Steenberghe, Mr. H.M.M.

Rechter rechtbank Midden Nederland heeft in 2016 aantoonbaar juridisch onjuiste uitspraken geformuleerd inzake een falend arts, en  inzake een onrechtmatige eis door een verpleegkundige in strijd met geldend Nederlands recht en Europees recht.
Maakt zich schuldig aan valsheid in geschrifte, door gemachtigde F. Krougman ten onrechte als Meester in de Rechten te registreren in het vonnis, ondanks het feit dat hij tijdens de procedure op het onrechtmatig voeren van de titel door Krougman werd gewezen.
F. Krougman is reeds eerder door het Gerechtshof Den Bosch in 2003 bij herhaling geschorst als gemachtigde bij de rechtbanken Breda en Bergen op Zoom, en is sinds 9 oktober 2013 wederom geschorst voor 5 jaar.

bron: www.boomjuridscheopleidingen.nl

Hans Steenberghe is per 1 oktober 2016 benoemd tot raadsheer aan het hof te Amsterdam. Daarvoor was hij 16 jaar senior rechter aan (de afdeling civiel) de rechtbank Utrecht. Voor zijn benoeming tot rechter was hij onder meer 12 jaar advocaat in de civiele proces praktijk (AKD en De Brauw Blackstone Westbroek). Na zijn rechtenstudie in Utrecht is hij enkele jaren werkzaam geweest als docent privaatrecht aan de universiteit te Utrecht en Tilburg. Hij is als opleider (o.a. verdiepingscursus mondelinge behandeling) verbonden aan het opleidingsinstituut van de rechterlijke macht en is lid van de Adviescommissie burgerlijk procesrecht. Hij heeft bijzondere belangstelling voor de mondelinge behandeling en de taken van de rechter.