Komproe, C.M.

Bij de voormalige inschrijving in het register van artsen is per 24 juli 2018 aangetekend dat deze zorgverlener het recht is ontzegd om zich opnieuw in te schrijven in het BIG register.

Naam
Komproe, Christiania Mary-Ann
Geslacht
Vrouw
BIG-nummer
39045535601
De zorgverlener is momenteel niet geregistreerd voor dit beroep.
Beroepsgroep
Artsen
Plaats
Amsterdam
Beperking
Bij de inschrijving in het register van artsen is per 19 december 2012 aangetekend dat deze zorgverlener een berisping is opgelegd. De maatregel is opgelegd vanwege: schending van het beroepsgeheim.
Datum maatregel
19-12-2012
Zie uitzending EO vijfde dag 10 april 2013

Aantekening
De inschrijving in het register van artsen is per 14 oktober 2017 bij wijze van voorlopige voorziening geschorst. De maatregel blijft van kracht totdat de beslissing tot doorhaling van de inschrijving onherroepelijk is geworden of in hoger beroep is vernietigd. De maatregel is opgelegd vanwege: geen of onvoldoende zorgverlening.
Maatregel
Bij de voormalige inschrijving in het register van artsen is per 24 juli 2018 aangetekend dat deze zorgverlener het recht is ontzegd om zich opnieuw in te schrijven in het BIG register.
De maatregel is opgelegd vanwege geen of onvoldoende zorgverlening.
Uitspraak ECLI:NL:TGZCTG:2018:212 Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag c2017.497
Klacht van de inspectie tegen arts. Verweerster is basisarts en niet in het register ingeschreven als huisarts. De klacht van de inspectie houdt in dat verweerster zich begeeft op het terrein van de huisartsgeneeskundige zorg terwijl zij niet als zodanig geregistreerd staat, en voorts dat zij – kort gezegd – niet bekwaam is die huisartsgeneeskundige zorg te verlenen.
Het Regionaal Tuchtcollege heeft de klacht in alle onderdelen gegrond verklaard, de inschrijving van verweerster in het BIG-register doorgehaald, als voorlopige voorziening een schorsing van die inschrijving opgelegd en publicatie van de beslissing gelast.
Het Centraal Tuchtcollege verwerpt het beroep van de arts. Nu het Centraal Tuchtcollege er ambtshalve van op de hoogte is dat de inschrijving van verweerster in het BIG-register reeds is doorgehaald omdat zij niet heeft voldaan aan de eisen voor herregistratie acht het Centraal Tuchtcollege de maatregel van een ontzegging van het recht tot herinschrijving in dat register aangewezen.
Datum uitspraak: 24-07-2018
Datum publicatie: 25-07-2018
ECLI: ECLI:NL:TGZCTG:2018:212