Informatie over falende artsen, tandartsen, verpleegkundigen, verloskundigen, psychologen, bestuurders, politici, juristen en rechters

CORONA-VIRUS
Blijf thuis, was uw handen, houd 1,5 meter afstand en houd vol.
SIN-NL wenst u gezondheid, kalmte en sterkte.

NIEUWS: GERECHTSHOF AMSTERDAM KIEST VOOR VRIJHEID VAN MENINGSUITING VAN GOOGLE OVER FALENDE ARTS 

Op 25 september 2009, stond de rechtbank Groningen uitdrukkelijk online publicatie van de zwarte lijst toe ECLI:NL:RBGRO:2009:BJ8795,  naar aanleiding van een verzoek van dr Kuks, neuroloog UMCG.
De rechter  gaf ook toestemming aan SIN-NL om neuroloog Kuks UMCG,  zonder tuchtrechtelijke veroordeling, op de zwarte lijst artsen te  handhaven.
Op 24 oktober 2018 bevestigde de rechter opnieuw de rechtmatigheid van www.zwartelijstartsen.nl.
SIN-NL mag E.F. Hillenaar, in 2010 twee keer doorgehaald in het BIG-register als GZ-psycholoog, handhaven op zwartelijstartsen.nl met feitelijke tekstuele toevoegingen.

De website  zwartelijstartsen.com is eigendom van de stichting SIN-NL. Vrijwel alle namen zijn afkomstig van het overzicht van het BIG-register van zorgverleners aan wie een maatregel is opgelegd door tuchtcolleges, het College van Medisch Toezicht , de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd of buitenlandse instanties, , zie www.bigregister.nl. 
Contacteer info at sin-nl.org voor meest actuele situatie over falende zorgverleners oa ivm aangaan relaties met patienten, door tuchtcolleges aangeduid als grensoverschrijdend gedrag.

9 februari 2020: schijn van partijdigheid
Gerechtshof Arnhem verwijst stichting SIN-NL naar Gerechtshof Amsterdam wegens brief president Gerechtshof Arnhem aan Google.

28 augustus 2019:
Google  USA, Californië wraakt met succes rechter raadsheer  Gerechtshof Amsterdam mw mr A. M. A. Verscheure beroep op zwarte lijst rechters en zwarte lijst artsen:
weer juridische erkenning nb door Gerechtshof Den Haag, dus grote  overwinning voor stichting SIN-NL: Raadsheer op zwarte lijst, wraking toegewezen

18 januari 2019:
Partijdige rechter mw mr R.A. Dudok van Heel laat Google bestrafte arts verzwijgen

Advies: kijk ook op de officiële zwarte lijst rechters van de stichting SIN-NL

Op 25 september 2009, stond de rechtbank Groningen uitdrukkelijk online publicatie van de zwarte lijst toe ECLI:NL:RBGRO:2009:BJ8795  naar aanleiding van een verzoek van dr Kuks, neuroloog UMCG.
De rechter  gaf ook toestemming aan SIN-NL om neuroloog Kuks UMCG,  zonder tuchtrechtelijke veroordeling, op de zwarte lijst artsen te  handhaven.
Op 24 oktober 2018 bevestigde de rechter opnieuw de rechtmatigheid van www.zwartelijstartsen.nl.
SIN-NL mag E.F. Hillenaar, in 2010 twee keer doorgehaald in het BIG-register als GZ-psycholoog, handhaven op zwartelijstartsen.nl met feitelijke tekstuele toevoegingen.

Lees kort interview met voorzitter stichting SIN-NL Mr Sophie Hankes
Lees reactie SIN-NL op kritiek op zwartelijstartsen.nl 18 okt 2018

Deze website dient om patiënten te informeren en te beschermen almede om falende zorgverleners alsmede anderen betrokken bij juridische oordeels- of beleidsvorming inzake gezondheidszorg ter verantwoording te roepen.
Deze website is niet bedoeld als leedtoevoeging of schandpaal.

Deze website wordt gepubliceerd in het kader van het algemeen belang, de vrijheid van meningsuiting en persvrijheid en is volledig gebaseerd op feiten en documenten.
SIN-NL houdt zich verre van lichtvaardige en ongefundeerde beschuldigingen.
De inhoud van deze website betreft witte boorden criminaliteit volgens de definitie van Edwin Sutherland.
Let op: tuchtcolleges leggen in minder dan 20 % een maatregel op aan falende zorgverleners en dan meestal een waarschuwing. De namen van falende zorgverleners aan wie een waarschuwing is opgelegd, worden niet gepubliceerd in het overzicht van het BIG-register.

Op 14 januari 2017 introduceerde SIN-NL het begrip sjoemelarts, met als voorbeeld neuroloog J.B.M.Kuks.

