Informatie over falende artsen, tandartsen, verpleegkundigen, verloskundigen, psychologen, bestuurders, politici, juristen en rechters

Laatste update: 15 mei 2019, zie www.bigregister.nl voor meest recente overzicht met namen van zorgverleners met maatregel wegens onvoldoende zorgverlening.

30 januari 2019 :  Leidse huisarts Maarten B. 5,5 jaar cel, tbs en 5 jaar beroepsverbod

18 januari 2019:
Partijdige rechter mw mr R.A. Dudok van Heel laat Google bestrafte arts verzwijgen

Advies: kijk ook op de officiële zwarte lijst rechters van de stichting SIN-NL

Op 25 september 2009, stond de rechtbank Groningen uitdrukkelijk online publicatie van de zwarte lijst toe ECLI:NL:RBGRO:2009:BJ8795  naar aanleiding van een verzoek van dr Kuks, neuroloog UMCG. De rechter  gaf ook toestemming aan SIN-NL om neuroloog Kuks UMCG,  zonder tuchtrechtelijke veroordeling, op de zwarte lijst artsen te  handhaven.

Op 24 oktober 2018 bevestigde de rechter opnieuw de rechtmatigheid van www.zwartelijstartsen.nl.
SIN-NL mag E.F. Hillenaar, in 2010 doorgehaald in het BIG-register als GZ-psycholoog handhaven op zwartelijstartsen.nl met feitelijke tekstuele toevoegingen.

Lees kort interview met voorzitter stichting SIN-NL Mr Sophie Hankes
Lees reactie SIN-NL op kritiek op zwartelijstartsen.nl 18 okt 2018

Deze website dient om patiënten te informeren en te beschermen almede om falende zorgverleners alsmede anderen betrokken bij juridische oordeels- of beleidsvorming inzake gezondheidszorg ter verantwoording te roepen.
Deze website is niet bedoeld als leedtoevoeging of schandpaal.

Deze website wordt gepubliceerd in het kader van het algemeen belang, de vrijheid van meningsuiting en persvrijheid en is volledig gebaseerd op feiten en documenten.
SIN-NL houdt zich verre van lichtvaardige en ongefundeerde beschuldigingen.
De inhoud van deze website betreft witte boorden criminaliteit volgens de definitie van Edwin Sutherland.
Let op: tuchtcolleges leggen in minder dan 20 % een maatregel op aan falende zorgverleners en dan meestal een waarschuwing. De namen van falende zorgverleners aan wie een waarschuwing is opgelegd, worden niet gepubliceerd in het overzicht van het BIG-register.

Op 14 januari 2017 introduceerde SIN-NL het begrip sjoemelarts, met als voorbeeld neuroloog J.B.M.Kuks.

29 juni 2017: Minister Schippers besluit tot meer openbaarmakingen Inspectie Gezondheidszorg, in het kader van transparantie, het algemeen belang en het aanzetten tot verbeteren van kwaliteit van prestatie!

Artikel Mr Sophie Hankes, SIN-NL:
Openbaarmaking tuchtstraf maakt zorg beter.

Tuchtcollege 21 maart 2017:
waarschuwing aan P.M.S. Schröder, longarts Tergooiziekenhuis ivm overlijden van Rogier Mooij 21jr

Dr P. M. S. Schröder longarts is verantwoordelijk is voor de dood van Rogier Mooij en kreeg bovenstaande waarschuwing voor het onnodig overlijden van deze 21-jarige jongen….
De grote vraag is: waarom ging longarts Schröder om 17.00 uur naar huis, terwijl hij wist dat Rogier Mooij rond dat tijdstip per ambulance bij zijn ziekenhuis aankwam en  naar zijn afdeling werd gebracht.
Wat was er belangrijker?
Het leven van deze jongen en het leed dat de nabestaanden wordt aangedaan telt niet of nauwelijks….
De onderste steen moet boven.
Er moet helderheid komen over de onnodige dood van Rogier.
Wie waren betrokken, wie waren verantwoordelijk, wie waren nalatig.
Longarts Schröder  hoort zich in sowieso te zetten voor de verbetering van de kwaliteit van zorg en voor verbetering van de positie van slachtoffers van medische fouten en hun nabestaanden.

Deze rechters van het medisch tuchtcollege Amsterdam gaven hem slechts een waarschuwing:
mr. A.A.A.M. Schreuder, voorzitter,
drs. J.I. van der Spoel,
drs. J.J.C.M. Rooijmans – Rietjens
dr. J.P. van der Sluijs, leden – artsen beroepsgenoten,
mr. dr. A. Wilken, lid – jurist,
mr. S.S. van Gijn, secretaris

Let op onderstaande informatie is verstrekt door de BIG-Informatielijn Agentschap CIBG :
De Wet BIG maakt gebruik van de term ” doorhalen”:
-op verzoek van de ingeschrevene,
-op grond van een tucht- en/of strafrechtelijke maatregel of
-vanwege het verstrijken van de uiterste herregistratiedatum.
Wanneer er sprake is van een beroepsverbod, opgelegd door een Nederlandse of buitenlandse rechter, dan is de doorhaling als zodanig terug te vinden  in het overzicht van zorgverleners aan wie een maatregel of bevel is opgelegd, zie www.bigregister.nl.
Doorhaling in het BIG-register betekent dat de zorgverlener in Nederland niet mag werken in zijn beroep. Dit houdt niet in dat hij het beroep niet mag uitvoeren in het buitenland.

