Informatie over falende artsen, tandartsen, verpleegkundigen, verloskundigen, psychologen, bestuurders, politici, juristen en rechters

CORONA-VIRUS
Blijf thuis, was uw handen, houd 1,5 meter afstand en houd vol.
SIN-NL wenst u gezondheid, kalmte en sterkte.

Op 25 september 2009, stond de rechtbank Groningen uitdrukkelijk online publicatie van de zwarte lijst toe ECLI:NL:RBGRO:2009:BJ8795,  naar aanleiding van een verzoek van dr Kuks, neuroloog UMCG.
De rechter  gaf ook toestemming aan SIN-NL om neuroloog Kuks UMCG,  zonder tuchtrechtelijke veroordeling, op de zwarte lijst artsen te  handhaven.
Op 24 oktober 2018 bevestigde de rechter opnieuw de rechtmatigheid van www.zwartelijstartsen.nl.
SIN-NL mag E.F. Hillenaar, in 2010 twee keer doorgehaald in het BIG-register als GZ-psycholoog, handhaven op zwartelijstartsen.nl met feitelijke tekstuele toevoegingen.

De website  zwartelijstartsen.com is eigendom van de stichting SIN-NL. Vrijwel alle namen zijn afkomstig van het overzicht van het BIG-register van zorgverleners aan wie een maatregel is opgelegd door tuchtcolleges, het College van Medisch Toezicht , de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd of buitenlandse instanties, , zie www.bigregister.nl. 
Contacteer info at sin-nl.org voor meest actuele situatie over falende zorgverleners oa ivm aangaan relaties met patienten, door tuchtcolleges aangeduid als grensoverschrijdend gedrag.

9 februari 2020: schijn van partijdigheid
Gerechtshof Arnhem verwijst stichting SIN-NL naar Gerechtshof Amsterdam wegens brief president Gerechtshof Arnhem aan Google.

28 augustus 2019:
Google  USA, Californië wraakt met succes rechter raadsheer  Gerechtshof Amsterdam mw mr A. M. A. Verscheure beroep op zwarte lijst rechters en zwarte lijst artsen:
weer juridische erkenning nb door Gerechtshof Den Haag, dus grote  overwinning voor stichting SIN-NL: Raadsheer op zwarte lijst, wraking toegewezen

18 januari 2019:
Partijdige rechter mw mr R.A. Dudok van Heel laat Google bestrafte arts verzwijgen

Advies: kijk ook op de officiële zwarte lijst rechters van de stichting SIN-NL

Op 25 september 2009, stond de rechtbank Groningen uitdrukkelijk online publicatie van de zwarte lijst toe ECLI:NL:RBGRO:2009:BJ8795  naar aanleiding van een verzoek van dr Kuks, neuroloog UMCG.
De rechter  gaf ook toestemming aan SIN-NL om neuroloog Kuks UMCG,  zonder tuchtrechtelijke veroordeling, op de zwarte lijst artsen te  handhaven.
Op 24 oktober 2018 bevestigde de rechter opnieuw de rechtmatigheid van www.zwartelijstartsen.nl.
SIN-NL mag E.F. Hillenaar, in 2010 twee keer doorgehaald in het BIG-register als GZ-psycholoog, handhaven op zwartelijstartsen.nl met feitelijke tekstuele toevoegingen.

Lees kort interview met voorzitter stichting SIN-NL Mr Sophie Hankes
Lees reactie SIN-NL op kritiek op zwartelijstartsen.nl 18 okt 2018

Deze website dient om patiënten te informeren en te beschermen almede om falende zorgverleners alsmede anderen betrokken bij juridische oordeels- of beleidsvorming inzake gezondheidszorg ter verantwoording te roepen.
Deze website is niet bedoeld als leedtoevoeging of schandpaal.

Deze website wordt gepubliceerd in het kader van het algemeen belang, de vrijheid van meningsuiting en persvrijheid en is volledig gebaseerd op feiten en documenten.
SIN-NL houdt zich verre van lichtvaardige en ongefundeerde beschuldigingen.
De inhoud van deze website betreft witte boorden criminaliteit volgens de definitie van Edwin Sutherland.
Let op: tuchtcolleges leggen in minder dan 20 % een maatregel op aan falende zorgverleners en dan meestal een waarschuwing. De namen van falende zorgverleners aan wie een waarschuwing is opgelegd, worden niet gepubliceerd in het overzicht van het BIG-register.

