Smits, P. (Paul)

Arts, ex-directeur Maasstadziekenhuis. Medeverantwoordelijk voor 28 doden en 1800 besmette patienten door Klebsiella-bacterie. Ontving jaarsalaris ong. 400.000 euro. Ontslagpremie ong. 236.000 euro. Ernstige schendingen van zorgplicht. Deed foutieve aangifte tegen verpleegkundige Lucia de Berk, waardoor deze ten onrechte 6 jaar in de gevangenis heeft gezeten.