Schneider, Isabel

Isabel Schneider, anesthesiste ziekenhuis Klina Brasschaat.  Heeft medische situatie van slachtoffer medische fout ernstig verslechterd door geen acht te slaan op schriftelijke medische informatie. Heeft medische hulp geweigerd aan deze patiënt. Heeft onvolledige informatie geregistreerd in  medisch dossier  en aan patiënt onvolledige kopie van medisch dossier toegestuurd. Handelt in strijd met Wet Patientenrechten