29 juni 2017: Minister Schippers besluit tot meer openbaarmakingen Inspectie Gezondheidszorg, in het kader van transparantie, het algemeen belang en het aanzetten tot verbeteren van kwaliteit van prestatie!

Artikel Mr Sophie Hankes, SIN-NL:
Openbaarmaking tuchtstraf maakt zorg beter.

Tuchtcollege 21 maart 2017:
waarschuwing aan P.M.S. Schröder, longarts Tergooiziekenhuis ivm overlijden van Rogier Mooij 21jr

Dr P. M. S. Schröder longarts is verantwoordelijk is voor de dood van Rogier Mooij en kreeg bovenstaande waarschuwing voor het onnodig overlijden van deze 21-jarige jongen….
De grote vraag is: waarom ging longarts Schröder om 17.00 uur naar huis, terwijl hij wist dat Rogier Mooij rond dat tijdstip per ambulance bij zijn ziekenhuis aankwam en  naar zijn afdeling werd gebracht.
Wat was er belangrijker?
Het leven van deze jongen en het leed dat de nabestaanden wordt aangedaan telt niet of nauwelijks….
De onderste steen moet boven.
Er moet helderheid komen over de onnodige dood van Rogier.
Wie waren betrokken, wie waren verantwoordelijk, wie waren nalatig.
Longarts Schröder  hoort zich in sowieso te zetten voor de verbetering van de kwaliteit van zorg en voor verbetering van de positie van slachtoffers van medische fouten en hun nabestaanden.

Deze rechters van het medisch tuchtcollege Amsterdam gaven hem slechts een waarschuwing:
mr. A.A.A.M. Schreuder, voorzitter,
drs. J.I. van der Spoel,
drs. J.J.C.M. Rooijmans – Rietjens
dr. J.P. van der Sluijs, leden – artsen beroepsgenoten,
mr. dr. A. Wilken, lid – jurist,
mr. S.S. van Gijn, secretaris

Let op onderstaande informatie is verstrekt door de BIG-Informatielijn Agentschap CIBG :
De Wet BIG maakt gebruik van de term ” doorhalen”:
-op verzoek van de ingeschrevene,
-op grond van een tucht- en/of strafrechtelijke maatregel of
-vanwege het verstrijken van de uiterste herregistratiedatum.
Wanneer er sprake is van een beroepsverbod, opgelegd door een Nederlandse of buitenlandse rechter, dan is de doorhaling als zodanig terug te vinden  in het overzicht van zorgverleners aan wie een maatregel of bevel is opgelegd, zie www.bigregister.nl.
Doorhaling in het BIG-register betekent dat de zorgverlener in Nederland niet mag werken in zijn beroep. Dit houdt niet in dat hij het beroep niet mag uitvoeren in het buitenland.

T:  BIG-informatielijn 0900-8998225  vanuit het buitenland, ook vanuit Nederland 0031 (0)70-3406600
F:  0031 (0) 70-3405966 E:  info@bigregister.nl W: http://www.bigregister.nl

Internationale Zwarte Lijsten

    • sst.dk, zorgverleners Denemarken
    • sak.no, zorgverleners Noorwegen
    • baddoctordatabase.tumblr.com artsen in USA
  • badhospitaldatabase.tumblr.com ziekenhuizen in USA

Wattel, Mr. H.L.

Gerechtshof Arnhem.

Verantwoordelijk voor aantoonbaar  onrechtmatige rechterlijke uitspraak ten nadele van slachtoffer medische fout, door negeren van ingediende feiten en documenten.

Wee, Stanley Emmanuel Seng Chiang

Tandarts Stanley Emmanuel Seng Chiang Wee mag sinds 24 oktober 2014 niet langer werkzaam zijn in zijn beroep vanwege misbruik van opiumwetmiddelen. Zijn registratie in het BIG-register is doorgehaald.

Weeda, W.C. (Peter)

Sinds 2005 lid van de Raad van Toezicht Maasstadziekenhuis tot 17 augustus 2011. Medeverantwoordelijk voor 28 doden en 1800 besmette patienten door Klebsiella-bacterie. Per 17 augustus 2011 benoemd tot interim-bestuurder als vervanger van directeur Paul Smits. In strijd met Zorgbrede Governancecode.

Weideveld, D.

Naam
D. Weideveld
Geslacht
Man
BIG-nummer
29915706730
Beroep
Verpleegkundige
Maatregel
De inschrijving in het register van verpleegkundigen is per 12 november 2020 voorwaardelijk geschorst voor de duur van zes maanden met een proeftijd van twee jaren. De proeftijd is ingegaan op 12 november 2020 en loopt tot 12 november 2022. Deze zorgverlener dient zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig te maken aan enig handelen of nalaten dat in strijd is met de goede zorg die hij als verpleegkundige behoort te betrachten dan wel in strijd is met het belang van de individuele gezondheidszorg. Daarnaast dient deze zorgverlener zich als bijzondere voorwaarde binnen twee maanden na de datum van onherroepelijk worden van het desbetreffende oordeel, te weten 12 november 2020, opnieuw onder behandeling te hebben gesteld van een BIG-geregistreerd Gz-psycholoog of psychotherapeut, waarbij de behandeling is gericht op bewustwording van het thema afstand en nabijheid en het overschrijden van de persoonlijke en professionele grenzen binnen of vlak na een behandelrelatie en het herkennen van signalen die mogelijk leiden tot overschrijding van de professionele grenzen, voor de frequentie en duur die deze behandelaar – binnen de gestelde proeftijd – noodzakelijk acht.
De maatregel is opgelegd vanwege: grensoverschrijdend gedrag.

