Wasmann, R.L.

Als huisarts in 2001 en 2007 tot celstraf van enkele jaren en tijdelijke ontzetting uit beroep veroordeeld. Reden:ontucht met kinderen en het bezit van kinderporno. In 2013 nog steeds ingeschreven als arts in het BIG-register. Op 8 jan. 2014 legde regionaal tuchtcollege na klacht van IGZ over veroordeling in 2007 (!) beroepsverbod op. dus uitschrijving uit het BIG-register.
Naam
R.L. Wasmann
Geslacht
Man
BIG-nummer doorgehaald
89024791801
Beroepsgroep
Artsen
Beperking BIG-register
De inschrijving in het register van artsen is per 20 februari 2014 doorgehaald. De maatregel is opgelegd vanwege: grensoverschrijdend gedrag.
Beperking
Bij de inschrijving in het register van artsen is per 7 augustus 2013 een bevoegdheidsbeperkend bevel van de IGZ aangetekend. Het bevel houdt in dat de arts met onmiddellijke ingang geen individuele gezondheidszorg meer mag verlenen aan minderjarigen totdat de rechter zich onherroepelijk heeft uitgesproken. Op 20 februari 2014 is de uitspraak van de rechter onherroepelijk geworden. Het bevel komt daardoor te vervallen.
Begindatum bevel
07-08-2013
Einddatum bevel
20-02-2014
! De inschrijving van deze zorgverlener is doorgehaald. Deze zorgverlener mag niet werken in zijn/haar beroep.