Op 14 januari 2017 introduceerde SIN-NL het begrip sjoemelarts, met als voorbeeld neuroloog J.B.M.Kuks.

29 juni 2017: Minister Schippers besluit tot meer openbaarmakingen Inspectie Gezondheidszorg, in het kader van transparantie, het algemeen belang en het aanzetten tot verbeteren van kwaliteit van prestatie!

Artikel Mr Sophie Hankes, SIN-NL:
Openbaarmaking tuchtstraf maakt zorg beter.

Tuchtcollege 21 maart 2017:
waarschuwing aan P.M.S. Schröder, longarts Tergooiziekenhuis ivm overlijden van Rogier Mooij 21jr

Dr P. M. S. Schröder longarts is verantwoordelijk is voor de dood van Rogier Mooij en kreeg bovenstaande waarschuwing voor het onnodig overlijden van deze 21-jarige jongen….
De grote vraag is: waarom ging longarts Schröder om 17.00 uur naar huis, terwijl hij wist dat Rogier Mooij rond dat tijdstip per ambulance bij zijn ziekenhuis aankwam en  naar zijn afdeling werd gebracht.
Wat was er belangrijker?
Het leven van deze jongen en het leed dat de nabestaanden wordt aangedaan telt niet of nauwelijks….
De onderste steen moet boven.
Er moet helderheid komen over de onnodige dood van Rogier.
Wie waren betrokken, wie waren verantwoordelijk, wie waren nalatig.
Longarts Schröder  hoort zich in sowieso te zetten voor de verbetering van de kwaliteit van zorg en voor verbetering van de positie van slachtoffers van medische fouten en hun nabestaanden.

Deze rechters van het medisch tuchtcollege Amsterdam gaven hem slechts een waarschuwing:
mr. A.A.A.M. Schreuder, voorzitter,
drs. J.I. van der Spoel,
drs. J.J.C.M. Rooijmans – Rietjens
dr. J.P. van der Sluijs, leden – artsen beroepsgenoten,
mr. dr. A. Wilken, lid – jurist,
mr. S.S. van Gijn, secretaris

Let op onderstaande informatie is verstrekt door de BIG-Informatielijn Agentschap CIBG :
De Wet BIG maakt gebruik van de term ” doorhalen”:
-op verzoek van de ingeschrevene,
-op grond van een tucht- en/of strafrechtelijke maatregel of
-vanwege het verstrijken van de uiterste herregistratiedatum.
Wanneer er sprake is van een beroepsverbod, opgelegd door een Nederlandse of buitenlandse rechter, dan is de doorhaling als zodanig terug te vinden  in het overzicht van zorgverleners aan wie een maatregel of bevel is opgelegd, zie www.bigregister.nl.
Doorhaling in het BIG-register betekent dat de zorgverlener in Nederland niet mag werken in zijn beroep. Dit houdt niet in dat hij het beroep niet mag uitvoeren in het buitenland.

T:  BIG-informatielijn 0900-8998225  vanuit het buitenland, ook vanuit Nederland 0031 (0)70-3406600
F:  0031 (0) 70-3405966 E:  info@bigregister.nl W: http://www.bigregister.nl

Internationale Zwarte Lijsten

    • sst.dk, zorgverleners Denemarken
    • sak.no, zorgverleners Noorwegen
    • baddoctordatabase.tumblr.com artsen in USA
  • badhospitaldatabase.tumblr.com ziekenhuizen in USA

Walters, Bernard

Tandarts Bernard Walters mag sinds 8 april 2014 niet langer werkzaam zijn in zijn beroep vanwege: onjuiste declaraties. Zijn registratie in het BIG-register is doorgehaald.

Wammes, Mr. H.

