Informatie over falende artsen, tandartsen, verpleegkundigen, verloskundigen, psychologen, bestuurders, politici, juristen en rechters

CORONA-VIRUS
Blijf thuis, was uw handen, houd 1,5 meter afstand en houd vol.
SIN-NL wenst u gezondheid, kalmte en sterkte.

NIEUWS: GERECHTSHOF AMSTERDAM KIEST VOOR VRIJHEID VAN MENINGSUITING VAN GOOGLE OVER FALENDE ARTS 

Op 25 september 2009, stond de rechtbank Groningen uitdrukkelijk online publicatie van de zwarte lijst toe ECLI:NL:RBGRO:2009:BJ8795,  naar aanleiding van een verzoek van dr Kuks, neuroloog UMCG.
De rechter  gaf ook toestemming aan SIN-NL om neuroloog Kuks UMCG,  zonder tuchtrechtelijke veroordeling, op de zwarte lijst artsen te  handhaven.
Op 24 oktober 2018 bevestigde de rechter opnieuw de rechtmatigheid van www.zwartelijstartsen.nl.
SIN-NL mag E.F. Hillenaar, in 2010 twee keer doorgehaald in het BIG-register als GZ-psycholoog, handhaven op zwartelijstartsen.nl met feitelijke tekstuele toevoegingen.

De website  zwartelijstartsen.com is eigendom van de stichting SIN-NL. Vrijwel alle namen zijn afkomstig van het overzicht van het BIG-register van zorgverleners aan wie een maatregel is opgelegd door tuchtcolleges, het College van Medisch Toezicht , de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd of buitenlandse instanties, , zie www.bigregister.nl. 
Contacteer info at sin-nl.org voor meest actuele situatie over falende zorgverleners oa ivm aangaan relaties met patienten, door tuchtcolleges aangeduid als grensoverschrijdend gedrag.

9 februari 2020: schijn van partijdigheid
Gerechtshof Arnhem verwijst stichting SIN-NL naar Gerechtshof Amsterdam wegens brief president Gerechtshof Arnhem aan Google.

28 augustus 2019:
Google  USA, Californië wraakt met succes rechter raadsheer  Gerechtshof Amsterdam mw mr A. M. A. Verscheure beroep op zwarte lijst rechters en zwarte lijst artsen:
weer juridische erkenning nb door Gerechtshof Den Haag, dus grote  overwinning voor stichting SIN-NL: Raadsheer op zwarte lijst, wraking toegewezen

18 januari 2019:
Partijdige rechter mw mr R.A. Dudok van Heel laat Google bestrafte arts verzwijgen

Advies: kijk ook op de officiële zwarte lijst rechters van de stichting SIN-NL

Op 25 september 2009, stond de rechtbank Groningen uitdrukkelijk online publicatie van de zwarte lijst toe ECLI:NL:RBGRO:2009:BJ8795  naar aanleiding van een verzoek van dr Kuks, neuroloog UMCG.
De rechter  gaf ook toestemming aan SIN-NL om neuroloog Kuks UMCG,  zonder tuchtrechtelijke veroordeling, op de zwarte lijst artsen te  handhaven.
Op 24 oktober 2018 bevestigde de rechter opnieuw de rechtmatigheid van www.zwartelijstartsen.nl.
SIN-NL mag E.F. Hillenaar, in 2010 twee keer doorgehaald in het BIG-register als GZ-psycholoog, handhaven op zwartelijstartsen.nl met feitelijke tekstuele toevoegingen.

Lees kort interview met voorzitter stichting SIN-NL Mr Sophie Hankes
Lees reactie SIN-NL op kritiek op zwartelijstartsen.nl 18 okt 2018

Deze website dient om patiënten te informeren en te beschermen almede om falende zorgverleners alsmede anderen betrokken bij juridische oordeels- of beleidsvorming inzake gezondheidszorg ter verantwoording te roepen.
Deze website is niet bedoeld als leedtoevoeging of schandpaal.

Deze website wordt gepubliceerd in het kader van het algemeen belang, de vrijheid van meningsuiting en persvrijheid en is volledig gebaseerd op feiten en documenten.
SIN-NL houdt zich verre van lichtvaardige en ongefundeerde beschuldigingen.
De inhoud van deze website betreft witte boorden criminaliteit volgens de definitie van Edwin Sutherland.
Let op: tuchtcolleges leggen in minder dan 20 % een maatregel op aan falende zorgverleners en dan meestal een waarschuwing. De namen van falende zorgverleners aan wie een waarschuwing is opgelegd, worden niet gepubliceerd in het overzicht van het BIG-register.

