Dissel, J. T. van

Update maart 2020
Treedt sinds de coronacrisis prominent in de media op als de woordvoerder van het RIVM.


Heeft als lid van tuchtcollege Dr. M. van der Ende- zie hieronder- op  alle  punten vrijgesproken  in tegenstelling tot de richtlijnen van de hiv behandeling en de kennis van de schadelijke bijwerkingen van de kwalijke medicijnen.

Prof. dr. Jaap T. van Dissel (1957) is directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Daarnaast is hij hoogleraar Interne Geneeskunde, in het bijzonder de infectieziekten, bij het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).

Interniste Erasmus MC. Arts verantwoordelijk voor ernstige verminking en schade aan patient door toedienen van zeer risicovolle medicijnen, zonder de patient vooraf te informeren over mogelijke ernstige bijwerkingen in strijd met informed consent- vereiste WGBO. Weigerde  acht te slaan op  trialgegevens,  richtlijnen en Athenacohort in strijd met zorgplicht.
Verzweeg aan patient dat er bewezen veilig en effectieve medicijnen combinaties mogelijk waren, zonder lipoatrofie en zonder neuropathie.
Zie verslag met literatuur: hoe een rechter van de Hoge Raad en tuchtrechters falend arts dr M.E. van der Ende beschermen