Bialoglowski, E.D.E.

Geslacht: Man
BIG-nummer: 19019973001
Beroepsgroep: Artsen
Begindatum bevel: 14-09-2012
Einddatum bevel: 12-03-2013
Beperking gepubliceerd in het BIG-register:
Bij de inschrijving in het register van artsen is per 14 september 2012 een bevoegdheidsbeperkend bevel van de IGZ aangetekend. Het bevel houdt in dat de arts per 14 september 2012 zijn werkzaamheden als cardioloog neerlegt, waaronder het zelfstandig uitvoeren van voorbehouden handelingen als bedoeld in artikel 36 van de Wet BIG, en ook de praktijkvoering staakt en blijft staken, totdat de Inspectie zijn handelen heeft laten toetsen door een rechterlijke instantie. Dit bevel duurt in ieder geval tot de rechter naar aanleiding van de spoedklacht een oordeel heeft gegeven over het handelen. Op 12 maart 2013 heeft de rechter uitspraak gedaan naar aanleiding van de spoedklacht. Het bevel is daardoor van rechtswege vervallen.

Bij de inschrijving in het register van artsen is per 7 november 2013 aangetekend dat deze zorgverlener gedeeltelijk het recht is ontzegd dit beroep uit te oefenen. Deze zorgverlener is met onmiddellijke ingang niet meer bevoegd om als cardioloog werkzaam te zijn. De maatregel is opgelegd vanwege geen of onvoldoende zorgverlening.