Cox, F.F.

Naam
F.F. Cox
Geslacht
Man
BIG-nummer
99020517201
Beroepsgroep
Artsen
Beperking BIG-register
De inschrijving in het register van artsen is per 15 mei 2014 voorwaardelijk geschorst voor de duur van drie maanden met een proeftijd van twee jaren. De proeftijd is ingegaan op 15 mei 2014 en loopt tot en met 14 mei 2016. De zorgverlener moet aan de volgende voorwaarden voldoen: hij mag zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig maken aan het voeren van de titel “bedrijfsarts” dan wel aan het verrichten van de werkzaamheden van een bedrijfsarts zonder aantoonbare supervisie van een wel als bedrijfsarts geregistreerde arts dan wel aan enig handelen of nalaten dat in strijd is met de goede zorg die hij als arts behoort te betrachten dan wel in strijd is met het belang van de individuele gezondheidszorg. De maatregel is opgelegd vanwege: geen of onvoldoende zorgverlening, grensoverschrijdend gedrag en onjuiste behandeling/verkeerde diagnose.
Begindatum proeftijd
15-05-2014
Einddatum proeftijd
14-05-2016