Informatie over falende artsen, tandartsen, verpleegkundigen, verloskundigen, psychologen, bestuurders, politici, juristen en rechters

CORONA-VIRUS
Blijf thuis, was uw handen, houd 1,5 meter afstand en houd vol.
SIN-NL wenst u gezondheid, kalmte en sterkte.

Op 25 september 2009, stond de rechtbank Groningen uitdrukkelijk online publicatie van de zwarte lijst toe ECLI:NL:RBGRO:2009:BJ8795,  naar aanleiding van een verzoek van dr Kuks, neuroloog UMCG.
De rechter  gaf ook toestemming aan SIN-NL om neuroloog Kuks UMCG,  zonder tuchtrechtelijke veroordeling, op de zwarte lijst artsen te  handhaven.
Op 24 oktober 2018 bevestigde de rechter opnieuw de rechtmatigheid van www.zwartelijstartsen.nl.
SIN-NL mag E.F. Hillenaar, in 2010 twee keer doorgehaald in het BIG-register als GZ-psycholoog, handhaven op zwartelijstartsen.nl met feitelijke tekstuele toevoegingen.

De website  zwartelijstartsen.com is eigendom van de stichting SIN-NL. Vrijwel alle namen zijn afkomstig van het overzicht van het BIG-register van zorgverleners aan wie een maatregel is opgelegd door tuchtcolleges, het College van Medisch Toezicht , de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd of buitenlandse instanties, , zie www.bigregister.nl. 
Contacteer info at sin-nl.org voor meest actuele situatie over falende zorgverleners oa ivm aangaan relaties met patienten, door tuchtcolleges aangeduid als grensoverschrijdend gedrag.

9 februari 2020: schijn van partijdigheid
Gerechtshof Arnhem verwijst stichting SIN-NL naar Gerechtshof Amsterdam wegens brief president Gerechtshof Arnhem aan Google.

28 augustus 2019:
Google  USA, Californië wraakt met succes rechter raadsheer  Gerechtshof Amsterdam mw mr A. M. A. Verscheure beroep op zwarte lijst rechters en zwarte lijst artsen:
weer juridische erkenning nb door Gerechtshof Den Haag, dus grote  overwinning voor stichting SIN-NL: Raadsheer op zwarte lijst, wraking toegewezen

18 januari 2019:
Partijdige rechter mw mr R.A. Dudok van Heel laat Google bestrafte arts verzwijgen

Advies: kijk ook op de officiële zwarte lijst rechters van de stichting SIN-NL

Op 25 september 2009, stond de rechtbank Groningen uitdrukkelijk online publicatie van de zwarte lijst toe ECLI:NL:RBGRO:2009:BJ8795  naar aanleiding van een verzoek van dr Kuks, neuroloog UMCG.
De rechter  gaf ook toestemming aan SIN-NL om neuroloog Kuks UMCG,  zonder tuchtrechtelijke veroordeling, op de zwarte lijst artsen te  handhaven.
Op 24 oktober 2018 bevestigde de rechter opnieuw de rechtmatigheid van www.zwartelijstartsen.nl.
SIN-NL mag E.F. Hillenaar, in 2010 twee keer doorgehaald in het BIG-register als GZ-psycholoog, handhaven op zwartelijstartsen.nl met feitelijke tekstuele toevoegingen.

Lees kort interview met voorzitter stichting SIN-NL Mr Sophie Hankes
Lees reactie SIN-NL op kritiek op zwartelijstartsen.nl 18 okt 2018

Deze website dient om patiënten te informeren en te beschermen almede om falende zorgverleners alsmede anderen betrokken bij juridische oordeels- of beleidsvorming inzake gezondheidszorg ter verantwoording te roepen.
Deze website is niet bedoeld als leedtoevoeging of schandpaal.

Deze website wordt gepubliceerd in het kader van het algemeen belang, de vrijheid van meningsuiting en persvrijheid en is volledig gebaseerd op feiten en documenten.
SIN-NL houdt zich verre van lichtvaardige en ongefundeerde beschuldigingen.
De inhoud van deze website betreft witte boorden criminaliteit volgens de definitie van Edwin Sutherland.
Let op: tuchtcolleges leggen in minder dan 20 % een maatregel op aan falende zorgverleners en dan meestal een waarschuwing. De namen van falende zorgverleners aan wie een waarschuwing is opgelegd, worden niet gepubliceerd in het overzicht van het BIG-register.

Op 14 januari 2017 introduceerde SIN-NL het begrip sjoemelarts, met als voorbeeld neuroloog J.B.M.Kuks.

29 juni 2017: Minister Schippers besluit tot meer openbaarmakingen Inspectie Gezondheidszorg, in het kader van transparantie, het algemeen belang en het aanzetten tot verbeteren van kwaliteit van prestatie!

Artikel Mr Sophie Hankes, SIN-NL:
Openbaarmaking tuchtstraf maakt zorg beter.

