Informatie over falende artsen, tandartsen, verpleegkundigen, verloskundigen, psychologen, bestuurders, politici, juristen en rechters

CORONA-VIRUS
Blijf thuis, was uw handen, houd 1,5 meter afstand en houd vol.
SIN-NL wenst u gezondheid, kalmte en sterkte.

NIEUWS: GERECHTSHOF AMSTERDAM KIEST VOOR VRIJHEID VAN MENINGSUITING VAN GOOGLE OVER FALENDE ARTS 

Op 25 september 2009, stond de rechtbank Groningen uitdrukkelijk online publicatie van de zwarte lijst toe ECLI:NL:RBGRO:2009:BJ8795,  naar aanleiding van een verzoek van dr Kuks, neuroloog UMCG.
De rechter  gaf ook toestemming aan SIN-NL om neuroloog Kuks UMCG,  zonder tuchtrechtelijke veroordeling, op de zwarte lijst artsen te  handhaven.
Op 24 oktober 2018 bevestigde de rechter opnieuw de rechtmatigheid van www.zwartelijstartsen.nl.
SIN-NL mag E.F. Hillenaar, in 2010 twee keer doorgehaald in het BIG-register als GZ-psycholoog, handhaven op zwartelijstartsen.nl met feitelijke tekstuele toevoegingen.

De website  zwartelijstartsen.com is eigendom van de stichting SIN-NL. Vrijwel alle namen zijn afkomstig van het overzicht van het BIG-register van zorgverleners aan wie een maatregel is opgelegd door tuchtcolleges, het College van Medisch Toezicht , de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd of buitenlandse instanties, , zie www.bigregister.nl. 
Contacteer info at sin-nl.org voor meest actuele situatie over falende zorgverleners oa ivm aangaan relaties met patienten, door tuchtcolleges aangeduid als grensoverschrijdend gedrag.

9 februari 2020: schijn van partijdigheid
Gerechtshof Arnhem verwijst stichting SIN-NL naar Gerechtshof Amsterdam wegens brief president Gerechtshof Arnhem aan Google.

28 augustus 2019:
Google  USA, Californië wraakt met succes rechter raadsheer  Gerechtshof Amsterdam mw mr A. M. A. Verscheure beroep op zwarte lijst rechters en zwarte lijst artsen:
weer juridische erkenning nb door Gerechtshof Den Haag, dus grote  overwinning voor stichting SIN-NL: Raadsheer op zwarte lijst, wraking toegewezen

18 januari 2019:
Partijdige rechter mw mr R.A. Dudok van Heel laat Google bestrafte arts verzwijgen

Advies: kijk ook op de officiële zwarte lijst rechters van de stichting SIN-NL

Op 25 september 2009, stond de rechtbank Groningen uitdrukkelijk online publicatie van de zwarte lijst toe ECLI:NL:RBGRO:2009:BJ8795  naar aanleiding van een verzoek van dr Kuks, neuroloog UMCG.
De rechter  gaf ook toestemming aan SIN-NL om neuroloog Kuks UMCG,  zonder tuchtrechtelijke veroordeling, op de zwarte lijst artsen te  handhaven.
Op 24 oktober 2018 bevestigde de rechter opnieuw de rechtmatigheid van www.zwartelijstartsen.nl.
SIN-NL mag E.F. Hillenaar, in 2010 twee keer doorgehaald in het BIG-register als GZ-psycholoog, handhaven op zwartelijstartsen.nl met feitelijke tekstuele toevoegingen.

Lees kort interview met voorzitter stichting SIN-NL Mr Sophie Hankes
Lees reactie SIN-NL op kritiek op zwartelijstartsen.nl 18 okt 2018

Deze website dient om patiënten te informeren en te beschermen almede om falende zorgverleners alsmede anderen betrokken bij juridische oordeels- of beleidsvorming inzake gezondheidszorg ter verantwoording te roepen.
Deze website is niet bedoeld als leedtoevoeging of schandpaal.