Raadsheer Gerechtshof Arnhem, Albert Cuypstraat 27, Arnhem.
Buurman van voorzitter R-J van der Gaag, voorzitter KNMG:
zie mini docu Leugens van dr Kuks en corrupte rechters  home pagina www.sin-nl.org 6.20-7.33 min.
Verantwoordelijk voor aantoonbaar  onrechtmatige rechterlijke uitspraak ten nadele van slachtoffer medische fout, door negeren van ingediende feiten en documenten in strijd met art 6 EVRM (eerlijk proces) , en art 10 EVRM  (vrijheid van meningsuiting  en persvrijheid).
Zie website www.rechterhenkwammes.info
Lees ook:

GeenDoofpot zet vraagtekens bij sommige zorgverleners

Waar zouden we zijn zonder de medische stand? Nederland staat bekend om zijn hoge niveau van zorgverlening. Dit is een groot goed, waarvoor gestreden mag worden. Hardwerkende, integere zorgprofessionals raken dag in dag uit de levens van iedereen. Wanneer er misstanden aan het licht komen op het gebied van medisch handelen, gaan bij allerlei instanties de alarmbellen rinkelen – en dat is maar goed ook. Maar soms lijkt het erop dat zorgverleners door de mazen glippen, of onvoldoende kritisch bekeken worden. Met alle gevolgen van dien, met name voor slachtoffers van medische fouten. GeenDoofpot gaat hier aandacht aan besteden.

We doen dit in samenwerking met Stichting SIN-NL. Deze Stichting richt zich zowel op het verbeteren van de situatie van slachtoffers van medische fouten (o.a. veroorzaakt door onjuiste diagnostiek en onjuiste behandeling), als op het verminderen van het aantal medische fouten. SIN-NL staat voor: Slachtoffers Iatrogene Nalatigheid-Nederland. Het woord ‘iatrogeen’ betekent letterlijk: ‘veroorzaakt door medisch handelen’. Stichting Geen Doofpot steunt dit initiatief en zal vanaf nu met regelmaat een dubieuze arts in de ‘spotlights’ zetten; om te voorkomen dat doofpotten ontstaan of misstanden worden vergeten. En om patiënten te waarschuwen voor artsen die er wel eens met de pet naar gooien.

Vandaag schenken we aandacht aan de kwestie van Prof. Kuks. Op de eerdergenoemde website lezen we dit over hem: “Neuroloog UMC Groningen. Stelt met opzet onjuiste diagnose. Weigert eerlijke diagnostiek, informatie en herstelbehandeling aan slachtoffer van medische fout. Het betreft de weigering van oa basale diagnostiek zoals meting bloeddruk en pols(hartritme), weigering om verzoek tot advies van collega-arts adequaat te beantwoorden, weigering om twee brieven te beantwoorden, het sturen van foutieve brieven naar collega-artsen en plegen van fraude in het medisch dossier. Publiceerde in strijd met beroepsgeheim medische gegevens over patiënte. Falend neuroloog Kuks beschrijft slachtoffers van medische fouten als indringers in de spreekkamer en besmettelijke zaken die de mensheid schaden, Medisch Contact 27-5-2009.”

Het handelen van Prof. Dr. Kuks zoals dat hier is omschreven wordt ondersteund door dossiers die GeenDoofpot heeft ingezien. De bovengenoemde tekst mocht van de rechter [uitspraak d.d. 25 september 2009] ook gehandhaafd blijven. De website vermeldt daar nog over:
“Op 25 sept. 2009 stond de rechtbank Groningen aan SIN-NL toe om de website zwartelijstartsen.nl online te handhaven en om falend neuroloog Kuks te handhaven op zwartelijstartsen.nl. Deze neuroloog spande verschillende procedures aan tegen Mr Sophie Hankes stichting SIN-NL om de websites met feiten en documenten over zijn falen als arts offline te krijgen. SIN-NL hecht aan het publiceren van de waarheid over de medische fout waardoor Sophie Hankes invalide werd en de kwalijke rol van falend neuroloog Kuks als prominent vertegenwoordiger van de KNMG en zijn zwijgende collega’s. SIN-NL handhaaft publicatie van de websites.”