Tuchtcollege 21 maart 2017:
waarschuwing aan P.M.S. Schröder, longarts Tergooiziekenhuis ivm overlijden van Rogier Mooij 21jr

Dr P. M. S. Schröder longarts is verantwoordelijk is voor de dood van Rogier Mooij en kreeg bovenstaande waarschuwing voor het onnodig overlijden van deze 21-jarige jongen….
De grote vraag is: waarom ging longarts Schröder om 17.00 uur naar huis, terwijl hij wist dat Rogier Mooij rond dat tijdstip per ambulance bij zijn ziekenhuis aankwam en  naar zijn afdeling werd gebracht.
Wat was er belangrijker?
Het leven van deze jongen en het leed dat de nabestaanden wordt aangedaan telt niet of nauwelijks….
De onderste steen moet boven.
Er moet helderheid komen over de onnodige dood van Rogier.
Wie waren betrokken, wie waren verantwoordelijk, wie waren nalatig.
Longarts Schröder  hoort zich in sowieso te zetten voor de verbetering van de kwaliteit van zorg en voor verbetering van de positie van slachtoffers van medische fouten en hun nabestaanden.

Deze rechters van het medisch tuchtcollege Amsterdam gaven hem slechts een waarschuwing:
mr. A.A.A.M. Schreuder, voorzitter,
drs. J.I. van der Spoel,
drs. J.J.C.M. Rooijmans – Rietjens
dr. J.P. van der Sluijs, leden – artsen beroepsgenoten,
mr. dr. A. Wilken, lid – jurist,
mr. S.S. van Gijn, secretaris

Let op onderstaande informatie is verstrekt door de BIG-Informatielijn Agentschap CIBG :
De Wet BIG maakt gebruik van de term ” doorhalen”:
-op verzoek van de ingeschrevene,
-op grond van een tucht- en/of strafrechtelijke maatregel of
-vanwege het verstrijken van de uiterste herregistratiedatum.
Wanneer er sprake is van een beroepsverbod, opgelegd door een Nederlandse of buitenlandse rechter, dan is de doorhaling als zodanig terug te vinden  in het overzicht van zorgverleners aan wie een maatregel of bevel is opgelegd, zie www.bigregister.nl.
Doorhaling in het BIG-register betekent dat de zorgverlener in Nederland niet mag werken in zijn beroep. Dit houdt niet in dat hij het beroep niet mag uitvoeren in het buitenland.

T:  BIG-informatielijn 0900-8998225  vanuit het buitenland, ook vanuit Nederland 0031 (0)70-3406600
F:  0031 (0) 70-3405966 E:  info@bigregister.nl W: http://www.bigregister.nl

Internationale Zwarte Lijsten

    • sst.dk, zorgverleners Denemarken
    • sak.no, zorgverleners Noorwegen
    • baddoctordatabase.tumblr.com artsen in USA
  • badhospitaldatabase.tumblr.com ziekenhuizen in USA

Zoon, Herman Oliver

Deze ex-huisarts heeft vele procedures gevoerd om zijn schorsing als arts- wegens grove onkunde- ongedaan te maken, tevergeefs.
Het is onaanvaardbaar dat hij ondanks zijn schorsing in Nederland, 20 jaar in Spanje zich als arts heeft voorgedaan en op deze manier patiënten mogelijk onzorgvuldig behandeld heeft, zie hieronder.
De Inspecties van Gezondheidszorg van Nederland en Spanje zijn hiervoor mede-verantwoordelijk.

Huisarts Herman Zoon: kreeg waarschuwingen, berisping en schorsing
4 december 2015 – Bron: nrc.nl

Deze ex-huisarts heeft vele procedures gevoerd om zijn schorsing als arts- wegens grove onkunde- ongedaan te maken, tevergeefs. Het is onaanvaardbaar dat hij ondanks zijn schorsing in Nederland, 20 jaar in Spanje zich als arts heeft voorgedaan en op deze manier patiënten mogelijk onzorgvuldig behandeld heeft, zie bericht sin-nl.org. De Inspecties van Gezondheidszorg van Nederland… Lees meer »

Geschorste arts Herman Zoon werkt al 20 jaar als dokter aan de Costa Blanca
4 december 2015 – Auteur: Victor Schildkamp – Bron: ad.nl

Toelichting SIN-NL Het betreft dr H.O. Zoon in 1989-1990 werkzaam als huisarts, Ring 117 in Dirksland . Herman Zoon is niet meer geregistreerd als arts en heeft zijn bevoegdheid tot het beoefenen van de geneeskunde, dus te werken als dokter, verloren omdat hij blijk heeft gegeven  van grove onkunde. Medisch tuchtcolleges zijn zeer terughoudend om… Lees meer »

Zouwen, C. van der

Achternaam
Zouwen,  Cornelis van der (Kees)
Geslacht
Man
BIG-nummer
09027156217
Beroep
Apotheker
Specialisme
Openbare Farmacie
Plaats

Asten
Maatregel
De inschrijving in het register van apothekers is per 10 oktober 2019 voorwaardelijk geschorst voor de duur van 6 maanden met een proeftijd van 2 jaren. De proeftijd is ingegaan op 10 oktober 2019 en loopt tot 10 oktober 2021. De zorgverlener moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig maken aan enig handelen of nalaten dat in strijd is met de goede zorg die hij als apotheker behoort te betrachten dan wel in strijd met het belang van de individuele gezondheidszorg.
De maatregel is opgelegd vanwege: niet-integer handelen.