Deze website wordt gepubliceerd in het kader van het algemeen belang, de vrijheid van meningsuiting en persvrijheid en is volledig gebaseerd op feiten en documenten.
SIN-NL houdt zich verre van lichtvaardige en ongefundeerde beschuldigingen.
De inhoud van deze website betreft witte boorden criminaliteit volgens de definitie van Edwin Sutherland.
Let op: tuchtcolleges leggen in minder dan 20 % een maatregel op aan falende zorgverleners en dan meestal een waarschuwing. De namen van falende zorgverleners aan wie een waarschuwing is opgelegd, worden niet gepubliceerd in het overzicht van het BIG-register.

Op 14 januari 2017 introduceerde SIN-NL het begrip sjoemelarts, met als voorbeeld neuroloog J.B.M.Kuks.

29 juni 2017: Minister Schippers besluit tot meer openbaarmakingen Inspectie Gezondheidszorg, in het kader van transparantie, het algemeen belang en het aanzetten tot verbeteren van kwaliteit van prestatie!

Artikel Mr Sophie Hankes, SIN-NL:
Openbaarmaking tuchtstraf maakt zorg beter.

Tuchtcollege 21 maart 2017:
waarschuwing aan P.M.S. Schröder, longarts Tergooiziekenhuis ivm overlijden van Rogier Mooij 21jr

Dr P. M. S. Schröder longarts is verantwoordelijk is voor de dood van Rogier Mooij en kreeg bovenstaande waarschuwing voor het onnodig overlijden van deze 21-jarige jongen….
De grote vraag is: waarom ging longarts Schröder om 17.00 uur naar huis, terwijl hij wist dat Rogier Mooij rond dat tijdstip per ambulance bij zijn ziekenhuis aankwam en  naar zijn afdeling werd gebracht.
Wat was er belangrijker?
Het leven van deze jongen en het leed dat de nabestaanden wordt aangedaan telt niet of nauwelijks….
De onderste steen moet boven.
Er moet helderheid komen over de onnodige dood van Rogier.
Wie waren betrokken, wie waren verantwoordelijk, wie waren nalatig.
Longarts Schröder  hoort zich in sowieso te zetten voor de verbetering van de kwaliteit van zorg en voor verbetering van de positie van slachtoffers van medische fouten en hun nabestaanden.

Deze rechters van het medisch tuchtcollege Amsterdam gaven hem slechts een waarschuwing:
mr. A.A.A.M. Schreuder, voorzitter,
drs. J.I. van der Spoel,
drs. J.J.C.M. Rooijmans – Rietjens
dr. J.P. van der Sluijs, leden – artsen beroepsgenoten,
mr. dr. A. Wilken, lid – jurist,
mr. S.S. van Gijn, secretaris

Let op onderstaande informatie is verstrekt door de BIG-Informatielijn Agentschap CIBG :
De Wet BIG maakt gebruik van de term ” doorhalen”:
-op verzoek van de ingeschrevene,
-op grond van een tucht- en/of strafrechtelijke maatregel of
-vanwege het verstrijken van de uiterste herregistratiedatum.
Wanneer er sprake is van een beroepsverbod, opgelegd door een Nederlandse of buitenlandse rechter, dan is de doorhaling als zodanig terug te vinden  in het overzicht van zorgverleners aan wie een maatregel of bevel is opgelegd, zie www.bigregister.nl.
Doorhaling in het BIG-register betekent dat de zorgverlener in Nederland niet mag werken in zijn beroep. Dit houdt niet in dat hij het beroep niet mag uitvoeren in het buitenland.

T:  BIG-informatielijn 0900-8998225  vanuit het buitenland, ook vanuit Nederland 0031 (0)70-3406600
F:  0031 (0) 70-3405966 E:  info@bigregister.nl W: http://www.bigregister.nl

Internationale Zwarte Lijsten

    • sst.dk, zorgverleners Denemarken
    • sak.no, zorgverleners Noorwegen
    • baddoctordatabase.tumblr.com artsen in USA
  • badhospitaldatabase.tumblr.com ziekenhuizen in USA

Wijngaarden, Albertus Arie van

Tandarts Albertus Arie van Wijngaarden mag sinds 2 april 2014 niet langer zijn beroep uitvoeren vanwege: onjuiste behandeling en verkeerde diagnose. Hij is doorgehaald in het BIG-register.

