Bezemer, A.

Naam
Bezemer, Aalbert
Geslacht
Man
Geslacht
Man
BIG-nummer
59912789730
Beroep
Verpleegkundige
Plaats
Steenderen
Maatregel
De inschrijving in het register van verpleegkundigen is per 4 april 2020 voorwaardelijk geschorst voor de duur van zes maanden met een proeftijd van één jaar.
De proeftijd is ingegaan op 10 april 2020 en loopt tot en met 9 april 2021.
De zorgverlener moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
hij mag zich niet schuldig maken aan enig handelen of nalaten dat in strijd is met de goede zorg die hij als verpleegkundige behoort te betrachten dan wel in strijd is met het belang van de individuele gezondheidszorg en hij moet zich houden aan de bijzondere voorwaarde om zich onder behandeling te stellen van een BIG-geregistreerd Gz-psycholoog of psychotherapeut, waarbij de behandeling is gericht op bewustwording van het thema afstand en nabijheid en het overschrijden van de persoonlijke en professionele grenzen binnen of vlak na een behandelrelatie, voor de frequentie en duur die deze behandelaar – binnen de proeftijd – noodzakelijk acht.
De maatregel is opgelegd vanwege: grensoverschrijdend gedrag.