Helmondse apotheker teruggefloten wegens misleiding

HELMOND – Mede-eigenaar Kees van der Zouwen van Service Apotheek Leliestraat in Helmond heeft een reprimande gekregen van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Volgens een recente uitspraak heeft hij een cliënt die om een schadevergoeding had gevraagd, opzettelijk misleid.

 

 

Gaat Van der Zouwen binnen twee jaar nog eens in de fout, dan mag hij zes maanden zijn beroep niet uitoefenen. Zijn BIG-registratie, nodig om als zorgverlener werkzaam te zijn, wordt dan tijdelijk opgeheven.

De cliënt, die lijdt aan de ziekte van Parkinson, diende een schadeclaim in omdat de apotheek een veel te lage dosering van het medicijn Sifrol had verstrekt. Dat achtte de Geschilleninstantie Openbare Apotheken bewezen, zo luidt een uitspraak in januari 2018. De man moest een sterkte van 1,5 mg hebben, maar kreeg gedurende twee maanden maar 0,125 mg. Zijn gezondheidstoestand zou daardoor zijn verslechterd.

De waarschuwing die Van der Zouwen krijgt, gaat over de wijze waarop die met de claim is omgegaan. De apotheker zou volgens de klager lange tijd hebben gedaan alsof hij zijn verzekeraar had benaderd deze af te handelen. Zelf stelt hij minstens één brief van de verzekeraar te hebben ontvangen om dat te bewijzen, maar kan die niet meer vinden. Maar eigenlijk gelooft het college hem niet en is ervan overtuigd dat hij opzettelijk onjuiste informatie heeft verstrekt.

De apotheker stelt ook dat hij zich aanvankelijk bij de verkeerde tussenpersoon had gemeld, omdat hij niet wist dat zijn collega – de apotheek heeft in totaal drie eigenaren – de verzekering elders had ondergebracht. Maar het college vindt dat dit enkele feit hem nog niet ontslaat van zijn verplichtingen. Bij ontdekking van de fout had hij naar de juiste verzekeraar kunnen stappen.

Van der Zouwen wil geen reactie geven op de uitspraak. Volgens zijn juridisch adviseur Mark Goorts is de apotheker ‘teleurgesteld in de uitspraak, maar is de uitkomst de uitkomst’. ,,Hij is niet de apotheker die de onjuiste dosering heeft verstrekt, de uitspraak gaat over de wijze waarop hij met de klacht is omgegaan. Het spijt hem dat het zover heeft moeten komen.”

 

Zuiderwijk, E.N.A.

Naam
E.N.A. Zuiderwijk Eugenius Nicolaas Arnoldus
Geslacht
Man
BIG-nummer
09025116801
Beroepsgroep
Artsen
Specialisme
Huisartsgeneeskunde (huisarts)
Plaats
Maarssen
Aantekening
Bij de inschrijving in het register van artsen is per 30 november 2016 aangetekend dat deze zorgverlener een berisping is opgelegd. De maatregel is opgelegd vanwege: onjuiste behandeling en/of verkeerde diagnose.

Zwerwer, Mr. S (Siebren)

Rechtbank Noord Nederland. Heeft falend maagchirurg en Reijnen vrijgesproken van toebrengen zwaar lichamelijk lestel en mishandeling na achterlaten van gaasje zonder diagnostiek. Bron: Uitspraak 13-05-2014 ECLI:NL:RBNNE:2014:2384
Voormalig vice-president van het gerechtshof Leeuwarden.

Zylicz, Z.

Zbigniew (Ben) Zylicz. Profileert zich ten onrechte als internist-oncoloog.
Anno 2016 vermeldt het BIG-register uitsluitend dat Zylicz arts is.
Hij gebruikt de titel internist dus onrechtmatig.

Was directeur -arts van hospice Rozenheuvel (onder auspicien van het Leger des Heils)1994-2004. Verrichtte palliatieve sedatie zonder toestemming van patient/familie, waardoor patient Lubertus Hankes voortijdig overleed 14 jan. 2000.
Van 2005-2011 was hij werkzaam in Dove House hospice in Hull, Engeland,  en van 2011-2015  in een hospice in Basel, Zwitserland.

Zie website www.drbenzylicz.org

Łukoszko, D.W.

Naam
Łukoszko, Dariusz Waclaw
Geslacht
Man
BIG-nummer
09908976602
De zorgverlener is momenteel niet geregistreerd voor dit beroep.
Beroep
Tandarts
Plaats
Jelenia Góra (Polen)
Maatregel
Bij de voormalige inschrijving in het register van tandartsen is per 2 maart 2020 aangetekend dat deze zorgverlener de bevoegdheid om dit beroep uit te oefenen tijdelijk geheel heeft verloren.