Op 14 januari 2017 introduceerde SIN-NL het begrip sjoemelarts, met als voorbeeld neuroloog J.B.M.Kuks.

29 juni 2017: Minister Schippers besluit tot meer openbaarmakingen Inspectie Gezondheidszorg, in het kader van transparantie, het algemeen belang en het aanzetten tot verbeteren van kwaliteit van prestatie!

Artikel Mr Sophie Hankes, SIN-NL:
Openbaarmaking tuchtstraf maakt zorg beter.

Tuchtcollege 21 maart 2017:
waarschuwing aan P.M.S. Schröder, longarts Tergooiziekenhuis ivm overlijden van Rogier Mooij 21jr

Dr P. M. S. Schröder longarts is verantwoordelijk is voor de dood van Rogier Mooij en kreeg bovenstaande waarschuwing voor het onnodig overlijden van deze 21-jarige jongen….
De grote vraag is: waarom ging longarts Schröder om 17.00 uur naar huis, terwijl hij wist dat Rogier Mooij rond dat tijdstip per ambulance bij zijn ziekenhuis aankwam en  naar zijn afdeling werd gebracht.
Wat was er belangrijker?
Het leven van deze jongen en het leed dat de nabestaanden wordt aangedaan telt niet of nauwelijks….
De onderste steen moet boven.
Er moet helderheid komen over de onnodige dood van Rogier.
Wie waren betrokken, wie waren verantwoordelijk, wie waren nalatig.
Longarts Schröder  hoort zich in sowieso te zetten voor de verbetering van de kwaliteit van zorg en voor verbetering van de positie van slachtoffers van medische fouten en hun nabestaanden.

Deze rechters van het medisch tuchtcollege Amsterdam gaven hem slechts een waarschuwing:
mr. A.A.A.M. Schreuder, voorzitter,
drs. J.I. van der Spoel,
drs. J.J.C.M. Rooijmans – Rietjens
dr. J.P. van der Sluijs, leden – artsen beroepsgenoten,
mr. dr. A. Wilken, lid – jurist,
mr. S.S. van Gijn, secretaris

Let op onderstaande informatie is verstrekt door de BIG-Informatielijn Agentschap CIBG :
De Wet BIG maakt gebruik van de term ” doorhalen”:
-op verzoek van de ingeschrevene,
-op grond van een tucht- en/of strafrechtelijke maatregel of
-vanwege het verstrijken van de uiterste herregistratiedatum.
Wanneer er sprake is van een beroepsverbod, opgelegd door een Nederlandse of buitenlandse rechter, dan is de doorhaling als zodanig terug te vinden  in het overzicht van zorgverleners aan wie een maatregel of bevel is opgelegd, zie www.bigregister.nl.
Doorhaling in het BIG-register betekent dat de zorgverlener in Nederland niet mag werken in zijn beroep. Dit houdt niet in dat hij het beroep niet mag uitvoeren in het buitenland.

T:  BIG-informatielijn 0900-8998225  vanuit het buitenland, ook vanuit Nederland 0031 (0)70-3406600
F:  0031 (0) 70-3405966 E:  info@bigregister.nl W: http://www.bigregister.nl

Internationale Zwarte Lijsten

    • sst.dk, zorgverleners Denemarken
    • sak.no, zorgverleners Noorwegen
    • baddoctordatabase.tumblr.com artsen in USA
  • badhospitaldatabase.tumblr.com ziekenhuizen in USA

Bertelink, B.P.

Naam
B.P. Bertelink
Geslacht
Man
BIG-nummer
89027053601
Beroepsgroep
Artsen
Specialisme
Heelkunde (chirurg)
Beperking BIG-register
Bij de inschrijving in het register van artsen is per 24 april 2014 aangetekend dat deze zorgverlener een berisping is opgelegd. De maatregel is opgelegd vanwege: onjuiste behandeling/verkeerde diagnose.
Datum maatregel
24-04-2014

Bettray, A. M.

