Brouwer, R.W.

Achternaam
Brouwer, Robbert Willem
Geslacht
Man
BIG-nummer
39020324402
Beroep
Tandarts

Plaats
Waalwijk
Maatregel
De inschrijving in het register van tandartsen is per 17 januari 2019 voorwaardelijk geschorst voor de duur van 6 maanden met een proeftijd van 2 jaar. De proeftijd is ingegaan op 17 januari 2019 en loopt tot 17 januari 2021. De zorgverlener moet aan de volgende voorwaarden voldoen: zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig maken aan enig handelen of nalaten dat in strijd is met de goede zorg die hij op het gebied van de orthodontie behoort te betrachten en dat als hij gedurende de proeftijd handelingen op het gebied van de orthodontie verricht, hij deze handelingen enkel verricht op aanwijzing van en onder toezicht van een door de IGJ aan te wijzen supervisor. De maatregel is opgelegd vanwege: onjuiste behandeling en/of verkeerde diagnose.