Bijzonder ‘detail’ is dat rechter Wammes samen met twee andere rechters van het Gerechtshof Arnhem op een gegeven moment Mr. Sophie Hankes persoonlijk veroordeelde tot betaling van een dwangsom van €150.000 voor de website drkuks.com, hoewel de website eigendom is van de stichting SIN-NL. Deze rechter bleek een buurman van de voorzitter van de Artsenfederatie KNMG, die Prof. Kuks in bescherming nam, en wellicht nog steeds neemt. Het bedrag van de dwangsom die Mr. Sophie Hankes maandelijks betaalt (bijna €1.200), vloeit rechtstreeks in de zakken van Prof. Kuks. Hier is volgens Hankes sprake van een arts die geld verdient aan het verzwijgen van een fout van een collega-arts, de Duitse Prof. M. Samii. Op basis van de feiten zoals stichting SIN-NL deze benoemt, hebben we te maken met een arts die profiteert van een doofpot die hij zelf in stand tracht te houden.
Zie voor meer informatie: www.jankuks.com, www.drkuks.com, www.jankuks.nl en www.rechterhenkwammes.info, ini-congress.org, ini-hannover.info, madjidsamiisociety.com, profsamii.de, professorsamii.info, tatagiba.de

Wij hebben nog geen reactie van Prof. Kuks ontvangen.

Wasmann, R.L.

Als huisarts in 2001 en 2007 tot celstraf van enkele jaren en tijdelijke ontzetting uit beroep veroordeeld. Reden:ontucht met kinderen en het bezit van kinderporno. In 2013 nog steeds ingeschreven als arts in het BIG-register. Op 8 jan. 2014 legde regionaal tuchtcollege na klacht van IGZ over veroordeling in 2007 (!) beroepsverbod op. dus uitschrijving uit het BIG-register.
Naam
R.L. Wasmann
Geslacht
Man
BIG-nummer doorgehaald
89024791801
Beroepsgroep
Artsen
Beperking BIG-register
De inschrijving in het register van artsen is per 20 februari 2014 doorgehaald. De maatregel is opgelegd vanwege: grensoverschrijdend gedrag.
Beperking
Bij de inschrijving in het register van artsen is per 7 augustus 2013 een bevoegdheidsbeperkend bevel van de IGZ aangetekend. Het bevel houdt in dat de arts met onmiddellijke ingang geen individuele gezondheidszorg meer mag verlenen aan minderjarigen totdat de rechter zich onherroepelijk heeft uitgesproken. Op 20 februari 2014 is de uitspraak van de rechter onherroepelijk geworden. Het bevel komt daardoor te vervallen.
Begindatum bevel
07-08-2013
Einddatum bevel
20-02-2014
! De inschrijving van deze zorgverlener is doorgehaald. Deze zorgverlener mag niet werken in zijn/haar beroep.

Wassing, J. P. G.

J. P. G. Wassing (Jochem)  cardioloog anno 2016 Maasstadziekenhuis Rotterdam
– tot augustus 2015 IJssellandziekenhuis, Capelle aan de IJssel.

Op 15 maart 2016 veroordeelde het medisch tuchtcollege te Den Haag cardioloog J. P. G. Wassing  in twee afzonderlijke procedures geinitieerd door de nabestaanden van Roos en Juri tot:

Leden van het medisch tuchtcollege t.a.v. Dr. Wassing waren:
mr. L.J. Sarlemijn (voorzitter) en mr. dr. R. P. Wijne (lid-juriste),
dr. R.W. Koster, dr. B. van Ek en dr. J.P van der Sluijs (leden-arts) en bijgestaan door mr. E.C. Zandman (secretaris).

Dr. Wassing heeft 6 weken de tijd om hoger beroep in te stellen en heeft hiervan afgezien.
Ingevolge art 73-1 wet BIG kan alleen een klager die niet-ontvankelijk is verklaard of indien zijn klacht is afgewezen, in hoger beroep gaan.
De nabestaanden van Roos en Juri hebben dus geen recht op hoger beroep!!
Dit is in strijd met art 6 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, het recht op fair trial.

