Smit, D. H.

Naam
Smit, David Harco
Geslacht
Man
BIG-nummer
59049092501
Beroep
Arts
Specialisme
Huisartsgeneeskunde (huisarts)
Plaats

Lijnden
Maatregel
De inschrijving in het register van artsen is per 11 april 2018 voorwaardelijk geschorst voor de duur een jaar met een proeftijd van twee jaar. De proeftijd is ingegaan op 11 april 2018 en loopt tot en met 10 april 2020.
De zorgverlener moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
zich niet schuldig maken aan enig handelen of nalaten dat in strijd is met de goede zorg die hij als arts behoort te betrachten dan wel in strijd is met het belang van de individuele gezondheidszorg.
Daarnaast gelden de volgende bijzondere voorwaarden:
1. dat hij zich onder supervisie blijft stellen bij een supervisor van het NHG gedurende tenminste een jaar na de datum van deze beslissing;
2. dat hij zal deelnemen aan een training efficiënte consultvoering van het LHV.
De maatregel is opgelegd vanwege: grensoverschrijdend gedrag.