Fessem, W. M. M. van

Advocaat-Generaal Openbaar Ministerie Gerechtshof Den Haag.

Weigert op onrechtmatige gronden adequate vervolging van artsen die medisch nalatig verwijtbaar strafrechtelijk handelen.