Naam
A.M. Bettray (Arnold Maria)
Geslacht
Man
BIG-nummer
69057398302
Beroepsgroep
Tandartsen
Plaats
Emmerich
Aantekening
Bij de inschrijving in het register van tandartsen is per 30 mei 2016 aangetekend dat deze zorgverlener een berisping is opgelegd. De maatregel is opgelegd vanwege: onjuiste behandeling en/of verkeerde diagnose.

Beuving, B. T. Mr.

Rechter rechtbank Amsterdam  : Herstel operatie s PIP borst-implantaten voor rekening zorgverzekeraars vonnis 20 jan. 2016. Zie SIN-NL doofpotdossier PIP borst-implantaten.
Mr Beuving staat vermeld op www.blacklistratings.com

Person: Mr. B.T. Beuving Of: Rechtbank Amsterdam

Een riool lekt dusdanig dat alle afvoer van 7 appartementen direct mijn souterrain instroomde. De VvE schrijft op 5 augustus dat ze heeft waargenomen er water in het souterrain staat, maar stelt later dat ze pas pas in september op de hoogte is gesteld van de lekkage.
De VvE weigert de lekkage te verhelpen. Pas na een jaar herstelt de VvE de lekkende riolering. Omdat de VvE de verzekering in eerste instantie weigert op de hoogte te stellen, komt ze met behulp van een schade-expert met de verzekering een jaar later overeen dat de schade 28000 Euro was als die zou worden hersteld en 21000 als die niet zou worden hersteld, in beide gevallen was dit de schade meteen nadat de lekkage zich voordeed, aldus de schade in augustus. De schade veroorzaakt door het feit dat de VvE in november in het volgende jaar (een jaar en drie maanden later) pas de lekkage verhelpt en de ruimte dus 15 maanden onder 90 centimeter pompwater staat is natuurlijk veel groter dan de 20 a 30 centimeter die de VvE in haar brief van 5 augustus geeft geconstateerd.
Noch de VvE noch ikzelf heeft de schade hersteld, aldus zou mij 21000 Euro toe dienen te komen, maar de VvE heeft ongeveer 4600 aan mij uitbetaald. De VvE heeft ook een hoop sloopwerk verricht aan beschadigde maar niet onherstelbare muren.
Dat de VvE de verzekeringsuitkering heeft besteed aan het herstellen van de oorzaak, een riool dat was doorgeroest en geen deel uitmaakte van de door de VvE begrootte schade, maakt voor rechter bij de Amsterdamse rechtbank Mr. B.T. Beuving niet uit. Dat de VvE willens en wetens de schade heeft vergroot door de toestand anderhalf jaar lang te laten doorsudderen ondanks mijn protest maakt Beuving niet uit. Dat de VvE het mij onmogelijk maakte zelf de lekkage te verhelpen om verdere schade te voorkomen maakt Beuving niet uit. Dat de VvE met opzet de schade voor mij zoveel mogelijk heef vergroot, dat de VvE van mij eiste de ruimte te slopen en dit sloopwerk zelf heeft uitgevoerd met het geld dat de verzekering beschikbaar stelde voor herstel maakt Beuving niet uit. Dat de VvE mij verder met andere rechtszaken aanviel om te voorkomen dat ik veel eerder een schadevergoeding zou eisen maakt Beuving niet uit. Dat in een eerdere rechtszaak alleen is gesproken over schade direct nadat de lekkage zich voordeed, aldus in augustus en niet de schade van het 15 maanden lang laten volstaan van mijn souterrain met poep en het slopen van andere delen in mijn souterrain maakt Beuving niet uit. Dat van het door de verzekering daadwerkelijk aan de VvE overgedragen bedrag van 16000 de VvE slechts 2500 heeft uitgegeven aan hetgeen als schade was aangemerkt en de rest heeft aangewend om mijn ruimte meer schade toe te brengen (tot er nog 4600 over was) maakt Beuving niet niet uit.
Dat de VvE zich liederlijk heeft gedragen is niet iets wat op zich leidt tot schadevergoeding, maar als dit liederlijke gedrag uitmondt in 80.000 Euro extra schade lijkt het dat de rechter daar iets mee moet doen.
Zo niet Beuving. Hij heeft de roeping van zijn vak volkomen vergeten, dat is namelijk het enigszins instant houden van rechtvaardigheid. Te veel bezig met carrière? Te druk?
Of wellicht het Nederlands fascistische trekje waarin het individu q.q. het onderspit dient te delven tegen de gemeenschap. Waarbij rechters zo ver gaan het door de VvE zelf geproduceerde jaarverslag naast zich neer te leggen als dit tegen de VvE werkt. En met belangenverenigingen en advocaten die veel meer geld kunnen halen bij VvE’s dan bij individuele eigenaren. En die belangenverenigingen trekken dan bij de overheid aan de bel omdat de VvE’s niet genoeg machtsmiddelen zouden hebben.A.P. Bleeksma

