Smit, Alex L. Mr.

Alex Smit

Mr. Alex L. Smit:

  • Voorzitter Centraal Medisch Tuchtcollege
  • Voorzitter/lid medisch tuchtcollege Zwolle
  • Jurist
  • Senior rechter rechtbank Overijssel
  • Examinator Opleiding Sociaal Recht te Utrecht
  • Vertrouwenspersoon Protestants Christelijk Onderwijs Ommen
  • Plaatsvervangend voorzitter  Klachtencommissie Optometristen Vereniging Nederland (OVN)
  • Voorzitter van het College van Medisch Toezicht

Smit sprak als voorzitter CT op 9 april 2015 dr. Kingma en dr. Zijlstra als oud-bestuursleden MST vrij wegens wanbeleid inzake falend neuroloog Jansen Steur. De uitspraak getuigt van vriendjespolitiek ten top, gezien het aantoonbare structurele ernstige falen van Jansen Steur die mede dankzij Zijlstra een vertrekpremie van €250.000 kreeg.