Agterhof-Schuddeboom, E.W.J.

Revalidatiearts de Hoogstraat Revalidatie, Utrecht.
Weigerde consult en medische hulp aan invalide patient, ondanks heldere verwijsbrief van collega-arts,  in strijd met ethische, professionele en wettelijke zorgplicht.