Petermann, F.

Naam
F. Petermann Friedhelm
Geslacht
Man
BIG-nummer
19909068002
Beroepsgroep
Tandartsen
Plaats
London
Beperking
De inschrijving in het register van tandartsen is per 3 december 2015 voorwaardelijk geschorst voor de duur van drie maanden met een proeftijd van 2 jaren. De proeftijd is ingegaan op 3 december 2015 en loopt tot en met 2 december 2017. De zorgverlener moet aan de volgende voorwaarden voldoen: de zorgverlener mag zich niet schuldig maken aan enig handelen of nalaten dat in strijd is met de goede zorg die hij als tandarts behoort te betrachten dan wel in strijd is met het belang van de individuele gezondheidszorg. De maatregel is opgelegd vanwege: onvolledige dossiervorming.
Beperking
Bij de inschrijving in het register van tandartsen is per 14 januari 2015 aangetekend dat deze zorgverlener een berisping is opgelegd. De maatregel is opgelegd vanwege: onjuiste declaratie(s).