Zouwen, C. van der

Achternaam
Zouwen,  Cornelis van der (Kees)
Geslacht
Man
BIG-nummer
09027156217
Beroep
Apotheker
Specialisme
Openbare Farmacie
Plaats

Asten
Maatregel
De inschrijving in het register van apothekers is per 10 oktober 2019 voorwaardelijk geschorst voor de duur van 6 maanden met een proeftijd van 2 jaren. De proeftijd is ingegaan op 10 oktober 2019 en loopt tot 10 oktober 2021. De zorgverlener moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig maken aan enig handelen of nalaten dat in strijd is met de goede zorg die hij als apotheker behoort te betrachten dan wel in strijd met het belang van de individuele gezondheidszorg.
De maatregel is opgelegd vanwege: niet-integer handelen.


Helmondse apotheker teruggefloten wegens misleiding

HELMOND – Mede-eigenaar Kees van der Zouwen van Service Apotheek Leliestraat in Helmond heeft een reprimande gekregen van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Volgens een recente uitspraak heeft hij een cliënt die om een schadevergoeding had gevraagd, opzettelijk misleid.

 

 

Gaat Van der Zouwen binnen twee jaar nog eens in de fout, dan mag hij zes maanden zijn beroep niet uitoefenen. Zijn BIG-registratie, nodig om als zorgverlener werkzaam te zijn, wordt dan tijdelijk opgeheven.

De cliënt, die lijdt aan de ziekte van Parkinson, diende een schadeclaim in omdat de apotheek een veel te lage dosering van het medicijn Sifrol had verstrekt. Dat achtte de Geschilleninstantie Openbare Apotheken bewezen, zo luidt een uitspraak in januari 2018. De man moest een sterkte van 1,5 mg hebben, maar kreeg gedurende twee maanden maar 0,125 mg. Zijn gezondheidstoestand zou daardoor zijn verslechterd.

De waarschuwing die Van der Zouwen krijgt, gaat over de wijze waarop die met de claim is omgegaan. De apotheker zou volgens de klager lange tijd hebben gedaan alsof hij zijn verzekeraar had benaderd deze af te handelen. Zelf stelt hij minstens één brief van de verzekeraar te hebben ontvangen om dat te bewijzen, maar kan die niet meer vinden. Maar eigenlijk gelooft het college hem niet en is ervan overtuigd dat hij opzettelijk onjuiste informatie heeft verstrekt.

De apotheker stelt ook dat hij zich aanvankelijk bij de verkeerde tussenpersoon had gemeld, omdat hij niet wist dat zijn collega – de apotheek heeft in totaal drie eigenaren – de verzekering elders had ondergebracht. Maar het college vindt dat dit enkele feit hem nog niet ontslaat van zijn verplichtingen. Bij ontdekking van de fout had hij naar de juiste verzekeraar kunnen stappen.

Van der Zouwen wil geen reactie geven op de uitspraak. Volgens zijn juridisch adviseur Mark Goorts is de apotheker ‘teleurgesteld in de uitspraak, maar is de uitkomst de uitkomst’. ,,Hij is niet de apotheker die de onjuiste dosering heeft verstrekt, de uitspraak gaat over de wijze waarop hij met de klacht is omgegaan. Het spijt hem dat het zover heeft moeten komen.”