Meertens, D.

Naam
D. Meertens
Geslacht
Man
BIG-nummer
79045175130
Beroepsgroep
Verpleegkundigen
Beperking BIG-register
De inschrijving in het register van verpleegkundige is per 4 december 2014 voorwaardelijk geschorst voor de duur van één jaar met een proeftijd van twee jaar. De proeftijd is ingegaan op 4 december 2014 en loopt tot en met 3 december 2016. De zorgverlener moet aan de volgende voorwaarden voldoen: a. dat hij zich onder behandeling van een GZ-psycholoog blijft stellen met een frequentie van tenminste eenmaal per maand; b. dat hij binnen een maand na deze uitspraak bij de Inspectie voor de Gezondheidzorg opgave doet van de persoon van de GZ-psycholoog en de GZ-psycholoog ervan in kennis stelt dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg bij de GZ-psycholoog informatie kan inwinnen over de aard, globale inhoud en frequentie van de behandeling; c. dat hij de Inspectie voor de Gezondheidszorg schriftelijk laat weten wanneer de behandeling is voltooid en dat de GZ-psycholoog ten bewijze van zijn instemming daarmee deze verklaring mede ondertekent. De maatregel is opgelegd vanwege: grensoverschrijdend gedrag.
Begindatum proeftijd
04-12-2014
Einddatum proeftijd
04-12-2016