Westhoff, Th.

Naam
Westhoff, Theodorus
Geslacht
Man
BIG-nummer
19036597430
Beroep
Verpleegkundige
Plaats

Sneek
Maatregel
De inschrijving in het register van verpleegkundigen is per 31 mei 2018 voorwaardelijk geschorst voor de duur van zes maanden met een proeftijd van twee jaar.
De proeftijd is ingegaan op 31 mei 2018 en loopt tot 31 mei 2020.
Deze zorgverlener moet, binnen de aangegeven proeftijd, de volgende voorwaarden nagekomen zijn:
-hij dient zich onder behandeling te stellen bij een gz-psycholoog of psychotherapeut, waarbij de behandeling is gericht op bewustwording van het thema overschrijden van persoonlijke en professionele grenzen binnen een behandelrelatie, voor de frequentie en duur die deze behandelaar noodzakelijk acht; -hij dient opgave te doen van de persoon van deze behandelaar aan de Inspectie en deze ervan in kennis te stellen dat de Inspectie bij de behandelaar informatie kan inwinnen over de aard, globale inhoud, voortgang en frequentie van de behandeling en aan de behandelaar toestemming te geven om deze informatie aan de Inspectie te verstrekken;
-hij dient de Inspectie schriftelijk te laten weten wanneer de psychologische behandeling met instemming van de gz-psycholoog of psychotherapeut is voltooid, welke brief of verklaring door de gz-psycholoog of psychotherapeut mede ondertekend dient te worden ten bewijze van zijn instemming daarmee.
De maatregel is opgelegd vanwege: grensoverschrijdend gedrag.