Wildenberg, F.J.H. van den

Naam
F.J.H. van den Wildenberg
Geslacht
Man
BIG-nummer
89046819801
Beroepsgroep
Artsen
Specialisme
Heelkunde (chirurg)
Beperking
Bij de inschrijving in het register van artsen is per 11 december 2013 aangetekend dat deze zorgverlener een berisping is opgelegd. De maatregel is opgelegd vanwege: onjuiste behandeling/verkeerde diagnose.
Datum maatregel
11-12-2013

Wilders, J.L.

Naam
Wilders, Jacobus Laurens
Geslacht
Man
BIG-nummer
79909527501
Beroep
Arts
Specialisme
Huisartsgeneeskunde (huisarts)
Plaats
Leidschendam
Maatregel
Bij de inschrijving in het register van artsen is per 24 januari 2018 aangetekend dat deze zorgverlener een berisping is opgelegd. De maatregel is opgelegd vanwege: onjuiste behandeling en/of verkeerde diagnose.

Willems, L.N.A. (Luuk)

Longarts LUMC weigerde correcte informatie en behandeling te verstrekken, waardoor patient onnodig vroegtijdig zou overlijden. Haalde deze patient onder vals voorwendsel over om voor de tweede keer te figureren bij de trial (EUS-FNA) van Prof dr Klaus Rabe, hoofd longafdeling LUMC.  Schreef aan patient  ten onrechte palliatieve bestraling voor, ondanks mogelijkheid tot curatieve behandeling,
Patient schreef boek over gang van zaken, zie boekbespreking.
Patient leeft nog steeds, dankzij  eigen doorzettingsvermogen en adequaat ingrijpen van andere arts.
Tuchtcollege Den Haag 27012009 waarschuwing longarts te Leiden

 

Winden, J.G.C. van

De inschrijving van deze zorgverlener is doorgehaald. Deze zorgverlener mag niet werken in zijn/haar beroep.

Naam
J.G.C. van Winden (Josephus Gerardus Cornelis, Jos)
Geslacht
Man
BIG-nummer
99037853025
Beroepsgroep
Gz-psychologen
BIG-nummer
09037853016
Beroepsgroep
Psychotherapeuten
Specialisme
Klinische psychologie (klinisch psycholoog)
Plaats
Eelde
Beperking BIG-register
De inschrijving in het register van psychotherapeuten is per 4 december 2013 voorwaardelijk geschorst voor de duur van zes maanden met een proeftijd van een jaar. De proeftijd is ingegaan op 4 december 2013 en loopt tot en met 3 december 2014. De zorgverlener moet aan de volgende voorwaarden voldoen: zorgverlener dient zich binnen de proeftijd niet opnieuw schuldig te maken aan tuchtrechtelijk verwijtbaar gedrag. Verder dient zorgverlener als bijzondere voorwaarde, binnen zes maanden, een supervisietraject te volgen van twintig uren met een door de Inspectie voor de Volksgezondheid aan te wijzen supervisor. De maatregel is opgelegd vanwege: onjuiste behandeling/verkeerde diagnose.
Begindatum proeftijd
04-12-2013
Einddatum proeftijd
04-12-2014
Informatie SIN-NL 26 april 2016
De Heer van Winden liet ons weten dat hij een verbeteringstraject heeft doorlopen van twintig uren ,gerehabiliteerd is door de Inspectie en positief gevisiteerd is door zijn beroepsvereniging NVVP.
Hij heeft zich zowel binnen zijn proeftijd als na zijn proeftijd “niet opnieuw schuldig gemaakt aan tuchtrechtelijk verwijtbaar gedrag”.
Juni 2016
De Heer van Winden is van plan om binnenkort naar het buitenland te verhuizen en daar niet meer actief te zijn als psycholoog/psychotherapeut.
Januari 2017
De Heer van Winden is verhuisd naar Frankrijk en geniet pensioen.

