T., R. J. F. (verpleegkundige)

De volledige naam van deze voormalig verpleegkundige staat op www.bigregister.nl bij het Maatregelen Wet BIG bij Overzicht van zorgverleners, onder het hoofdstuk doorhalingen.

De inschrijving van deze zorgverlener is doorgehaald. Deze zorgverlener mag niet werken in zijn/haar beroep.

Naam
T., (R.J.F.)
Geslacht
Man
Werkadres 1
Raiffeisenstraat 44 7514 AM ENSCHEDE
BIG-nummer
89007778330
Beroepsgroep
Verpleegkundigen
Beperking
De inschrijving in het register van verpleegkundigen is per 23 oktober 2015 bij wijze van voorlopige voorziening geschorst. De maatregel blijft van kracht totdat de beslissing tot doorhaling van de inschrijving onherroepelijk is geworden of in hoger beroep is vernietigd. De maatregel is opgelegd vanwege: grensoverschrijdend gedrag.
Aantekening
De inschrijving in het register van verpleegkundigen is per 7 december 2015 doorgehaald. De maatregel is opgelegd vanwege: grensoverschrijdend gedrag.


Lees de uitspraak van het medisch tuchtcollege te Zwolle 23 okt. 2015

Enkele citaten uit de uitspraak van het medisch tuchtcollege:
Verweerder (R.T.) heeft na de melding door patiënte 1. zowel tegenover zijn werkgever als tegenover de IGZ telkens onwaarheden geuit over de aard van zijn contacten met deze en andere patiënten en feiten achtergehouden, en heeft uiteindelijk slechts datgene toegegeven waarvan de IGZ al uit andere bron bewijsbaar op de hoogte was, waarbij hij zoals gezegd de verantwoordelijkheid in elk geval ten dele bij de patiënte 1. legde

Ook bij het psychiatrisch/psychologisch onderzoek waaraan hij heeft meegewerkt, heeft hij verteld dat hij zich overrompeld had gevoeld door patiënte 1. en de indruk gewekt dat het een op zichzelf staand geval betrof. Daardoor is de inschatting van dit onderzoek dat de kans op recidive gering is, niet betrouwbaar. 

Bovendien had verweerder ten tijde van de terechtzitting nog geen aanvang gemaakt met de hem bij dit onderzoek geadviseerde psychotherapie.

-Verweerder en zijn gemachtigde zijn voorts ter zitting niet eenduidig geweest over de vraag of verweerder op enig moment zijn opleiding tot psycholoog weer ter hand zal nemen en na afstuderen als zodanig – in de individuele gezondheidszorg – aan de slag zal gaan.

-En ten slotte heeft verweerder ter zitting te kennen gegeven dat hij werkzaam is als adviseur op het gebied van de WMO, een gebied dat raakt aan de individuele gezondheidszorg, zonder zijn werkgever te informeren over hetgeen is voorgevallen in zijn vorige werkkring en deze tuchtprocedure. Bij die stand van zaken is de kans op herhaling niet in voldoende mate geminimaliseerd, hetgeen meebrengt dat er ook om die reden geen ruimte bestaat voor een (voorwaardelijke) schorsing als maatregel en dat een onmiddellijke schorsing als voorlopige voorziening geboden is.

Overigens maakt het college zich er wel zorgen over dat deze beslissing over verweerders registratie als verpleegkundige onverlet laat dat hij wel kan doorstuderen als psycholoog en na afstuderen als zodanig in de individuele gezondheidszorg werkzaam kan zijn, en na een vervolgopleiding zich zou kunnen laten registreren als gz-psycholoog. Zowel verweerder als de IGZ worden aangespoord ervoor zorg te dragen dat als zulks gebeurt, er sprake is van waarborgen om de individuele gezondheidszorg te beschermen.

———–

Deze verpleegkundige bleek psycholoog in opleiding bij Mediant GGZ te Enschede
De vraag is gerechtvaardigd of het verantwoord is dat deze geschorste verpleegkundige aldaar deze functie mag uitoefenen.

R. T. liet ons per email weten:
Ik ben als sinds februari van dit jaar 2015 niet meer in opleiding als psycholoog, en ben ook niet langer ingeschreven bij de Open Universiteit waar ik deze opleiding volgde.Verder ben ik sedert augustus 2014 niet meer werkzaam als sociaal psychiatrische verpleegkundig en evenmin als psycholoog in opleiding. Ik zal nooit meer in deze functies terug keren 
Lees verder op sin-nl.org

LinkedIn download 28 okt 2015 
psycholoog IO at Mediant GGZ
Enschede Area, Netherlands
Mental Health Care
Dit LinkedIn profiel is verwijderd , november 2015