Naam
J.G.P. Wassing (Jochem Gijsbert Pascal)
Geslacht
Man
BIG-nummer
19047185001
Beroepsgroep
Artsen
Specialisme
Cardiologie (cardioloog)
Plaats
Rotterdam
Aantekening
De inschrijving in het register van artsen is per 2 mei 2016 voorwaardelijk geschorst voor de duur van 1 jaar met een proeftijd van 2 jaren.
De zorgverlener moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig maken aan enig handelen of nalaten in strijd met de goede zorg die een cardioloog behoort te betrachten, dan wel in strijd met het belang van de individuele gezondheidszorg.
Ook moet hij aan de volgende bijzondere voorwaarden voldoen:
a. gedurende de proeftijd op aanwijzing en onder toezicht van een door de IGZ aan te wijzen supervisor werken;
b. gedurende de proeftijd specifieke nascholing volgen en de daarbij behorende examens met goed gevolg afleggen, de IGZ binnen 3 maanden vanaf 2 mei 2016 informeren over de keuze van de te volgen cursussen en aan het einde van het nascholingstraject over de behaalde resultaten door overlegging van bewijzen van deelname en certificaten.
De maatregel is opgelegd vanwege: onjuiste behandeling en/of verkeerde diagnose.
Aantekening
Bij de inschrijving in het register van artsen is per 2 mei 2016 aangetekend dat deze zorgverlener een berisping is opgelegd. De maatregel is opgelegd vanwege: onjuiste behandeling en/of verkeerde diagnose.

Lees het doofpotdossier IJssellandziekenhuis afdeling cardiologie.


Roos en Juri stierven door blunders van dezelfde arts: cardioloog  J P G Wassing

Reconstructie: Roos en Juri sterven door blunders van dezelfde arts

Reconstructie: Roos en Juri sterven door blunders van dezelfde arts
Juri, overleden in mei 2015, en Roos, die twee jaar daarvoor stierf.

Door blunderende artsen in het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel zijn Roos (16) en Juri (19) gestorven. Als de missers rond Roos’ dood op tijd waren gemeld, had Juri nog geleefd. Hun ouders vertellen hun verhaal. “Dit is onvergeeflijk.”

Roos was een gezellige meid. De jongste van het gezin, een nakomertje. Ze had veel vriendinnen, was altijd vrolijk, sportief, hield van hockey, had altijd wel iets te kletsen – eigenlijk zoals meisjes van 16 horen te zijn. Maar ze kreeg steeds meer gezondheidsklachten: ze viel flauw, soms was ze ‘even weg’. Haar ouders, John en Annabel Velthoven uit Rotterdam, vertrouwden het niet. “We dachten: dit is niet goed”, vertelt Annabel.

Naar huis gestuurd

Na een paar huisartsbezoeken kwam Roos in mei 2013 bij het IJsselland Ziekenhuis terecht. Een cardioloog gaf opdracht voor het maken van een hartfilmpje door middel van een fietstest. Achteraf zou blijken dat die fietsproef halverwege gestaakt is: Roos werd niet goed, kreeg vlekken voor haar ogen en kon niet doorgaan met fietsen. Maar dat wisten Roos’ ouders toen nog niet. Ook aan Roos is dat nooit verteld. John: “Tijdens die proef hadden bij de dienstdoende cardioloog alle alarmbellen moeten gaan rinkelen, vooral bij zo’n jong meisje.”

Dat gebeurde niet. Roos en haar moeder werden naar huis gestuurd met de mededeling dat ze na tien dagen gebeld zouden worden voor de uitslag. Het was een andere cardioloog die belde, iemand die niet bij de fietstest was geweest. Hij gaf aan dat er enige pieken te zien waren op de uitslag, die duidden op hartritmestoornissen. “Daar schrok ik van”, vertelt haar moeder. “Dat had ik niet verwacht.”

Later op vakantie

Roos zou een scan krijgen. Ongerust vroeg Annabel de arts of het gezin wel op vakantie kon. “We zouden zes weken weggaan. Ik zei nog: als ze eerst de scan moet krijgen, dan gaan we niet, of we gaan later.” Maar dat hoefde niet: er was een wachtlijst. Een derde cardioloog verzekerde de huisarts van het gezin dat Roos gewoon op vakantie kon. Geen probleem. John: “Hij zei: ze kan alles, ook zwemmen. Alles is in orde.”

Dus ging het gezin naar Italië, waar Roos altijd zo graag kwam. Daar liep het mis. Roos was op 22 juli 2013 met vrienden midden op een meer toen haar hart ophield met kloppen. Een hartstilstand. Ze kreeg veel water binnen. Haar vriend bracht haar naar de steiger, waar ze werd gereanimeerd.

Geen woorden voor

“Dat moment is onbeschrijflijk, daar heb je geen woorden voor”, vertelt haar moeder. “Ze zag heel grauw, we wisten meteen: dit is niet goed. Dan raak je in shock en word je paniekerig.” John: “Dit doemscenario gun je je ergste vijanden niet. En ik kon niets doen op dat moment. Dat vond ik nog het moeilijkste.”

