Heutink, M.H.

Naam
Heutink, Martin Herman
Geslacht
Man
BIG-nummer
9052090125
Beroep
Gezondheidszorgpsycholoog
Plaats

Delden
Maatregel
De inschrijving in het register van Gz-psychologen is per 17 januari 2018 voorwaardelijk geschorst voor de duur van twee maanden met een proeftijd van twee jaren.
De proeftijd is ingegaan op 17 januari 2018 en loopt tot en met 16 januari 2020. De zorgverlener moet aan de volgende voorwaarden voldoen: zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig maken aan enig handelen of nalaten dat in strijd is met de goede zorg die hij als Gz-psycholoog behoort te betrachten dan wel in strijd is met het belang van de individuele gezondheidszorg.
De maatregel is opgelegd vanwege: afgifte van een onjuiste verklaring of rapport.