Wigersma, Lode

Arts tot 1 dec 2014 directeur van artsenorganisatie KNMG. waar hij vanaf 2000 werkzaam was. Negeerde jarenlang bewust en met opzet de noodsituatie van slachtoffers van medische fouten en hun nabestaanden, mede in strijd met zijn zorgplicht Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst.