Jansen, Cornelis

Naam
Jansen, Cornelis
Geslacht
Man
BIG-nummer
19021788701
Beroepsgroep
Artsen
Specialisme
Huisartsgeneeskunde (huisarts) te Vogelenzang
Plaats
Harderwijk
Beperking BIG-register
De inschrijving in het register van artsen is per 19 december 2013 voorwaardelijk geschorst voor de duur van zes maanden met een proeftijd van twee jaren. De proeftijd is ingegaan op 19 december 2013 en loopt tot en met 18 december 2015.
De zorgverlener moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
a. dat hij zich tenminste 1 maal per maand onder psychotherapeutische behandeling blijft stellen;
b. dat hij binnen 1 maand na deze uitspraak bij de IGZ opgave doet van de psychotherapeut en deze ervan in kennis stelt dat de IGZ bij hem informatie kan inwinnen over de aard, globale inhoud en frequentie van de behandeling;
c. halfjaarlijks aan IGZ verklaard dat hij onder behandeling is en hoe vaak en deze verklaring mede ondertekent. De maatregel is opgelegd vanwege: geen of onvoldoende zorgverlening en onheuse bejegening.
Begindatum proeftijd
19-12-2013
Einddatum proeftijd
19-12-2015


Bij de inschrijving in het register van artsen is per 6 februari 2018 aangetekend dat deze zorgverlener een berisping is opgelegd. De maatregel is opgelegd vanwege: onheuse bejegening.