Barels, I.H.

Arts, weigert te voldoen aan zorgplicht jegens slachtoffer medische fout nb na verwijzing. Komt afspraak niet na. Verzwijgt neurologische en cardiologische gevolgen medische fout in dossier.