Winden, J.G.C. van

De inschrijving van deze zorgverlener is doorgehaald. Deze zorgverlener mag niet werken in zijn/haar beroep.

Naam
J.G.C. van Winden (Josephus Gerardus Cornelis, Jos)
Geslacht
Man
BIG-nummer
99037853025
Beroepsgroep
Gz-psychologen
BIG-nummer
09037853016
Beroepsgroep
Psychotherapeuten
Specialisme
Klinische psychologie (klinisch psycholoog)
Plaats
Eelde
Beperking BIG-register
De inschrijving in het register van psychotherapeuten is per 4 december 2013 voorwaardelijk geschorst voor de duur van zes maanden met een proeftijd van een jaar. De proeftijd is ingegaan op 4 december 2013 en loopt tot en met 3 december 2014. De zorgverlener moet aan de volgende voorwaarden voldoen: zorgverlener dient zich binnen de proeftijd niet opnieuw schuldig te maken aan tuchtrechtelijk verwijtbaar gedrag. Verder dient zorgverlener als bijzondere voorwaarde, binnen zes maanden, een supervisietraject te volgen van twintig uren met een door de Inspectie voor de Volksgezondheid aan te wijzen supervisor. De maatregel is opgelegd vanwege: onjuiste behandeling/verkeerde diagnose.
Begindatum proeftijd
04-12-2013
Einddatum proeftijd
04-12-2014
Informatie SIN-NL 26 april 2016
De Heer van Winden liet ons weten dat hij een verbeteringstraject heeft doorlopen van twintig uren ,gerehabiliteerd is door de Inspectie en positief gevisiteerd is door zijn beroepsvereniging NVVP.
Hij heeft zich zowel binnen zijn proeftijd als na zijn proeftijd “niet opnieuw schuldig gemaakt aan tuchtrechtelijk verwijtbaar gedrag”.
Juni 2016
De Heer van Winden is van plan om binnenkort naar het buitenland te verhuizen en daar niet meer actief te zijn als psycholoog/psychotherapeut.
Januari 2017
De Heer van Winden is verhuisd naar Frankrijk en geniet pensioen.

Website JosvanWinden.nl

Jos van Winden (1955)

Opgegroeid in Delft. Studie Academie voor Lichamelijke Opvoeding in Tilburg, twee jaar onderwijservaring, studie Psychomotorische Therapie in Utrecht en Amsterdam. Studie psychologie en postdoctorale opleiding Psychotherapie RU Groningen, specialisaties individuele en groepspsychotherapie, partnerrelatie psychotherapie, Pessopsychotherapie, hypnose- en traumabehandeling.

Vader van drie zoons, geboren in 1986, 1988 en 1990. Opnieuw getrouwd.
Werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg sinds 1982 in diverse settingen: klinisch, dagbehandeling en polikliniek, zowel in de algemene psychiatrie alswel de verslavingszorg.

Sinds 1997 volledig werkzaam in eigen praktijk (‘Praktijk voor Psychotherapie & Coaching Eelde’) als klinisch psycholoog, psychotherapeut, coach en leertherapeut.

Lid van NVP, NVGP, NVRG.
BIG-geregistreerd als klinisch psycholoog en psychotherapeut.