Website JosvanWinden.nl

Jos van Winden (1955)

Opgegroeid in Delft. Studie Academie voor Lichamelijke Opvoeding in Tilburg, twee jaar onderwijservaring, studie Psychomotorische Therapie in Utrecht en Amsterdam. Studie psychologie en postdoctorale opleiding Psychotherapie RU Groningen, specialisaties individuele en groepspsychotherapie, partnerrelatie psychotherapie, Pessopsychotherapie, hypnose- en traumabehandeling.

Vader van drie zoons, geboren in 1986, 1988 en 1990. Opnieuw getrouwd.
Werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg sinds 1982 in diverse settingen: klinisch, dagbehandeling en polikliniek, zowel in de algemene psychiatrie alswel de verslavingszorg.

Sinds 1997 volledig werkzaam in eigen praktijk (‘Praktijk voor Psychotherapie & Coaching Eelde’) als klinisch psycholoog, psychotherapeut, coach en leertherapeut.

Lid van NVP, NVGP, NVRG.
BIG-geregistreerd als klinisch psycholoog en psychotherapeut.

Winkel, A. R. van der

Mr . A. R van der Winkel (Fred), president en voorzitter Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden sinds 1 januari 2013.
Deed  namens zes (senior)raadsheren van dat hof, in 2014 het verzoek aan Google om de zoekresultaten te blokkeren die verwezen naar een kritische publicatie van SIN-NL over enkele van de bij dat hof werkzame raadsheren. Google wees dit verzoek af.
Het betreft:
Mr. A. Smeeing-van Hees
Mr. L.J. Kerpel-van de Poel
Mr. H.L. Wattel
———
Mr. B.J. Lenselink
Mr. A.W. Steeg
Mr. H. Wammes zie website www.rechterhenkwammes.info

toelichting:
Mr. A. Smeeing-van Hees
Mr. L.J. Kerpel-van de Poel
Mr. H.L. Wattel
Op 5 juli 2011 wezen bovenstaande rechters van het Gerechtshof Arnhem als nevenzittingsplaats van het Gerechtshof Amsterdam een arrest in kort geding inzake het hoger beroep ingesteld door Mr. Sophie Hankes, voorzitter SIN-NL tegen het vonnis in kort geding 23 juni 2010 Rechtbank Utrecht.
Zij bevestigden het juridisch volstrekt illegitieme vonnis dd 23 juni 2010 van vice-president van de rechtbank Utrecht, rechter rechter Mw. G.A.M.E. van der Burg-van Geest.
Het betrof het tweede kort geding van falend neuroloog Kuks tegen Mr Sophie Hankes dit keer inzake het verwijderen van de website <a href=”http://www.jankuks.nl”>www.jankuks.nl</a>.
Deze rechters negeerden de ingebrachte ernstige feiten en de 51 ingediende bewijsmiddelen.
Deze uitspraken zijn aantoonbaar censuur in strijd met art 10 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Bovendien doorbraken zij de aansprakelijkheid van de rechtspersoon Stichting SIN-NL, eigenaar van de website www.jankuks.nl in strijd met fundamentele rechtsbeginselen.
Last but not least negeerden zij het juridische onderscheid tussen inhoud van de website en de domeinnaam.
De Hoge Raad berustte ongemotiveerd in dit aantoonbaar onrechtmatige arrest.
Door hun juridisch onrechtmatige uitspraken roepen zij de schijn van partijdigheid op, in strijd met de

toelichting
Mr. B.J. Lenselink
Mr. A.W. Steeg
Mr. H. Wammes

Mr Henk Wammes is samen met Mr B.J.  Lenselink en Mr A. W. Steeg, verantwoordelijk voor aantoonbaar onrechtmatige rechterlijke uitspraak (2012) ten nadele van slachtoffer medische fout Mw Mr S R Hankes, voorzitter SIN-NL , oa door negeren van ingediende feiten en documenten in strijd met art 6 (eerlijk proces) Europees Verdrag voor Rechten van de Mens en de schijn van partijdigheid van Mr H. Wammes.

Via een anonieme tip kreeg SIN-NL de informatie dat Mr. H. Wammes de directe buurman is van Prof dr Rutger Jan van der Gaag, in 2012 voorzitter van artsenorganisatie KNMG. Dit betekent dat er zeer ernstige aanwijzingen zijn voor de schijn van partijdigheid en belangenverstrengeling door Mr H. Wammes.

