D’Haens, G.R.A.M.

Arts-internist hoogleraar AMC weigert diagnostiek en behandeling aan slachtoffer medische fout in strijd met zorgplicht Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst WGBO.