Francis, R.I.

Naam
R.I. Francis
Geslacht
Man
BIG-nummer
49049367101
Beroepsgroep
Artsen
Beperking BIG-register
Bij de inschrijving in het register van artsen is per 17 oktober 2013 aangetekend dat de bevoegdheid van deze zorgverlener om het beroep uit te oefenen tijdelijk gebonden is aan bijzondere voorwaarden. Deze zorgverlener moet aan de volgende voorwaarden voldoen: Op elk moment dat hij in dienst is of medische diensten verricht, waarvoor inschrijving bij de GMC is vereist, dient hij zich onder toezicht te stellen en te blijven van een supervisor zoals overeengekomen met de GMC, hij dient de goedkeuring van de GMC te verkrijgen alvorens hij enige functie, waarvoor inschrijving bij de GMC is vereist, aanvaardt, hij mag geen zelfstandige praktijk voeren maar dient zich te beperken tot een functie binnen de National Health Service in Anesthesiologie onder supervisie van een met naam genoemde supervisor.
Begindatum maatregel
17-10-2013
Einddatum maatregel
Maatregel loopt door totdat bevoegde instantie de maatregel intrekt.