T:  BIG-informatielijn 0900-8998225  vanuit het buitenland, ook vanuit Nederland 0031 (0)70-3406600
F:  0031 (0) 70-3405966 E:  info@bigregister.nl W: http://www.bigregister.nl

Internationale Zwarte Lijsten

    • sst.dk, zorgverleners Denemarken
    • sak.no, zorgverleners Noorwegen

Zepeda Cambronero, E.R.

Naam
E.R. Zepeda Cambronero
Geslacht
Man
BIG-nummer
69025098516
Beroepsgroep
Psychotherapeuten
BIG-nummer
99025098501
Beroepsgroep
Artsen
Beperking BIG-register
De inschrijving in het register van psychotherapeuten is per 11 maart 2008 doorgehaald.
Beperking BIG-register
De inschrijving in het register van artsen is per 11 maart 2008 doorgehaald.

Zepeda Cambronero, Murat

Tandarts Murat Zepeda Cambronero mag sinds 17 maart 2015 zijn beroep niet meer uitvoeren en zijn registratie in het BIG-register is doorgehaald.

Ziani, M.

Naam
M. Ziani
Geslacht
Man
BIG-nummer
19911023330
Beroepsgroep
Verpleegkundigen
Beperking
Bij de inschrijving in het register van verpleegkundigen is per 25 februari 2015 aangetekend dat deze zorgverlener een berisping is opgelegd. De maatregel is opgelegd vanwege: grensoverschrijdend gedrag.
Datum maatregel
25-02-2015

Zijlstra, S.

Naam
S. Zijlstra
Geslacht
Man
BIG-nummer
49025149601
Beroepsgroep
Artsen
Specialisme
Huisartsgeneeskunde (huisarts)
Beperking BIG-register
Bij de inschrijving in het register van artsen is per 21 januari 2015 aangetekend dat deze zorgverlener een berisping is opgelegd. De maatregel is opgelegd vanwege: geen of onvoldoende zorgverlening en onjuiste behandeling/verkeerde diagnose.
Datum maatregel
21-01-2015

Zijlstra, T.

Oud-directeur Medisch Spectrum Twente en arts. Keurde vertrekregeling met bonus van 250.000 euro aan Dr. Jansen Steur goed.

Zimmermann, N.J.

Naam
N.J. Zimmermann
Geslacht
Man
BIG-nummer
29050119325
Beroepsgroep
Gz-psychologen
Beperking BIG-register
Bij de inschrijving in het register van Gz-psychologen is per 31 augustus 2012 aangetekend dat deze zorgverlener een berisping is opgelegd. De maatregel is opgelegd vanwege: afgifte van een onjuiste verklaring of rapport.
Datum maatregel
31-08-2012

Zon, G. J. van

De inschrijving van deze zorgverlener is doorgehaald.
Deze zorgverlener mag niet werken in zijn/haar beroep.
Naam
G. J. van Zon
Geslacht
Man
BIG-nummer
39043285901
Beroepsgroep
Artsen
Beperking
De inschrijving in het register van artsen is per 11 augustus 2015 doorgehaald. De maatregel is opgelegd vanwege: grensoverschrijdend gedrag.
NB: per 29 april 2015 werd de inschrijving in het register van artsen in Engeland doorgehaald,
op basis van besluit van de  Medical Practitioners Tribunal Service (MPTS) , zie beslissing

Zoon, Herman Oliver

Deze ex-huisarts heeft vele procedures gevoerd om zijn schorsing als arts- wegens grove onkunde- ongedaan te maken, tevergeefs.
Het is onaanvaardbaar dat hij ondanks zijn schorsing in Nederland, 20 jaar in Spanje zich als arts heeft voorgedaan en op deze manier patiënten mogelijk onzorgvuldig behandeld heeft, zie hieronder.
De Inspecties van Gezondheidszorg van Nederland en Spanje zijn hiervoor mede-verantwoordelijk.

Huisarts Herman Zoon: kreeg waarschuwingen, berisping en schorsing
4 december 2015 – Bron: nrc.nl

Deze ex-huisarts heeft vele procedures gevoerd om zijn schorsing als arts- wegens grove onkunde- ongedaan te maken, tevergeefs. Het is onaanvaardbaar dat hij ondanks zijn schorsing in Nederland, 20 jaar in Spanje zich als arts heeft voorgedaan en op deze manier patiënten mogelijk onzorgvuldig behandeld heeft, zie bericht sin-nl.org. De Inspecties van Gezondheidszorg van Nederland… Lees meer »

Geschorste arts Herman Zoon werkt al 20 jaar als dokter aan de Costa Blanca
4 december 2015 – Auteur: Victor Schildkamp – Bron: ad.nl

Toelichting SIN-NL Het betreft dr H.O. Zoon in 1989-1990 werkzaam als huisarts, Ring 117 in Dirksland . Herman Zoon is niet meer geregistreerd als arts en heeft zijn bevoegdheid tot het beoefenen van de geneeskunde, dus te werken als dokter, verloren omdat hij blijk heeft gegeven  van grove onkunde. Medisch tuchtcolleges zijn zeer terughoudend om… Lees meer »

Zuiderwijk, E.N.A.

Naam
E.N.A. Zuiderwijk Eugenius Nicolaas Arnoldus
Geslacht
Man
BIG-nummer
09025116801
Beroepsgroep
Artsen
Specialisme
Huisartsgeneeskunde (huisarts)
Plaats
Maarssen
Aantekening
Bij de inschrijving in het register van artsen is per 30 november 2016 aangetekend dat deze zorgverlener een berisping is opgelegd. De maatregel is opgelegd vanwege: onjuiste behandeling en/of verkeerde diagnose.