Reijnen, N.M.P. (Nick)

Chirurg, Scheeperziekenhuis Emmen. Deed vooral maagverkleiningen. Door zijn nalatigheid overleden onnodig patienten of liepen ernstig letsel op. Ontslagen in 2009. Staat anno 17. jan. 2011 nog wel op website van het Scheeperziekenhuis.
Uit informatie op de website van lotgenotenemmen.webklik.nl blijkt dat Reijnen in Duitsland minstens drie slachtoffers heeft gemaakt door nalatig medisch handelen.

Reijnen werd ondanks zijn weigering tot adequate diagnostiek conform de protocollen en zorgplicht, volledig vrijgesproken door het Hof van Leeuwarden op 1 mei 2015.
Blijkbaar kozen de rechters van negeren van bewijsmateriaal en negeren van de zorgplicht van Reijnen ex art 255 Wetboek van Strafrecht.
De rechters: mr. P. Koolschijn, voorzitter,mr. M.H.M. Boekhorst Carrillo en mr. L.J. Hofstra, raadsheren, zijn inmiddels op de zwarte lijst van SIN-NL geplaatst.
Lees verder: doofpotdossier dr Nick Reijnen van SIN-NL.