Van der Gaag had namelijk per aan SIN-NL laten weten dat de KNMG neuroloog K. steunde in zijn juridische procedures tegen Mr S. R. Hankes, voorzitter van SIN-NL.
 Het is zeer waarschijnlijk dat er sprake is geweest van onderling overleg tussen van der Gaag en Wammes, en een deal is gesloten. Dit blijkt bij bestudering van het arrest van het Hof van Arnhem, gewezen door Mr H. Wammes, Mr B.J. Lenselink en Mr. A.W. Steeg.
Feiten en documenten ingebracht door de advocaat van Mr S. R.Hankes worden aantoonbaar genegeerd.
—————

Raadsheer op zwarte lijst: wraking toegewezen

Omdat een raadsheer van het gerechtshof Amsterdam op een ‘zwarte lijst’ stond, werd zij gewraakt, en met succes. De lijst was opgesteld door een organisatie die bijhoudt welke artsen ‘falen’ en welke rechters hen ‘de hand boven het hoofd houden’.

De partij die om wraking had verzocht was Google, gevestigd in Mountain View, Californië. De kwestie draaide om de vraag of Google zoekresultaten moet blokkeren bij een zoekopdracht van bepaalde raadsheren in Google Search. Dat verzoek was ingediend door de president van het hof Arnhem-Leeuwarden: er zou sprake zijn van laster, smaad en belediging van raadsheren (van een ander hof) die op de zwarte lijst staan, en belediging van het openbaar gezag (een strafverzwarende omstandigheid). Tegen die beschikking ging Google in hoger beroep.

Vóór de behandeling ontdekte Google dat A.M.A. Verscheure een van de raadsheren was die de zaak zou behandelen. Zij staat vermeld op de zwarte lijst van de stichting SIN-NL (Slachtoffers Iatrogene Nalatigheid), die lijsten bijhoudt van ‘falende artsen’ en rechters die hen ‘de hand boven het hoofd houden’. Verscheure staat op die lijst omdat zijn ‘ten onrechte ‘oordeelde dat een patiënt geen recht had op een kopie van de medisch adviseur van Centramed, aansprakelijkheidsverzekeraar inzake aansprakelijkheid voor medische fout’.

Ook de rechter in eerste aanleg staat op de zwarte lijst. (toevoeging SIN-NL: dit betreft rechter mw R. Mr Dudok van Heel)  Zij liet zich toen ontvallen dat zij niet begreep hoe advocaten het vertegenwoordigen van deze stichting konden verenigen met hun beroepseed, terwijl de advocaat van de wederpartij aandacht had gevraagd voor het feit dat de legal counsel van Google Netherlands B.V. in het verleden advocaat van SIN-NL was geweest. Google vatte dit op als een aanwijzing van haar vooringenomenheid. Ze werd verzocht zich te verschonen, wat ze niet deed.

Voor Google was het cruciaal dat de zaak in hoger beroep met een onafhankelijke en onpartijdige blik wordt behandeld – in het algemeen maar ook met betrekking tot de stichting SlN-NL en diens voorzitter, gezondheidsrechtjuriste Sophie Hankes. Bij raadsheer Verscheure waren er twijfels en daarom moest ze wijken, vond Google.

Het hof gaat daar in mee: dat raadsheer Verscheure laat weten geen enkele moeite te hebben met haar naam op de zwarte lijst is niet van belang. Het gaat Google niet om een mogelijke subjectieve onpartijdigheid maar om de objectief gerechtvaardigde vrees voor partijdigheid. Die vrees is aanwezig, vindt het hof, zodat het wrakingsverzoek werd toegewezen

Wins, E.H.R.

Naam
Wins, Erik Herman Rudolf
Geslacht
Man
BIG-nummer
99024962601
Beroepsgroep
Artsen
Specialisme
Huisartsgeneeskunde (huisarts)
Plaats
Amsterdam
Aantekening
Bij de inschrijving in het register van artsen is per 14 september 2017 aangetekend dat deze zorgverlener een berisping is opgelegd. De maatregel is opgelegd vanwege: afgifte van een onjuiste verklaring of rapport.