Location: Amsterdam, Category: rechters
Posted: 2016-01-03 By: annepals

Bezemer, A.

Naam
Bezemer, Aalbert
Geslacht
Man
Geslacht
Man
BIG-nummer
59912789730
Beroep
Verpleegkundige
Plaats
Steenderen
Maatregel
De inschrijving in het register van verpleegkundigen is per 4 april 2020 voorwaardelijk geschorst voor de duur van zes maanden met een proeftijd van één jaar.
De proeftijd is ingegaan op 10 april 2020 en loopt tot en met 9 april 2021.
De zorgverlener moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
hij mag zich niet schuldig maken aan enig handelen of nalaten dat in strijd is met de goede zorg die hij als verpleegkundige behoort te betrachten dan wel in strijd is met het belang van de individuele gezondheidszorg en hij moet zich houden aan de bijzondere voorwaarde om zich onder behandeling te stellen van een BIG-geregistreerd Gz-psycholoog of psychotherapeut, waarbij de behandeling is gericht op bewustwording van het thema afstand en nabijheid en het overschrijden van de persoonlijke en professionele grenzen binnen of vlak na een behandelrelatie, voor de frequentie en duur die deze behandelaar – binnen de proeftijd – noodzakelijk acht.
De maatregel is opgelegd vanwege: grensoverschrijdend gedrag.

Bialoglowski, E.D.E.

Geslacht: Man
BIG-nummer: 19019973001
Beroepsgroep: Artsen
Begindatum bevel: 14-09-2012
Einddatum bevel: 12-03-2013
Beperking gepubliceerd in het BIG-register:
Bij de inschrijving in het register van artsen is per 14 september 2012 een bevoegdheidsbeperkend bevel van de IGZ aangetekend. Het bevel houdt in dat de arts per 14 september 2012 zijn werkzaamheden als cardioloog neerlegt, waaronder het zelfstandig uitvoeren van voorbehouden handelingen als bedoeld in artikel 36 van de Wet BIG, en ook de praktijkvoering staakt en blijft staken, totdat de Inspectie zijn handelen heeft laten toetsen door een rechterlijke instantie. Dit bevel duurt in ieder geval tot de rechter naar aanleiding van de spoedklacht een oordeel heeft gegeven over het handelen. Op 12 maart 2013 heeft de rechter uitspraak gedaan naar aanleiding van de spoedklacht. Het bevel is daardoor van rechtswege vervallen.

Bij de inschrijving in het register van artsen is per 7 november 2013 aangetekend dat deze zorgverlener gedeeltelijk het recht is ontzegd dit beroep uit te oefenen. Deze zorgverlener is met onmiddellijke ingang niet meer bevoegd om als cardioloog werkzaam te zijn. De maatregel is opgelegd vanwege geen of onvoldoende zorgverlening.

Biemans, J. M. A. (Hans)

Medisch specialist radiologie in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem. Weigert eerlijke diagnostiek en informatie aan slachtoffer van medische fout. Pleegt fraude in medisch dossier, schuldig aan valsheid in geschrifte en achterlaten van patient in nood, in strijd met zijn ethische, professionele en wettelijke zorgplicht.
zie R.B.Alting van Geusau, neuroloog
zie M. van Houdenhoven, destijds directeur Beatrixziekenhuis Gorinchem

Biemans heeft zijn eigen bv: J.M.A. Biemans B.V.
Opgericht in december 2014
Wilhelminalaan 9, 4941 GJ RAAMSDONKSVEER
De besloten vennootschap J.M.A. Biemans B.V. is gevestigd op Wilhelminalaan 9 te RAAMSDONKSVEER en is actief in de branche Praktijken van medisch specialisten en medische dagbehandelcentra (geen tandheelkunde of psychiatrie). Het bedrijf is bij de kamer van koophandel geregistreerd onder kvk nummer 62241265 en is gelegen in Raamsdonksveer in de gemeente Geertruidenberg.
Bij J.M.A. Biemans B.V. is 1 persoon werkzaam.

