Jongejan, B.

Tot 1 augustus 2008 directeur van het Centraal Begeleidings Orgaan en arts. Dit kwaliteitsinstituut der medisch specialisten faalt reeds 25 jaar in haar missie. Geeft thans EHBO cursussen, waarover wij serieuze klacht ontvingen.