Vier dagen lag het meisje op de intensive care in Italië. Ze had het te lang zonder zuurstof moeten stellen. Na dagen vol hoop kwam de diagnose keihard binnen: Roos is hersendood.

“Als je zoiets hoort, ga je tegen de vlakte”, vertelt John. Roos’ ouders snappen het niet: de arts had gezegd dat ze op vakantie kon. Dat ze zich geen zorgen hoefde te maken. En nu is ze er niet meer. John: “De artsen hebben geblunderd, zij hadden ons nooit op vakantie mogen sturen.”

‘Dit is niet pluis’

De eerste weken na de begrafenis waren Roos’ ouders vooral bezig met ‘de batterij weer opladen’. Daarna werden ze strijdlustig: ze vroegen het medisch dossier van hun dochter op. “We hadden al snel het idee: dit is niet pluis.”

Na de dossieraanvraag kreeg het gezin een brief van het ziekenhuis. De strekking: ze vonden het heel erg wat er was gebeurd, en ze konden zich voorstellen dat de familie nog vragen had. “Ze nodigden ons uit voor een gesprek. Dat was voor ons té toevallig: eerst vragen we het dossier op, daarna krijgen we deze brief. Voor ons kwam die te laat. Ze hadden direct na Roos’ overlijden moeten zeggen: er zijn dingen fout gegaan, kunnen we erover praten?”

Onder de pet houden

John en Annabel hadden het idee dat het ziekenhuis ‘dingen onder de pet wilde houden’. “De fietsproef die was afgebroken, zat niet in het dossier dat wij kregen.” Annabel: “Ze hebben gewoon niets met die proef gedaan.”

Een specialist van het AMC testte na Roos’ dood haar bloed. De échte diagnose: CPVT, een stoornis waarbij het lichaam een stofje aanmaakt bij fysieke of emotionele inspanning, waardoor het hart op hol slaat en daardoor stopt. “Als de artsen wél naar die fietsproef hadden gekeken, dan had Roos hier nog naast ons gezeten”, zegt Annabel. “Dan had ze bètablokkers of een ingebouwde defibrillator gekregen. Met CPVT kun je gewoon oud worden.”

John: “Ze hebben niet goed gehandeld, en het gevolg is dat je dochter er niet meer is. Dan word je boos.”

Tik op de vingers

Het echtpaar liet het er niet bij zitten en spande een tuchtzaak aan. De tuchtrechter deed uitspraak en gaf alle vier de artsen een tik op de vingers voor het niet juist medisch handelen.

De zwaarste straf ging naar de cardioloog die in een brief naar de huisarts schreef dat hij Roos medicijnen had voorgeschreven terwijl hij dat niet had gedaan en naar de cardioloog die niet naar de fietsproef heeft gekeken.

De ouders begrijpen niet hoe het mogelijk is dat er zulke fouten zijn gemaakt en dat drie van de vier artsen nog werkzaam zijn als cardioloog, van wie twee nog steeds in het IJsselland Ziekenhuis en één in een ander ziekenhuis. Annabel: “Het is een lachertje. Ze gaan door alsof er niks is gebeurd, terwijl wij levenslang hebben. We hebben het hier niet over een broodje bij de bakker dat verkeerd is gebakken: het gaat hier om een mensenleven.”

Nóg een patiënt

Niet één mensenleven, maar twee. Het IJsselland Ziekenhuis liet namelijk na een calamiteitenmelding te doen bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Terwijl het ziekenhuis wettelijk verplicht is om binnen drie dagen melding te maken van de gemiste diagnose.

Daardoor konden de cardiologen doorgaan met hun werk. Zo kwam Juri in februari 2014 bij hen terecht. Een jongen die vol in het leven stond, van sporten, muziek maken en koken hield. Hij studeerde econometrie aan de Erasmusuniversiteit.

In 2011 meldde hij zich voor het eerst in het IJsselland Ziekenhuis. Juri had hartkloppingen, zag zwart voor de ogen en had last van steken op de borst. Op de uitdraai van een hartfilmpje stond dat Juri leed aan een ernstige hartkwaal: het WPW-syndroom. De cardioloog – dezelfde die Roos’ afwijking miste – zag het niet. Hij ging ervan uit dat de jongen leed aan een andere kwaal. Onschuldiger. Juri werd naar huis gestuurd: hij mocht over drie jaar terugkomen.