J.M.A. Biemans B.V.


Radiologie Beatrixziekenhuis ontvangt vaatkeurmerk
nov. 2015 Biemans 2e van links

Bierkens, A.F.

Naam
A.F. Bierkens
Geslacht
Man
BIG-nummer
59019980401
Beroepsgroep
Artsen
Specialisme
Urologie (uroloog)
Beperking BIG-register
Bij de inschrijving in het register van artsen is per 11 maart 2014 aangetekend dat deze zorgverlener een berisping is opgelegd. De maatregel is opgelegd vanwege: geen of onvoldoende zorgverlening.
Datum maatregel
11-03-2014

“In 1981 gestart met de studie geneeskunde aan de Radboud Universiteit te Nijmegen.  In 1991 gepromoveerd tot Doctor in de Geneeskunde op het proefschrift “Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy for Urinary Calculi” (niersteenvergruizing) waarna gestart met de opleiding tot Uroloog.
Sinds 1998 werkzaam als Uroloog in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis te Dirksland” (bron).

Zorgkaart waardering: 4.2

“Luistert niet naar patiënt, en stelt een hele verkeerde diagnose. Onderzoekt niet. Geeft zonder onderzoek aan de prostaat, een kuur voor 30 dagen voor een ontstoken prostaat ( natte vingerwerk) terwijl bij een nader onderzoek in een ander ziekenhuis blijkt dat het uitgezaaide prostaatkanker is en geen ontstoken prostaat.Toen waren wij inmiddels 4 maanden verder. En een PSA waarde van 62” (05-11-2015, bron)

Zorgkaart waardering: 4.0

“Deze dokter laat mij in 3 dagen 2x op de spoedeisende hulp komen daar zie ik alleen zijn arts ass.daarna gaat er een ontslagbrief naar mijn huisarts dat er een oscan gemaakt is klopt niet.Bij een ander onderzoek niets te zien was dr Bierkens heeft mij zelf laten zien hoe ontstoken alles was. Ik zou geen vervolgafspraak meer hebben .Klopt ook al niet er zou een vervolgafspraak zijn met een herhaal onderzoek waarbij de ontsteking bleek.Deze dokter heeft alles fout gedaan en ik lig nu al 21/2 week ziek en met veel pijn in bed.” (18-04-2013, bron)

Bijloos-Zwanikken, E.M.

De inschrijving van deze zorgverlener is doorgehaald.
Deze zorgverlener mag niet werken in zijn/haar beroep.

Naam
Zwanikken-Bijloos  Eric Maria
Geslacht
Man
BIG-nummer
79020424401
Beroepsgroep
Artsen
Plaats

Den Haag
Aantekening
De inschrijving in het register van artsen is per 15 augustus 2016 doorgehaald.
De maatregel is opgelegd vanwege: een lichamelijke of geestelijke toestand die de beroepsuitoefening beïnvloedt.

Bijsterveld, H.J.

Naam
Bijsterveld Hendrik Jan
Geslacht
Man
BIG-nummer
99020427601
Beroepsgroep
Artsen
Specialisme
Huisartsgeneeskunde (huisarts)
Plaats

Houtigehage
Aantekening
Bij de inschrijving in het register van artsen is per 8 september 2016 aangetekend dat deze zorgverlener een berisping is opgelegd. De maatregel is opgelegd vanwege: geen of onvoldoende zorgverlening.

Bijvank, Elise

Elise Bijvank, (1949) in 1985 verpleegkundig hoofd medische oncologie, 2001 VUMC zorgmanager, tot haar pensioen clusterhoofd II VUMC.
Schond haar ethische, professionele en wettelijke zorgplicht naar slachtoffer van medische fout, door weigeren van adequate diagnostiek, informatie en herstelbehandeling.
Mede-opsteller van frauduleus rapport over zgn psychische oorzaak van fysieke invaliditeit van patient, terwijl de oorzaak overduidelijk medische fout was. Had zelfs de patient niet gezien, noch gesproken. Wangedrag in strijd met ethische, professionele en wettelijke zorgplicht.