Wissink, J.

Naam
Wissink, Jan 
Geslacht
Man 
BIG-nummer

29057364016 
Beroepsgroep
Psychotherapeuten 
Plaats
Wijchen
Aantekening
Bij de inschrijving in het register van psychotherapeuten is per 6 juli 2017 aangetekend dat deze zorgverlener een berisping is opgelegd. De maatregel is opgelegd vanwege: afgifte van een onjuiste verklaring of rapport. 

Witzenburg, D. van

Naam
Witzenburg, Daniel van
Geslacht
Man
BIG-nummer
29909751025
Beroep
GZ psycholoog
Plaats

Zwolle
Maatregel
9 februari 2018 berisping vanwege oa opstellen van een onzorgvuldige en incorrecte verklaring door daarin (ook andere) onwaarheden als feit te presenteren
.
uitspraak door het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Zwolle 

www.prismapsychologie.nl

Na mijn studie klinische- en gezondheidspsychologie ben ik jarenlang werkzaam geweest als therapeut voor een aantal grote GGZ-instellingen, in zowel de eerste- als tweedelijnszorg en in het hoger onderwijs. Inmiddels heb ik ruime ervaring opgedaan in het behandelen van allerlei voorkomende psychische stoornissen. Kernwoorden die bij mij passen zijn een pragmatische instelling, empathisch vermogen en acceptatie.

Ik ben GZ-psycholoog (BIG), cognitief gedragstherapeut (VGCT) en EMDR-therapeut (VEN). Momenteel volg ik de opleiding voor EFT (emotiegerichte partnerrelatietherapie).

Wolff, de M. H.

update 6 aug. 2020

Naam
Wolff, de Marco Haring
Geslacht
Man
BIG-nummer
19041355401

De zorgverlener mag niet meer werken in dit beroep.
Beroep
Arts

Plaats

Hoogstraten, Belgie
Maatregel
Bij de voormalige inschrijving in het register van artsen is per 6 augustus 2020 aangetekend dat deze zorgverlener de bevoegdheid om dit beroep uit te oefenen blijvend geheel heeft verloren.

Bij de voormalige inschrijving in het register van artsen is per 5 november 2019 aangetekend dat deze zorgverlener de bevoegdheid om dit beroep uit te oefenen blijvend gedeeltelijk heeft verloren. De maatregel houdt in dat deze zorgverlener: niet werkzaam mag zijn in de acute zorg, op een intensive care, in een pijnkliniek of OK; zich niet mag inschrijven in het register van huisartsen; als arts kan functioneren, daar waar hij in geen enkel contact komt met middelen voorkomend op lijst I of II van de Opiumwet; geen enkele verdovende of psychotrope medicatie mag gebruiken, behalve wanneer deze expliciet zijn voorgeschreven door zijn behandelend arts in het kader van een zorgplan; geen enkele medicatie voor eigen gebruik mag voorschrijven; geen enkele medicatie mag voorschrijven aan patiënten.
—-
De zorgverlener is momenteel niet geregistreerd voor dit beroep.

Achternaam
Wolff, de Marco Haring
Geslacht
Man
BIG-nummer
19041355401

De zorgverlener is momenteel niet geregistreerd voor dit beroep.
Beroep
Arts
Plaats

Hoogstraten, Belgie
Maatregel
Bij de voormalige inschrijving in het register van artsen is per 5 november 2019 aangetekend dat deze zorgverlener de bevoegdheid om dit beroep uit te oefenen blijvend gedeeltelijk heeft verloren. De maatregel houdt in dat deze zorgverlener: niet werkzaam mag zijn in de acute zorg, op een intensive care, in een pijnkliniek of OK; zich niet mag inschrijven in het register van huisartsen; als arts kan functioneren, daar waar hij in geen enkel contact komt met middelen voorkomend op lijst I of II van de Opiumwet; geen enkele verdovende of psychotrope medicatie mag gebruiken, behalve wanneer deze expliciet zijn voorgeschreven door zijn behandelend arts in het kader van een zorgplan; geen enkele medicatie voor eigen gebruik mag voorschrijven; geen enkele medicatie mag voorschrijven aan patiënten.