Fietsproef en hartfilmpje

Dat was dus in februari 2014. De 19-jarige jongen kreeg een fietsproef en een hartfilmpje. De cardioloog bleef bij zijn eerdere diagnose. “Je hoeft niet meer terug te komen voor een volgende controle bij de cardioloog”, kreeg hij te horen.

Maar ook bij Juri ging het helemaal mis. In mei 2015 viel hij tijdens een college van zijn stoel. Na anderhalf uur werd de reanimatie gestaakt: hij overleed aan de gevolgen van de hartstoornis WPW-syndroom. De stoornis die de arts over het hoofd zag. “Ik wilde het niet geloven toen ik het hoorde”, vertelt Sergei, Juri’s vader. “Hij had geen klachten en we dachten dat hij in goede handen was bij de cardioloog.”

Zwart op wit

Juri’s vader vroeg het medisch dossier op. Hij zag op de eerste pagina al wat voor afwijking zijn zoon had. “Je hoefde niet medisch opgeleid te zijn om te snappen wat daar stond”, zegt hij. “De diagnose stond er zwart op wit. De cardioloog heeft het niet serieus genomen. Als er op tijd iets met die diagnose was gedaan, had Juri door een simpele operatie gewoon kunnen leven.”

Sergei voelde zich leeg. Wist niet wat hij moest doen, waar hij hulp moest gaan zoeken. “Het is niet in woorden te omschrijven hoe teleurgesteld je bent in alles.” Op internet las Sergei over de zaak van Roos, waar dezelfde cardioloog bij betrokken was. “Dat ze haar overlijden niet binnen drie dagen hebben gemeld, vind ik misdadig. Het heeft de grootste gevolgen gehad voor onze zoon. Als de missers na het overlijden van Roos hadden toegegeven, waren er maatregelen genomen. Dan had mijn zoon nog geleefd. Zulke fouten mogen niet gebeuren.”

Andere mensen beschadigen

De straffen die de artsen hebben gekregen, vindt hij, net als de ouders van Roos, ‘niet voldoende’. “De cardioloog die Juri’s diagnose miste, werkt nu in een ander ziekenhuis. Ik vind dat ongelooflijk, en dan druk ik het nog zachtjes uit: hij kan gewoon andere mensen beschadigen. Hij krijgt twee jaar begeleiding, als hij in die jaren niets fout heeft gedaan, mag hij weer ‘gewoon’ aan de slag. Dat kán gewoon niet. En wie zegt mij dat, als hij een fout maakt in die twee jaar, dat gemeld wordt?”


Juri (midden) met zijn band.

Sergei diende, net als de ouders van Roos, een klacht in bij de tuchtrechter tegen de cardioloog die Juri behandelde en is daar nu een jaar mee bezig. Hij wil dat de cardioloog uit zijn ambt wordt gezet en dat er een gedegen, extern onderzoek komt naar de dood van zijn zoon. “Het ziekenhuis deed een intern onderzoek, dat vind ik niet genoeg. Deze man heeft een onvergeeflijke fout gemaakt. Een cardioloog die geen hartfilmpjes kan lezen, mag wat mij betreft nooit meer werken.”

Volgens Sergei heeft het IJsselland Ziekenhuis ook gefaald. Het ziekenhuis heeft wel maatregelen genomen om de zorg voor kinderen met hartklachten te verbeteren. Maar het heeft de cardioloog niet verplicht om zich te laten bijscholen op de hartkwaal die Juri had. “Ook volwassen patiënten kunnen die hartkwaal hebben volgens de tuchtrechter en ik vind het onbegrijpelijk dat het ziekenhuis deze volwassen patiënten nog door hem heeft laten behandelen terwijl deze arts onvakkundig is.”

“Ik wil voorkomen dat andere mensen hun familielid moeten verliezen door fouten van de artsen. Door een slordigheid van een arts zijn twee kinderen overleden. Dat is zo onwerkelijk.”

Dood Juri had voorkomen kunnen worden

Ook de vader van Roos is ervan overtuigd: “De dood van Juri had voorkomen kunnen worden als er in het ziekenhuis op tijd was ingegrepen na Roos’ overlijden.” Haar moeder noemt het ‘onbeschrijflijk’. “Dat zoiets kan gebeuren.”

