC. Vertrokken vanwege een stortvloed aan kritiek op zijn functioneren. Oud-medewerkers spreken van ‘Noord-Koreaanse toestanden’. De man zou zich jarenlang schuldig hebben gemaakt aan het onheus bejegenen van medewerkers en promovendi.
Zie bericht sin-nl.org

 

Tilborg, H. van

Naam
H. van Tilborg
Geslacht
Man
Werkadres 1
Van Beethovenlaan 60 3055 JD ROTTERDAM
BIG-nummer
89008321930
Beroepsgroep
Verpleegkundigen
Beperking BIG-register
Bij de inschrijving in het register van verpleegkundigen is per 18 juni 2014 aangetekend dat deze zorgverlener een berisping is opgelegd. De maatregel is opgelegd vanwege: geen of onvoldoende zorgverlening.
Datum maatregel
18-06-2014