Missotten, T.O.A. R.

T.O.A. R. Misotten (Tom), oogarts Oogziekenhuis Rotterdam. Ook werkzaam als oogarts Havenziekenhuis Rotterdam en Instituut voor Tropische Ziekten, Rotterdam.
Kreeg  21 juli 2015  een waarschuwing van Medisch Tuchtcollege Den Haag wegens niet voldoen aan informatieplicht Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst-WGBO (informed consent), ondanks het feit dat hij aantoonbaar verkeerd behandelde en ernstige gezondheidsschade veroorzaakte.
Het Medisch Tuchtcollege is als volgt tot deze conclusie gekomen:
“Voorop staat dat verweerder als behandelaar op basis van de op hem rustende informatieplicht verantwoordelijk is voor de aan klaagster verstrekte informatie voorafgaand aan de voorgestelde behandeling, alsmede gedurende deze behandeling. (…) In zijn algemeenheid geldt dat naarmate de aard van de ingreep en de mogelijke complicaties ingrijpender zijn, er een verzwaarde informatieplicht geldt.”

Lees de uitspraak en waarschuwing tegen oogarts Missotten, Rotterdam

————

Op 12 april 2016 verwierp het Centraal Tuchtcollege (CT) het hoger beroep van de patient tegen de ongegrondverklaring van de tweede klacht wegens onjuiste behandeling tegen Missotten, hoewel uit een door haar advocaat ingediende medische expertise  bevestigd was dat er sprake was van een niet juiste  oogheelkundige behandeling.
De waarschuwing tegen oogarts Misotten wegens schending van de informed consent verplichting blijft in stand.
De twee arts-leden van het CT waren:
Prof. P.J. Ringens, oogarts
Drs. F.M. M. van Exter, huisarts
De keuze voor en de opstelling van de twee leden artsen van het CT roept de schijn van partijdigheid op.

-De heer Ringens is de enige oogarts die in het tuchtcollege zat.
Hij heeft banden met het oogziekenhuis Rotterdam omdat hij daar jarenlang werkzaam is geweest, van 1991-2004.

Eerst wilde men oogarts Bollemeyer in het CT laten plaats nemen. Oogarts Bollemeyer is nota bene de directe collega van Missotten in het oogziekenhuis Rotterdam! Hierover is geklaagd en toen is oogarts Bollemeyer (collega Missotten) vervangen door oogarts Ringens.
Deze oogarts Ringens deed het ochtend programma voor het Centraal tuchtcollege die dag, de middagen werden ingevuld door oogarts Bollemeyer.

De huisarts : F.M.M. van Exter.
Praktijk: www.frankenslag.nl Adres: Frankenslag 160 te Den Haag.
Missotten is woonachtig (en staat ingeschreven) op adres: van Speijkstraat 3 te Den Haag.
Huisarts van Exter en oogarts Missotten zijn aldus buurtgenoten.

Leden-juristen:
voorzitter Mr J.M. Rowel- van derLinde
Mr L.F. Gerritsen-Visser
Mr A. Smeeing van Hees: let op deze “dame” is als lid van het Gerechtshof Arnhem  mede-verantwoordelijk voor het aantoonbaar onrechtmatige arrest jegens SIN-NL en Mr Sophie Hankes, inzake falend neuroloog Kuks.
Ook deze rechter wekt de schijn van partijdigheid op.
Dit betekent dat drie van de leden van het CT in deze casus vervangen hadden moeten worden!
Terecht kan gesteld worden dat dit oordeel van het CT juridisch gezien nietig is.

bron Zorgkaart: cijfer 3.2
Deze oogarts heeft mij niet gewaarschuwd voor de mogelijke gevolgen van ooginjecties, namelijk Cataract. Ik ben een jaar blind ben geweest. Om dit te verhelpen ben ik in een ander ziekenhuis geopereerd maar ondervind nog dagelijks de gevolgen van de kunstlens die ik noodgedwongen nodig had. Bij het Regionaal Medisch Tuchtcollege heeft oogarts Missotten als tuchtmaatregel een waarschuwing opgelegd gekregen vanwege geen informed consent zoals dat heet.

Eerder stond onderstaande waardering op Zorgkaart maar deze werd vervangen door bovenstaande tekst:
bron Zorgkaart Waardering op Zorgkaart:

Mijn echtgenote is behandeld door deze arts. Zij had slechts zicht in één oog want haar andere oog was al sinds haar jeugd blind. Deze arts gaf ooginjecties (voor een reeds bestaand probleem) zonder te waarschuwen voor het risico van staar waardoor mijn echtgenote een jaar blind heeft rond gelopen en hierdoor uit het leven wilde stappen, de euthanasie verklaring lag al bij de huisarts.
Gelukkig heeft een operatie in een ander ziekenhuis haar oog kunnen redden.
Wij hebben het medisch tuchtrecht hiervoor ingeschakeld en deze arts heeft van de tuchtrechter een waarschuwing gekregen.
Mijn echtgenote heeft nooit een excuus gekregen.
De klachtencommissie van het oogziekenhuis is een lacher; zeggen gewoon dat ze een rechtszaak met vertrouwen tegemoet zien, tja. Een gewaarschuwd mens telt voor twee dus denk goed na voordat u zich door deze arts laat behandelen. De keuze is uiteraard geheel aan u.