De ouders van Juri zijn vol verdriet. Ze kunnen nog steeds niet aanvaarden één jaar na zijn dood dat hun kind er niet meer is. Zijn humor en warmte wordt steeds meer gemist.

John en Annabel denken nog iedere dag aan hun dochter Roos. Het verdriet wordt niet minder. “Er zijn zo veel momenten dat we haar missen. Laatst nog, op de bruiloft van onze oudste dochter. En er is geen reuring meer in huis, geen leven meer.”

Reactie IJsselland Ziekenhuis:

Het IJsselland Ziekenhuis en de cardioloog zeggen dat ze de gemiste diagnose bij Roos direct na haar overlijden hadden moeten melden bij de inspectie. Of dat het overlijden van Juri had voorkomen, laten ze in het midden. De cardioloog realiseert zich dat hij zijn fouten nooit meer kan herstellen. Hij zegt dat hij nog dagelijks bezig is met er wat is gebeurd en probeert van zijn fouten te leren. Het ziekenhuis heeft voor het niet-melden van de calamiteit een waarschuwing opgelegd gekregen van de inspectie. De tuchtrechter heeft de cardioloog een berisping en een voorwaardelijke schorsing van een jaar opgelegd.

Meer op rtlnieuws.nl:

Wattel, Mr. H.L.

Gerechtshof Arnhem.

Verantwoordelijk voor aantoonbaar  onrechtmatige rechterlijke uitspraak ten nadele van slachtoffer medische fout, door negeren van ingediende feiten en documenten.

Wee, Stanley Emmanuel Seng Chiang

Tandarts Stanley Emmanuel Seng Chiang Wee mag sinds 24 oktober 2014 niet langer werkzaam zijn in zijn beroep vanwege misbruik van opiumwetmiddelen. Zijn registratie in het BIG-register is doorgehaald.

Weeda, W.C. (Peter)

Sinds 2005 lid van de Raad van Toezicht Maasstadziekenhuis tot 17 augustus 2011. Medeverantwoordelijk voor 28 doden en 1800 besmette patienten door Klebsiella-bacterie. Per 17 augustus 2011 benoemd tot interim-bestuurder als vervanger van directeur Paul Smits. In strijd met Zorgbrede Governancecode.

Weij, L.P. van der

Naam
Weij, L.P. van der Leo Peter
Geslacht
Man
BIG-nummer
29024883901
Beroepsgroep
Artsen
Specialisme
Plastische chirurgie (plastisch chirurg)
Werkzaam
Boerhaave kliniek Amsterdam
Woonplaats
Oosterbeek
Aantekening
De inschrijving in het register van artsen is per 24 januari 2017 voorwaardelijk geschorst voor de duur van 6 weken met een proeftijd van één jaar. De proeftijd is ingegaan op 24 januari 2017 en loopt tot en met 23 januari 2018.
De zorgverlener moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
Deze zorgverlener mag zich binnen de proeftijd van één jaar niet schuldig maken aan enig handelen of nalaten dat in strijd is met de goede zorg die deze zorgverlener als chirurg behoort te betrachten dan wel in strijd is met het belang van de individuele gezondheidszorg.
De maatregel is opgelegd vanwege: verstrekking van onvoldoende informatie en onvolledige dossiervorming, zie uitspraak Centraal Tuchtcollege

Eigen website: www.drvanderweij.nl

Weinzierl, M.

Medisch specialist Aken. Weigert eerlijke informatie, diagnostiek en herstelbehandeling aan slachtoffer medische fout.

Arzt Aachen. Verweigert adequate Diagnostiek, ehrliche Information und adequate Behandlung an medizingeschädigtet Patient

Werf, G.M.H. van der

Naam
G.M.H. van der Werf
Geslacht
Vrouw
BIG-nummer
99025880616
Beroepsgroep
Psychotherapeuten
Beperking
Bij de inschrijving in het register van psychotherapeuten is per 17 december 2014 aangetekend dat deze zorgverlener een berisping is opgelegd. De maatregel is opgelegd vanwege: onjuiste behandeling/verkeerde diagnose.
Datum maatregel
17-12-2014