Weij, L.P. van der

Naam
Weij, L.P. van der Leo Peter
Geslacht
Man
BIG-nummer
29024883901
Beroepsgroep
Artsen
Specialisme
Plastische chirurgie (plastisch chirurg)
Werkzaam
Boerhaave kliniek Amsterdam
Woonplaats
Oosterbeek
Aantekening
De inschrijving in het register van artsen is per 24 januari 2017 voorwaardelijk geschorst voor de duur van 6 weken met een proeftijd van één jaar. De proeftijd is ingegaan op 24 januari 2017 en loopt tot en met 23 januari 2018.
De zorgverlener moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
Deze zorgverlener mag zich binnen de proeftijd van één jaar niet schuldig maken aan enig handelen of nalaten dat in strijd is met de goede zorg die deze zorgverlener als chirurg behoort te betrachten dan wel in strijd is met het belang van de individuele gezondheidszorg.
De maatregel is opgelegd vanwege: verstrekking van onvoldoende informatie en onvolledige dossiervorming, zie uitspraak Centraal Tuchtcollege

Eigen website: www.drvanderweij.nl

Weinzierl, M.

Medisch specialist Aken. Weigert eerlijke informatie, diagnostiek en herstelbehandeling aan slachtoffer medische fout.

Arzt Aachen. Verweigert adequate Diagnostiek, ehrliche Information und adequate Behandlung an medizingeschädigtet Patient

Werf, G.M.H. van der

Naam
G.M.H. van der Werf
Geslacht
Vrouw
BIG-nummer
99025880616
Beroepsgroep
Psychotherapeuten
Beperking
Bij de inschrijving in het register van psychotherapeuten is per 17 december 2014 aangetekend dat deze zorgverlener een berisping is opgelegd. De maatregel is opgelegd vanwege: onjuiste behandeling/verkeerde diagnose.
Datum maatregel
17-12-2014

Werf, P. R.

Naam
P.R. van der Werf, Paul Robert
Geslacht
Man
BIG-nummer
09024843601
Beroepsgroep
Artsen
Specialisme
Interne geneeskunde (internist)
Plaats
Gasselte
Aantekening
Bij de inschrijving in het register van artsen is per 15 november 2016 aangetekend dat deze zorgverlener een berisping is opgelegd. De maatregel is opgelegd vanwege: onheuse bejegening.

West, R. L.

Maag-darm-leverarts in Sint Franciscusgasthuis, Rotterdam. Weigerde onderzoek en informatie aan slachtoffer van medische fout in strijd met ethische, professionele en wettelijke zorgplicht.

Westhoff, Th.

Naam
Westhoff, Theodorus
Geslacht
Man
BIG-nummer
19036597430
Beroep
Verpleegkundige
Plaats

Sneek
Maatregel
De inschrijving in het register van verpleegkundigen is per 31 mei 2018 voorwaardelijk geschorst voor de duur van zes maanden met een proeftijd van twee jaar.
De proeftijd is ingegaan op 31 mei 2018 en loopt tot 31 mei 2020.
Deze zorgverlener moet, binnen de aangegeven proeftijd, de volgende voorwaarden nagekomen zijn:
-hij dient zich onder behandeling te stellen bij een gz-psycholoog of psychotherapeut, waarbij de behandeling is gericht op bewustwording van het thema overschrijden van persoonlijke en professionele grenzen binnen een behandelrelatie, voor de frequentie en duur die deze behandelaar noodzakelijk acht; -hij dient opgave te doen van de persoon van deze behandelaar aan de Inspectie en deze ervan in kennis te stellen dat de Inspectie bij de behandelaar informatie kan inwinnen over de aard, globale inhoud, voortgang en frequentie van de behandeling en aan de behandelaar toestemming te geven om deze informatie aan de Inspectie te verstrekken;
-hij dient de Inspectie schriftelijk te laten weten wanneer de psychologische behandeling met instemming van de gz-psycholoog of psychotherapeut is voltooid, welke brief of verklaring door de gz-psycholoog of psychotherapeut mede ondertekend dient te worden ten bewijze van zijn instemming daarmee.
De maatregel is opgelegd vanwege: grensoverschrijdend gedrag.